18 september 2013

Pinsamt, Stefan Attefall!


Så här skriver vi i vårt pressmeddelande

Inför dagens budgetpresentation hade landets hyresgäster inga större förväntningar. Trots att bostadsbrist råder i en stor majoritet av Sveriges kommuner, 290 000 unga över hela landet väntar på att få ett eget boende, bostadsbyggandet är närmast obefintligt, byråkratin kring kommunala detaljplaner, bygglov och andra tillstånd driver upp kostnaderna och skapar väntetider och höga skatter på byggande av hyresrätter leder till onödigt höga byggkostnader.

När finansminister Anders Borg idag presenterade regeringens budgetproposition fanns det trots allt ett konkret förslag från bostadsminister Stefan Attefall. Förslaget går dock inte ut på att stärka varken bostadsmarknaden eller hyresgästerna. Tvärtom. I stället överväger regeringen om det ska vara möjligt att träffa individuella hyresavtal mellan hyresgäst och hyresvärd vid inflyttning i nybyggda lägenheter med så kallad presumtionshyra.

-Det är fullständigt obegripligt hur regeringen och Attefall så systematiskt kan bortse från verkligheten, säger Barbro Engman, förbundsordförande för Hyresgästföreningen. I stället för att föreslå satsningar som har verklig betydelse för människors möjligheter att få ett boende, så väljer man i stället att rejält försämra hyresgästers konsumentskydd.

-Varför tycker Stefan Attefall att det är OK att försämra för de hyresgäster som i ren desperation söker ett boende och som nu ska tvingas skriva på avtal om fantasihyror? Avtal som de dessutom kanske kommer vara bundna till under lång tid, säger Barbro Engman.

-Det är pinsamt av Attefall att ena dagen beklaga sig över att nyproducerade hyresrätter är alltför dyra och sedan presentera förslag som kommer göra det ännu dyrare. Individuella avtal är inget annat än fri hyressättning som inte kommer att leda till ett ökat bostadsbyggande. I stället är det landets alla bostadssökande som får betala priset för regeringens haltande bostadspolitik, säger Barbro Engman.

-Stefan Attefall brukar berömma sig med att regeringen står för långsiktiga spelregeler på bostadsmarknaden. Detta kortsiktiga vändande på alla stenar riskerar dock att enbart skapa osäkerhet och otrygghet, säger Barbro Engman.

Inga kommentarer: