19 januari 2010

Kommunala olikabehandling

Ordföranden i byggnadsnämnden på Gotland, Lars Thomsson (C) tycker att det är för dyrt att bygga hyresrätter. Det kan man hålla med om.

Skälet är bristande konkurens i byggsektorn och i branscherna som tillverkar byggmaterialet, anser Lars Thomsson. Det kan man också hålla med om.

Lars Thomssons är definitivt på rätt spår när det gäller problemanalysen, ingen tvekan om det. Men hans förslag till lösning har inget som helst samband med hans problemanalys.

Den bristande konkurrensen och de höga byggmaterialpriserna ska ”åtgärdas” genom att de som bor hos Gotlandshem ska betala 2 % i högre hyra så att man kan bygga hyresrätter.
Den bristande konkurrensen och de alltför höga byggmaterialkostnaderna kan därmed bestå och gives en lysande framtid.

Hyresgäster hos privata fastighetsägare kan fortsätta vara kunder. Allmännyttans hyresgäster däremot blir icke blott kunder utan också byggfinansiärer. Varför de skulle de vilja bli det kan man undra.

Det vill de inte heller. Gotlänningarna dissade idén direkt. 80% tyckte att Thomsson var ute på hal is

Lars Thomssons idé öppnar oanade möjligheter för en kreativ kommunpolitiker.
De gotländska villaägarna kan exempelvis vara med och finansiera villabyggandet åt andra hugade villaägare. Det är ju bara att taxera ut lite mer fastighetsskatt.

Färjetrafikanterna kan väl fås att betala ytterligare någon krona så att fler rederier kan anlägga Gotlands hamnar.

Särbeskattning i ny tappning helt enkelt. Borta är den gamla hörnstenen i kommunallagen om att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika. Nu är det olikabehandling som ska gälla, åtminstone om Lars Thomsson får som han vill..

3 kommentarer:

Ordförande Persson sa...

Men Barbro då...

Lämna planekonomi bakom dig. Vem hade du tänkt skulle betala byggandet om inte hyresgästerna?

De skall ju, som i alla affärer, betala pengar och en del av detta är ju "vinst".

Denna vinst, eller äöverskott, skall användas till inversteringar bland annat.

Dessa investeringar kan ju vara att bygga nytt.

Problemet är bara det att det är inte en lika god affär att bygga hyresrätter... HGF har ju med sitt förtjänstfulla arbete gjort att det inte finns marginaler.

Alltså byggs det kontort istället.. eller så sätter man pengarna på börsen... eller annan räntebärande plats

Utan lönsamhet och överskott byggs det inte nytt!

Sluta tramsa nu Barbro - kom in i matchen.

Anonym sa...

Håller Ordförande Persson till 100%
Mvh
Jonas

farbror Frej sa...

"Problemet är bara det att det är inte en lika god affär att bygga hyresrätter... HGF har ju med sitt förtjänstfulla arbete gjort att det inte finns marginaler."

En självmotsägelse inom loppet av två meningar. Snyggt jobbat!

Att säga att "det är inte en lika god affär" är att medge att affären ÄR god - dock inte LIKA god som att bygga BR. Dock ganska god ändå:

Youtube-sök "Det är synd om fastighetsägarna".

Att säga att "det inte finns några marginaler" är ett indirekt påstående om att de nyproducerade hyresrätter i Sthlm som trots allt byggs, i stort sett är usla affärer och att de byggbolag som bygger dem tydligen inte alls har begripit det.