18 september 2013

Jag ber härmed att få återkalla alla mina positiva kommentarer till det Attefall och Borg skrivit tidigare. Jag trodde de menade något med det.


Nu blir det att gissa lite.

Vem kan ha skrivit detta?’

”Och på många platser planeras det främst för lägenheter för människor med mycket tjock plånbok. Även om det finns både hyresrätter och bostadsrätter i samma område så blir det mest de med höga inkomster som har råd att flytta dit”.

Svar: Stefan Attefall, bostadsminister.

Av texten att döma har Stefan Attefall klart för sig att det som byggs är för människor med mycket tjocka plånböcker. Man skulle rent utav kunna få för sig att han tycker att det är bekymmersamt och att han vill göra något åt detta missförhållande så fort tillfälle ges.

Så till nästa fråga. Vem har skrivit detta?

”Samtidigt ska vi ha regler som säkrar hyresgästens trygghet och rättigheter. På alla marknader där den ena parten är i beroendeställning och har mindre information, behövs ett starkt skydd.”

Svar: Anders Borg, finansminister.

Anders Borg har klart för sig hur maktbalansen ser ut. Det finns en stark part och en part med ett sämre utgångsläge på hyresmarknaden. Det råder en besvärande obalans, fastighetsägarna sitter på mängder av lägenheter som hundratusentals människor hett eftertraktar.
Den svagare parten behöver därför ett starkt skydd enligt finansministern. Annars kan vederbörande bli utnyttjad.

Men vem kan då tänkas ha skrivit detta?

”Regeringen överväger också att utveckla det så kallade systemet med presumtionshyror så att det även ska bli möjligt för hyresvärd och hyresgäst att träffa individuella avtal om hyror som får presumtionsverkan”.

Svar: Stefan Attefall och Anders Borg i årets budgetproposition.

Först lite fakta.
Presumtionshyror är per definition väldigt höga hyror. Presumtionshyror förekommer bara i nyproduktion och sätts på basis av de kalkyler som presenteras. Så här talar vi verkligen om de hyror som Stefan Attefall var så bekymrad över lite längre upp i texten. Detta är nämligen inga hyror som lämpar sig för vanliga löntagare utan just för de med tjocka plånböcker.

Nu vill Stefan Attefall och Anders Borg ”utveckla” systemet med de hyresnivåer som Attefall tidigare kände sig så bekymrad över så att de kan bli ännu högre.

Denna ”utveckling” består i att den enligt Borg svagare parten på hyresmarknaden ska träffa ett individuellt avtal med den part som enligt Borg är den starkare parten.
Fast nu utan skydd.

Den svenska modellen med förhandlade hyror ska skrotas och ersättas av individuella avtal på den del av hyresmarknaden som har de högsta hyrorna så att de kan bli ännu högre i ett läge med stor bostadsbrist där massor av desperata människor jagar bostad.

Behövs inte mycket funderande för att räkna ut vad det kommer att leda till.

Jag ber härmed att få återkalla alla mina positiva kommentarer till det Attefall och Borg skrev tidigare.

Jag trodde de menade något med det.
+

Inga kommentarer: