25 september 2008

I andra hand

Idag lägger regeringen fram ett nytt andrahandsförslag. Det ska bli lättare att hyra ut sin hyresrätt i andrahand. De som hyr ut sin bostad till andra är en populär grupp. Härförleden kom regeringen med förslag om skattelättnader för den som hyr ut sin bostadsrätt eller villa.

Det är nu läge för dem som står i kö för en egen bostad att ta sig upp på de politiska topplistorna. Den som hyr ut i andra hand och tar för mycket betalt för det ska betala tillbaka pengarna till den lurade andrahandshyresgästen.

Inte mer än rätt kan man tycka, man ska inte lura sina medmänniskor på pengar. För att markera hur allvarligt lagstiftaren ser på sådant lurendrejeri och för att stävja ett sådant beteende så måste den som lurats betala tillbaka pengarna. Två års för mycket uttagen hyra ska tillbaka. Nu tycker lagstiftaren synd om den som måste betala tillbaka en massa pengar till sina offer. Så nu ska tiden förkortas till ett år.

Regeringens utredare motiverar det hela med att det ”får orimliga ekonomiska konsekvenser” för den hyresvärd som måste betala tillbaka de pengar han rätteligen inte skulle ha haft. När man försöker sko sig på andras bostadslöshet så blir det ofta klirr i kassan nämligen. De orimliga ekonomiska konsekvenser det får för de människor som i allt högre utsträckning är hänvisade till andrahandsmarknaden borde också orsaka veck i pannan, bekymrade miner och stärkande förslag.

Jag hoppas att det snart kommer lite förstahandsförslag. Ingen vill bo i andra hand.

EDIT: Här kan man lyssna på ett Ekoinslag om detta.

Inga kommentarer: