08 september 2008

Remissvarens dom är hård


Anna i väntan på remissvar på finansdepartementet

I fredags traskade Anna och jag till finansdepartementet för att hämta de remissvar som kommit in. När Anna till slut fick tag på registratorn återstod bara att gräva ner sig i pappershögen. Ska man tro DN idag är utredningen ingen succé direkt. Det var samma bild som Anna, André, Karin och jag fick när vi läste de cirka 70 svar som kommit in i fredags.

Idag går nämligen remisstiden ut för alla som vill ha ett ord med i laget om vad som ska hända med utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna.

Helt avgörande skillnader kommer i dagen gällande EG-rättsanalysen i utredningen:

A. Så här skriver Fastighetsägarna, Sverige:

EG-rättens konkurrens-, statsstöds- och upphandlingsregler
Hela avsnitt 6 präglas av en gedigen och allsidig belysning av EG-rätten. Fastighetsägarna Sverige har inga invändningar mot utredningens redovisning av relevanta regelverk och rättsfall och delar utredningens bedömningar.

B. Så här skriver SKL (Sveriges kommuner och landsting):

Sveriges Kommuner och Landsting
• delar inte utredningens bedömning av gällande rätt, varken svensk eller EG-rätt.
Alla politiska partier i SKL är överens om den skrivningen

C. Så här skriver SABO:

SABO avstyrker Allvillutredningens (Utredningen om allmännyttans villkor) bägge förslag om allmännyttans framtida villkor. Förslagen utgår inte från de kommunala bostadsföretagens situation och uppgifter idag. De utgör en snäv och delvis missvisande tolkning av gemenskapsrätten.

Alla politiska partier i SABO är överens om den skrivningen.

D. Så här skriver Hyresgästföreningen:

I sitt yttrande säger fastighetsägarna också: ”Flera utredningar visar dessutom att hyresregleringen inte har lyckats förhindra segregation på bostadsmarknaden.”

Jaså, i så fall kanske det är idé att läsa DN debatt idag. För där redovisar vi de SCB-siffror som finns kring hur inkomstfördelningen ser ut i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Här kan man läsa om vår rapport som bygger på SCB-siffror i sin helhet.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag undrar varför de kommunala bostadsbolagen sysslar med så mycket annat än att förvalta och hyra ut bostäder? Hyrestgästföreningen bör vara en sådan part som ser till att inte företagen startar projekt som inte tillhör kärnverksamheten. I Karlstad ex skall det byggas bostäder på ponton som skall subventioneras av de andra hyresgästerna. Politiskt tillsatta församlingar har en otrolig förmåga att dra i väg med andras pengar på ett förunderligt sätt. Tror man att pengar kommer från han där upp? Därför är jag misstänksam mot regleringar. Vem vet hur bostadsmarknaden hade sett ut utan regleringar? Fler hade förmodligen fått plats på mindre yta. Varför är vi i Sverige det enda land i Europa som har reglerad hyresmarknad, har jag fel?

gardebring sa...

Vad tyvärr båda sidor i diskussionen helt missar är en av rötterna till dagens problem. Många vill bo i innerstaden. Därför blir köerna långa och priserna höga. I förorten är priserna lägre och köerna kortare, eftersom det inte är lika attraktivt att bo där.
Varför drar ingen slutsatsen att en stor del av problemet handlar om att vi inte bygger som folk vill bo? Varför tror politiker på båda sidorna blockgränsen, liksom politiska aktivister ute i stugorna att dagens stadsgränser är någon slags oskriven lag? Det är som att man tror att vi tappade förmågan att bygga städer någon gång i mitten av förra seklet, när förorterna började breda ut sig.
En del av lösningen är naturligtvis att börja styra om nyproduktionen av bostäder så att det byggs just nya levande stadsmiljöer. Det har börjat så smått, men det byggs fortfarande långt mycket mer utströsslade punkthus i skogsbackar två mil från stan, än nya stadsmiljöer i direkt anslutning till den gamla innerstaden, eller i förorternas centrum.

Styr om bostadsproduktionen till stad! Det är det enda sättet som vi kan lösa dessa problem på lång sikt. Genom att bygga mer stad byggs mer av det som folk vill ha, bristen på stad blir mindre, och trycket och prisläget på stadsboende går ner. Och jodå, det finns folk som gillar förorten också. Men vi kan bygga uteslutande stad de närmaste 50 åren och ändå har mer förort än vad som behövs utifrån efterfrågan.

Här vill jag också passa på att kritisera hyresgästföreningen, speciellt lokalavdelningar, som väldigt ofta motsätter sig bostadsproduktion! Det handlar om den typiska "NIMBY"-mentaliteten. "Vi måste ha bostäder, bara de inte byggs nära där jag själv bor...". Här finns arbete att göra för HGF helt klart.

Anonym sa...

Dagens ledare i DN: "Starka särintressen försöker bromsa en friare hyressättning".

Undrar vilka starka särintressen DN syftar på? Är det Hyresgästföreningen? Ja, troligen.

Är det Sveriges Kommuner och Landsting och alla de kommunpolitiker de representerar? Ja.

Är det alla andra remissinstanser? Ja, det är det också (förutom Fastighetsägarna).

DN vill tydligen beskriva verkligheten bakochfram. Sanningen är ju att det är ett starkt särintresse som vill ändra hyressättningssystemet - Fastighetsägarna. Alltså de som kan öka sina vinster och bli mångmiljonärer istället för vanliga miljonärer.