26 september 2008

Maslow och hans trappstegLivet kan understundom vara knöligt. För att det ska fungera någorlunda vill man gärna ha en säng att sova i, mat att äta och möjligen några saker till.

Abraham Maslow, mannen med behovstrappan, var inne på samma linje. Han menade att vi har en hel del grundläggande behov som först måste tillgodoses innan det går att sträva mot sådana lyxsaker som självförtroende, vänner och kurser i mindfulness.

1. Fysiologiska behov - mat och vatten
2. Säkerhetsbehov - bostad
3. Sociala behov - träffa andra människor
4. Egobehov - att vara duktig och märkvärdig
5. Självuppfyllnadsbehov - att nå sin maximala kapacitet

Många står och trampar på trappa 2 och har långt kvar innan duktigheten och märkvärdigheten kan blomma upp.

Det vore kanske idé att lansera Maslows teorier i politiska kretsar. Visserligen står det i grundlagen att det åligger det allmänna att trygga rätten till bostad. Men det har inte räckt, alltfler samlas på Maslows andra trappsteg. Lite politisk/psykologisk samverkan är kanske vad som behövs för att människor ska kunna lämna de långa bostadsköerna och ta de stora kliven här i livet.

Inga kommentarer: