09 september 2008

Vi har inte räknat med inflationen

Igår skrev jag på DN Debatt. Då blev det liv i luckan. Sådana som vi ska inte hålla på att skriva hela tiden tycks vara en mening som har en del anhängare. Hyresgästföreningen är i alla fall bara ett särintresse som bedriver skräckpropaganda, redovisar konstiga siffror, räknar fel och som står socialdemokraterna nära.

Idag tycker till exempel ledarskribenten på DN att det är helt okej att skriva, förutom det där med särintresse och sossarna:

Men i går dundrade Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman på om att 100 000 personer tvingas flytta om förslaget blir verklighet. För att ro hem räknestycket utgår hon från dagens höga inflation på 4 procent och landar därmed i framtida årliga hyreshöjningar på 7 procent. Att räkna med en så hög inflation på sikt är inte realistiskt.

Igår, när jag skrev i samma tidning, formulerade jag följande:

Våra beräkningar är mycket försiktiga: levnadsomkostnaderna är låga, inkomsten högsta möjliga för gruppen ifråga, hyrorna lågt beräknade och den årliga hyreshöjningen på grund av efterfrågepåslaget inkluderar inte inflationen.

Man kan kanske inte begära ett en ledarskribent ska läsa inläggen i den egna tidningen innan de kommenterar vad som står där.

Det verkar inte vara nödvändigt när man är minister heller. Igår sa Mats Odell till DN:

De siffrorna som anges bygger på att inflationen skulle stå sig. Det vore en katastrof inte bara för bostadsmarknaden om den stod sig. Beräkningarna är en partsinlaga som bygger på antaganden, säger Mats Odell.

Jag skickade ett stillsamt mejl (det verkar inte behövas så mycket för att man anses dundra) till Mats Odell igår.
”Jag vill bara uppmärksamma dig på att vi inte ”räknat med att inflationen skulle stå sig” vi har inte räknat med någon inflation alls”.

Det värsta är att ingen kommer att bry sig. Inte Mats Odell och inte ledarskribenten.

Ingen av dem kommer att säga: Oj då där hade vi fel. Så hade ni inte räknat. Vad tokigt, då ska vi rätta till det och inte säga så mer.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Även om ni inte må ha räknat med inflationen i denna uträkning har ni gjort det upprepade gånger i ert remissvar på Koch's utredning. Där talar ni om hyreshöjningar på 7-8 procent (sid 6, första stycket). Eftersom den föreslagna begränsningen av hyreshöjningarna är 3% + inflationen antar ni att inflationen långsiktigt kommer att ligga på 4-5%. Riksbankens långsiktiga mål är 2% vilket begränsar hyreshöjningarna till 5%. Att då påstå att hyreshöjningrna kommer att hamna på 7-8% är skräckpropaganda!

Om de andra delarna av remissvaret är lika välunderbygda som denna uträkning finns bara en rekommendation om ert remissvar att ge: rakt ned i papperskorgen utan att passera gå (för övrigt samma som ni gav om Koch's utredning).

André Johansson sa...

Hur vi än räknar räknar vi fel. Det är den enda slutsatsen jag kan dra av den kritik från sådana som apan.

Hyreshöjningnarna enligt förslaget skulle i dagens läge bli drygt sju procent. Om fem år kanske det är sex procent. Om tio möjligen fem. Alldeles oavsett blir det väldigt stora hyreshöjningar i de delar av landet där efterfrågeöverskottet är påtagligt.

Där kan vi väl åtminstone mötas?

Anonym sa...

Apan blir endast upprörd när ni räknar fel för att överdriva de negativa konsekvenserna. Varför inte beskriva de långsiktiga hyreshöjnigarna som kring 5 procent och inte överdriva dem med 2-3 procentenheter (dvs 50% högre höjningar)?

Riksbanken har under de 10 senaste åren hållit inflationen på en låg nivå. Den genomsnittliga årliga inflationen (KPI, januari) under 1999-2008 var 1,35%. Istället för att använda detta tal eller Riksbankens uttalade mål på 2% har Hyresgästföreningen skattat inflationen till 4-5%. För detta finns ingen logisk grund, det är det apan vänder sig mot.

André: Inflationen ändrar sig fort, att det skulle ta tio år innan vi är tillbaka på 2 procent igen är högst osannolikt. (se http://www.scb.se/templates/tableOrChart____115817.asp för den historiska utvecklingen).

André Johansson sa...

Nåja, apan verkar brusa upp även för andra saker än olika uppfattningar om beräkningsgrunder.

Anonym sa...

Håller apan med om att man måste ta med procent på procenten?

Det ger på tio år en effekt som motsvarar 12,9 procent extra vid ett antagande om 5 procents årlig höjning.

Total höjning år 10 jämfört med år 0 blir då 62,9 procent (inte 50 procent som det blir utan procent på procenten).

Anonym sa...

Hej Barbro,

Varför kommer inte hyresgästföreningen och socialdemokraterna med en ny inriktning för hyresrätter. S har haft makten länge och hyresrätten har börjat försvinna under den tiden. Trenden är mycket negativ trots olika stöd. Lägg till där alla problem med svarthandel, gå före köer, oändliga köer och annat trix för attraktiva lägenheter. Sen har vi det stora renoveringsbehovet av miljonprogrammet (var ska pengarna tas ifrån). Alltså ni hackar på alla förslag till förändring trots att förändring är det enda som kan rädda hyresrätten och ge oss en fullt FUNGERANDE hyresmarknad för alla. Ex. så borde väl hyran för mark åtminstonde betalas av de boende. Dyrare i innerstaden, billigare i förorten. Människor har ofta ett val och det behöver inte handla om att flytta. T.ex. välja ett bättre betalt jobb, gå upp på heltid, eller avstå bil, lyxkonsumtion etc. Det kanske också vara så att nån ensamstående bor själv i en stor trea och borde kunna byta ner sig till en tvåa. Bor man mitt i stan klarar man sig ofta utan bil (sparar man flera tusen i mån på) och lokaltrafiken är ju så mycket bättre oavsett var man ska.

Mvh
/Leif

Anonym sa...

Till Leif,
Jag tillhör också dem som törstar efter nytänkande hos HGF.

Vad vill ni egentligen förutom statliga subventioner, regleringar, svarta kontrakt. Lägg till den underbara idén att alltid låta andra betala?

Jag är för ett starkt skydd för hyresrätten/ hyresgästen men ni och Socialdemokratin har drivit detta skydd för långt.

Ni är precis lika insnöade och verklighetsfrånvarande som de värsta kapitalisterna!

/C-M

Anonym sa...

Jo precis C-M. Hyresmarknaden behöver en blocköverskridande poltik som är långsiktig och med tydliga spelregler. Och det ska vara förenligt med EU (märk väl att S är för EU).

En dialog efterfrågas men hur ska den gå till om S VÄGRAR att låta läget ha en betydelse vi hyressättning?

Man kan vända på det också. Varför ska de med sämre läge betala mer? Dessutom är den gamla hyresregleringen öppen för tolkning, vad är självkostnadsprincipen egentligen? Ska inte kostnaden för tomträttsavgäld räknas in? I och med likställighetsprincipen så kan inte heller kommunen längre subventionera mark som används av hyresrätter framför bostadrätter. From och med 1 april 2009 så har vi också en ny bostadsform på intåg, ägarlägenheten.

Det gäller att mötas halvvägs vid diskussioner partier emellan, en viss lägesfaktor skulle kunna göra mycket, inte ens Michael Koch talar givet om full marknadshyra.

Allt efter att hyresrätter blir mer och mer ovanligt till förmån för bostadsrätter så skiftar ju också lite den poltiska makten. Alltså en bostadsrättinnehavare är mer benägen att rösta blått, hyresgästen röstar istället rött i större utsträckning.
/Leif