02 juli 2012

Heja Almedalen

I Almedalen är trängseln stor. Kul tycker jag i likhet med massa utländska delegationer som är här för att kolla in Almedalskonceptet.

Almedalen är ett stort demokratiprojekt och folkbildningsprojekt. Det finns 1 800 seminarier att välja på. Jag träffade en rektor från Göteborg som var lyrisk och ville skicka hit hela lärarkåren för att få gratis fortbildning.

Hyresgästföreningen är så klart på plats. När bostadsbyggandet går ner går intresset för bostadspolitik upp.

NCC har tagit fram ett bostadspolitiskt program och vill bygga hyresrätter. Bostadsbolaget Willhem har egen båt i hamnen och tillhör de som ägnar sig åt profilarbete.


Men Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier kör på i gammal god stil och fokuserar på att det är hyrorna som ställer till det.

Det gör däremot inte Anders Knape, ordf i SKL som skriver i SvD idag där han lanserar ett sexpunktsprogram utan att nämna bruksvärdessystemet.

Han kanske kommer ihåg att riksdagen enhälligt beslöt sig för att behålla bruksvärdessystemet, därför att det gynnar både hyresgästerna och näringen.

SABO för allmännyttiga samtal varendaste dag under veckan om allt det som rör bostadsfrågan.

Socialdepartements seminarium del 1 går däremot under den något begränsade rubriken: "Vad är fel på Stockholms bostadsmarknad?"

Där ska jag delta fast det framgår inte av programmet. De hade glömt hyresgästerna och allmännyttan. De kom däremot ihåg att bjuda in villaägarna, de privata fastighetsägarna samt hela den övriga raddan av marknadshyresförespråkare.

Del 2 ska handla om regeringens framtida bostadspolitik och jag förmodar att den delen kommer att handla om vad som är fel i Göteborg, Malmö, Piteå, Kiruna och alla de andra kommunerna som har bostadsbrist.

Jag hoppas att de inte glömt bort allmännyttan och hyresgästerna också i den framtida bostadspolitiken.

Inga kommentarer: