18 oktober 2013

Heja Folkpartiet


Idag skriver Folkpartiets Nina Lundström, vice ordförande i Civilutskottet, i Expressen. Här kan ni läsa det -->

Hon beskriver på ett utmärkt sätt varför marknadshyror inte är lösningen på bostadsbristen , vilka konsekvenser det skulle få och vad snacket om hyresreglering egentligen handlar.

Nationalekonomiska modeller verkar inte fungera på bostadsmarknaden, skriver hon.
-Det råder fri prissättning vid försäljning av bostadsrätter och äganderätter och prisnivåerna fortsätter att öka. Varför byggs det då inte?

En berättigad fråga nu när Bokriskommissionen med Fastighetsägarna och Handelskammaren som uppdragsgivare skyller det mesta på den svenska modellen med förhandlade hyror.

Med anledning av att det höjts röster om behovet av att avskaffa "hyresregleringen" och införa marknadshyror skriver Nina Lundström att:

"Kritiken riktas underförstått mot hyresgästernas rätt till kollektiva förhandlingar och den förhandlingsstyrka som detta innebär."

Just precis, för det enda som är reglerat är hyresgästernas rätt att förhandla och att hyran ska sättas efter standard och kvalitet.

Martin Lindvall, näringspolitisk chef Fastighetsägarna,  säger i SABO:s tidning Bofast att hyresgästerna måste myndigförklaras.

Själva innebörden i detta myndigförklarande är att regering och riksdag ska se till att ge hyresgästerna en så urusel förhandlingsposition som möjligt.

De ska förhandla sin hyra mol alena.

Fastighetsägarna verkar däremot inte vara inne på att myndigförklara sig själva och lägga ner Fastighetsägarföreningen.

Så man får väl förmoda att den ensamme hyresgästen ska möta en kollektiv förening av fastighetsägare som har organiserat ett gemensamt upplägg för att driva förhandlingarna för deras räkning. Det blir ju en härlig balans.

Hyresgäster i desperat behov av en bostad mot ett antal fastighetsägare som är i besittning av dessa hett eftertraktade bostäder.

Nu är ju hyresgästerna precis som Martin Lindvall själv redan myndigförklarade.

Hyresgästerna har utnyttjat detta tillstånd av myndighet och självbestämmande till att bilda en Hyresgästförening. Precis som Fastighetsägarna äro smarta nog att inse att man blir starkare när man går ihop så har hyresgästerna varit lika smarta.

Jag antar att Martin Lindvall och hans förening Fastighetsägarna, vill förmå alliansen att hjälpa de på traven med att försvaga sin motparts förhandlingsposition.

De lär ju inte få hjälp av Folkpartiet i alla fall.


39 kommentarer:

Nisse Sandqvist sa...

Vågar man lita på Folkpartiet? Studentförbundet har en mer radikal syn på frågan:

"Bristen på hyresrätter beror på bruksvärdesprincipen. Hyresregleringen snedvrider marknaden mot att bygga bostadsrätter i första hand eftersom regleringen har jagat bort privat kapital från marknaden för hyresfastigheter. Hyresregleringen har gjort avkastningen av nyproducerade hyresfastigheter låg och dessutom osäker på grund av ovissheten om den framtida hyresregleringen. Sedan ett antal år klarar många kommuner inte ens att underhålla sina tidigare byggda hyresfastigheter, än mindre att producera stora mängder nya hyreslägenheter på grund av den låga avkastningen.

Lägre byggnormer och enklare byggregler i all ära men det måste vara möjligt att långsiktigt få ekonomi i att bygga hyresrätter. Regeringens reformer hittills kommer leda till en viss prisskillnad mellan populära och mindre populära områden, men problematiken med kollektivt förhandlade hyror kvarstår. Vi vill se en fortsatt reformering för att möjliggöra större flexibilitet och ökat byggande av hyresrätter. Avskaffa hyresregleringen."

http://www.liberalastudenter.se/Politik/avdelning/unga-ska-inte-bara-ha-jobb-de-ska-ha-nagonstans-att-bo-ocksa/

Anonym sa...

De unga har en modernare och mer uppdaterad syn på verkligheten.
Att lösa 2013 års problem genom att leta fram verktygslådan anno 1970 låter inte särskilt framåtsträvande.

Mer drag under galoscherna efterfrågas!

Bostadssökande

Anonym sa...

Ja, mer drag under galoscherna! Det är roligare att säga "ja" än "nej" (som kampanjen som ville ansluta oss till Euron påstod), så säg "ja" till marknadshyror !
Centrifugera det betalningssvaga patrasket ut till periferin !

Inte för att det skapar en enda ny bostad att man höjer hyrorna i det befintliga beståndet, och inte för att särskilt många skulle få råd att betala nyproduktionshyrorna.

Men ändå !

/L

Angelica sa...

Samma sak som de som vill ge facket mindre inflytande för att individen själv ska få ta ansvar över löneförhanlingarna. Det är ju bra för den som är insatt men mindre bra för den som inte är det.

Jag är glad över att hyresgästföreningen sköter hyresförhandlingarna åt mig då jag själv inte vet lika mycket om mina rättigheter som hyresgäst som någon som arbetat inom hyresgästföreningen i årtionden.

Ensam är svag men tillsammans är vi starka. Det är därför högern vill att allt ska ske på individnivå. Vi befinner oss redan i beroendeställning som anställda eller hyresgäster. Att då stå ensamma istället för tillsammans gör oss ännu svagare.

Anonym sa...

It takes two to tango!
För att få sprutt på hyresmarknaden måste även Hyresgästföreningen se längre utanför boxen (läs verktygslådan från 70-talet).

Nu säger Hgf nej till allt och vill bara att allt ska vara som det alltid varit.

In med nytt ungt friskt blod i Hgf och en uppdaterad syn på verkligheten!

It takes two to tango - får jag lov, Hyresgästföreningen?

Bostadssökande

Daniel Carlenfors sa...

Bostadssökande är du aktiv i HGF, eller annan grupp som driver bostadsfrågor?

Anonym sa...

Hej Daniel,
jag är inte aktiv i Vänsterpartiet som jag ser att du är.
Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet tycks vara synonymt numera.

Bostadssökande

Anonym sa...

Hej
Hur ser Hyresgästföreningens och V:s samarbete ut? //Eva-Lena

Barbro Engman sa...

Jag har ju lite svårt att förstå hur en blogg ned rubriken Heja Folkpartiet kan få någon att dra slutsatsen att Hgf är synonymt med (V)
Eva-Lena, vi har inget samarbete med (V). Vi har inget samarbete med något politiskt parti. Vi jobbar för hyresgästerna gentemot alla partier. Vi är där de är så just nu är vi på Moderatstämman i Nortköpng för att lobba för de frågor som är viktiga för hyresgästerna.

Anonym sa...

En av de som kommenterade undrade om en annan persons organisationstillhörighet.
Själv är han aktiv vänsterpartist och aktiv i Hgf.
Det är anmärkningsvärt att Hgf har så många V-politiker i sina styrelser såväl på hög som lägre nivå.

Barbro Engman sa...

Har vi? Jag vet ingen som kartlagt vad de som är aktiva i Hgf röstar på eller är aktiva i för parti. Vi har över 10 000 fötroendevalda.

Barbro Engman sa...

Hyresgästföreningen har ca 535 000 medlemmar som har alla möjliga politiska åsikter. Många är aktiva och väljs till olika poster. Men eftersom Hyresgästföreningen nästan har dubbelt så många medlemmar som de politiska partierna har tillsammans så är det sannolikt så att de flesta inte tillhör något politiskt parti. Men en hel del är givetvis också politiskt aktiva.
Så frågan till dig anonym som hittat en vänsterpartist i FS är: Ska Hyresgästföreningen skriva in i sina stadgar att de som är aktiva i ett politiskt parti inte kan väljas till någon post i någon styrelse i Hyresgästföreningen?
Detta skulle i sin tur kräva att vi registrerade vilka partisympatier som de som kandiderar till en styrelsepost har, tycker du det vore en rimlig åtgärd?

Barbro Engman sa...

Jag tryckte lite fel. Så här skrev den anonyme som jag kommenterar ovan. Sorry

Anonym har lämnat en ny kommentar till ditt inlägg "Heja Folkpartiet":

Nämen Barbro, vilken sensationell upptäkt, va?
Det är ju inte så länge sedan ni hade en aktiv vänsterpartist i förbundsstyrelsen men det hade ju du ingen aaaning om...
Kom in i matchen!

Ska ni vara politiskt obundna så var det eller stryk den meningen i ert manifest.

Anonym sa...

Oj, där censurerade du visst bort en kommentar du godkänt först.
Känsligt att skriva att aktiva vänsterpartister tar plats i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse?
Väldigt, väldigt talande att du strök bort den kommentaren...

Barbro Engman sa...

Varför skulle jag stryka bort en kommentar som jag svarat på?

Anonym sa...

Känns det rätt att någon med partisymbol ska föra ut sin politik med hjälp av Hyresgästföreningen?
Högst tvivelaktigt om Hgf samtidigt ska kalla sig politiskt obunden.

Hälsningar
Storpotäten

Barbro Engman sa...

Ingen enda person ska föra ut sin politik med hjälp av Hyresgästföreningen.
Det är om det förekommer ett helt felaktigt beteende som inte på något sätt är acceptabelt.

Fredde sa...

Ditt svar är talande, Barbro.
Hur rimmar det med att ni har aktiv vänsterpartist som jobbar med sin kandidatur att representera Vänsterpartiet samtidigt som personen har en plats i Hyresgästföreningens högsta organ.

Utifrån det går det inte att kalla Hyresgästföreningen politiskt obunden.
Hur ser du på saken?

/Fredde

Barbro Engman sa...

Så här ser jag på det. Hyresgästföreningen har i sina stadgar skrivit in att vi är partpolitiskt obundna. Hyresgästföreningen stödjer inget politiskt parti. Det är det som gäller alla som företräder Hyresgästföreningen.
Men sedan finns det givetvis många hyresgäster som är politiskt aktiva i ett parti. Det ska de självklart få vara. Vår demokrati bygger på det.
Det viktiga är att de inte blandar ihop sitt partpolitiska engagemang med sitt engagemang i Hyresgästföreningen.
Jag förstår inte riktigt hur du menar. Om det finns en aktiv vänsterpartist i en styrelse så betyder ju inte det att hela Hyresgästföreningen är vänsterpartister. Vi är inte heller moderater för att det finns en moderat i en av våra styrelser osv. Vi har förtroendevalda från alla möjliga partier vad ska vi då säga att vi är?
Vi kan inte heller skriva in i våra stadgar att alla medlemmar kan väljas in i våra styrelser utom de som är medlemmar i ett politiskt parti.
Är man fv i Hgf så företräder man Hgf.

Barbro Engman sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Fredde sa...

Du "glömde" godkänna den här kommentaren eller blev den offer för censur?

Hej Barbro,
Hur ska man veta när det är den högprofilerade vänsterpartisten som uttalar sig respektive när det är ledamoten av Hyresgästföreningens förbundsstyrelse som uttalar sig?

Och hur blir det i frågor beslut som innebär att båda organisationerna är inblandade?

Det låter fint att säga att det finns representanter från alla partier i Hgf, men sanningen är att det mest gäller Vänsterpartiet (det behövs ingen djup undersökning för att konstatera detta, vilket du vet själv också).

Hgf bör fundera över om det finns fog att kalla sig politiskt obundet när delar av högsta ledningen har profilerade vänsterpartister som kampanjar friskt för sitt parti i sitt led.
Frågan är inte så enkel som du vill göra gällande att man gör sakerna åtskiljda.

/Fredde

Anonym sa...

För oss hyresgäster som inte sympatiserar med Vänsterpartiet - hur ska Hyresgästföreningen kännas trovärdigt när V-medarbetare är med och styr i högsta ledningen? //Eva-Lena

Barbro Engman sa...

Så fort jag gör något annat än att vara fastklistrad vid telefonen ropas det om censur. Tat lugnt
Hyresgästföreningen bestämmer vad vi är och står för.
Det är upp till alla att acceptera det om de vill vara aktiva. Det finns mängder av sådana ställningstaganden.
Jag tror inte att det finns en enda intresseorganisation som skulle ta beslut om att inte tillåta människor som är medlemmar i ett parti att också bli aktiva hos dem.
De som är aktiva hos oss ska företräda hyresgästerna. Det är upp till var och en att skilja sina politiska uppdrag från de in Hyresgästföreningen.
Det är ju inte rimligt att Hgf ska överge sina beslut om att vara partipolitiskt obundna bara för att det finns de i olika styrelser som är med i ett politiskt parti.
Om någon inte kan skilja det ena uppdraget från det andra är det de som sks ändra sig

Fredde sa...

Hur ska hyresgäster - och övriga för den delen - förväntas veta när person är politiskt hårt bunden (till Vänsterpartiet) och politiskt obunden (Hyresgästföreningen)?

Att skifta mellan politiskt obunden till att propagera för Vänsterpartiet från stund till annan låter ytterst knepigt.
Helt barockt att folk ska förväntas veta med vilken tunga det talas.

/Fredde

Barbro Engman sa...

Ja du Fredde det gäller att krångla till det. Det fullkomligt vimlar av människor med olika uppfattningar. Men den dagen man är beredd att företräda Hyresgästföreningen då har man också tagit ställning till att man kan det. Jag kan exempelvis inte uttala mig tvärtemot de beslut Hyresgästförening tagit och det kan ingen annan heller så länge de är valda till att företräda Hyresgästföreningen.Det viktiga är vad vi som organisation tagit för ställning inte vad enskilda personer tycker. Tycker du att vi ska sluta ta beslut i demokratisk ordning och säga att Hyresgästföreningen som organisation inte tycker någonting om någon ting utan det är upp till var och en att uttala sig som de vill om vad Hyresgästföreningen står för.

Fredde sa...

Det är inte alls krångligt, Barbro.

Hyresgästföreningen får fundera - är Hgf en politisk vänsterspelare eller en sammanslutning av hyresgäster utan politiska förtecken.

Det är många som ställer den frågan.

/Fredde

Anonym sa...

Du verkar verkligen försvara Hyresgästföreningens Vänsterpartistiska framtoning, Barbro. //Eva-Lena

Barbro Engman sa...

Eva-Lena läs en gång till. Fredde Hyresgästföreningen är en sammanslutning av hyresgäster utan politiska förtecken.
Jag försvarar varje medborgares rätt att vara medlem i ett poltiskt parti. Jag försvarar Hyresgästföreningens rätt att vara en organisation för alla de som delar våra värderingar. Jag vill inte diskrimenera någon från ett medlemskap i Hyresgästföreningen.
Alla medlemmar ska kunna bli valda till förtroendeposter. Vilka som väljs avgörs av medlemmarna i de tusentals föreningar centralt och lokalt som vi har.

Barbro Engman sa...

Det är lite märkligt att just när jag skriver en blogg med rubriken Heja Folkpartiet så blir det en debatt om att Hyresgästföreningen är vänstervriden?

Anonym sa...

Men Fredde och Eva-Lena, menar ni på fullaste allvar att om man är aktiv i ett politiskt parti så får man inte vara engagerad i några andra ideella föreningar? Det är ju en helt absurd tanke att man i en demokrati ska förbjuda folk från att engagera sig i de föreningar de vill.
Som politiskt aktiv är man ju intresserad av samhällsfrågor generellt sett, det ligger liksom i sakens natur, och då är det ju inte så konstigt om man dessutom engagerar sig i Bris, miljöorganisationer, föräldraföreningar eller Hyresgästföreningen.
(Och nej, Fredde, innan du kastar anklagelser på mig, jag är varken politiskt aktiv i Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna....eller nåt annat parti för den delen. Man kan försvara politikers rätt att engagera sig ändå, nämligen.)
Självklart ska varken Hyresgästföreningen eller någon annan partipolitiskt obunden organisation vara språkrör åt ett enda parti men det är ju ganska tydligt inte minst här i Barbro Engmans blogg att så inte är fallet. Jag skulle bli betydligt mer bekymrad om Hyresgästföreningen deklarerade att människor som är politiskt aktiva INTE var välkomna i organisationen - DET hade varit ett riktigt demokratiskt problem.
Anna

Fredde sa...

Hej Anna
Hyresgästföreningen och Scouterna är ingen konflikt.
Hgf och lokala bollklubben ingen konflikt.
Hgf och syföreningen ingen konflikt.

Att kalla sig politiskt obunden i Hgf och samtidigt torgföra politik i, som i det här fallet, Vänsterpartiet innebar kollision mellan uppdragen.
Åtminstone om Hgf alltjämt ska kalla sig politiskt obunden.

/Fredde

Styrbjörn sa...

Visst är det otroligt uppfriskande med verbalt råkurr i kommentarsfältet. Debatten blir härligt levande.
Men släpp på kommentarerna utan förhandscensur, sånt förknippas bara med Kuba.

Barbro Engman sa...

Men du Styrbjörn,jag tror inte att du skulle tycka att det var särskilt uppfriskande om jag la ut all skit som folk skriver företrädesvis nattetid. Det handlar inte ett endaste dugg om det jag skriver om. De är vanligtvis fokuserade på underlivsfrågor eller att recensera min person.
Ibland undrar man onekligen hur en del har det i sina liv. Särskilt lyckliga verkar de då inte vara när de framåt småtimmarna kommer på den ljusa iden att de ska gå in på en blogg om bostadsfrågor för att delge världen sin syn på huruvida jag förtjänar att bli behandlad på det ena eller det andra sättet som jag då avstår från att beskriva närmare.
Jag hade min blogg öppen i flera år men det går tyvärr inte vare sig för mig eller andra. Synd är det i alla fall.

Angelica sa...

Om hyresgästföreningens ledare i större utsträckning skulle vara vänsterpartister än moderater, vore det inte konstigt. Många av de problem hyresgästföreningen arbetar emot är direkt orsakade av Alliansen då de för en politik som missunnar hyresgäster på alla möjliga vis medan Vänsterpartiet inte gör det. Därför är det gissningsvis mer troligt att en vänsterpartist engagerar sig i hyresgästföreningen än en moderat då många moderater inte ens ser det här med hyrskatt eller ombildningar av hyresrätter som ett problem. De fattade besluten så varför skulle de engagera sig i en förening som är emot de besluten?

Fredde sa...

Hej Barbro,
Du "glömde" lägga ut den här kommentaren.


Vad bra då att vänsterpartisterna fått en ny arena i form av Hyresgästföreningen att agera på, som du skriver Angelica.
Men om vissa vänsterpartister har Hgf som instrument för sina budskap kanske vi inte kan kalla Hgf politiskt obundet.

Om vi vänder på frågan: skulle Hgf anses politiskt obundet om exempelvis Jimmy Åkesson var med i förbundsstyrelsen? Skulle inte tro det, va?

/Fredde

Barbro Engman sa...

Fredde, jag har lite annat för mig också vettu.
Hur blir det i din värld om vi i samma styrelse ex förbundsstyrelsen har en (V), en (M), en fd (S) och resten opolitiska?
Vad är Hyresgästföreningen då?

farbror Frej sa...

Fredde: "Men om vissa vänsterpartister har Hgf som instrument för sina budskap kanske vi inte kan kalla Hgf politiskt obundet."

Jag undrar i mitt stilla sinne vad HGF egentligen ska syssla med för att kunna passera ditt hemmasnickrade nålsöga som varande godkänt "politiskt obundet"?

Jag menar, om nu själva idéen om att det ska kollektivförhandlas om hyra och övriga villkor, i sig - rent definitionsmässigt, kan avfärdas som något "suspekt" och "vänstervridet" - ja, då är ju debatten om HGF:s roll och utformning liksom körd redan från början. Eller hur?

Sedan skulle nog fler än jag uppskatta ifall du kunde bemöda dig med att vara lite mer k o n k r e t i din kritik. Ge konkreta exempel på "vänstervridenheten". Handlar det om vissa misstänkt vänstervridna läsar-inlägg på bloggen som borde censureras, enligt dig. Ska då även vissa ide-uppstoppade neoliberaler, som ständigt "tvångsgästar" Barbros blogg för att torgföra just sina marknadsorienterade lösningar, också censureras - i konsekvensens namn?

Lyckligtvis är nu inte alla lika ide-uppstoppade oh rigida när det gäller hyresgästers rättigheter kontra behovet av fler nybyggda hyresrätter. Det GÅR tydligen bra att vara folkpartistisk vice ordförande i civilutskottet, och ä n d å komma med förslag, som inte fullständigt kör över och ignorerar existerande hyresgästers behov av trygghet och framförhållning i sin boendesituation.

Fredde sa...

Barbro, varför måste Hgf vara politiskt styrt?
Det är falsk marknadsföring att kalla Hgf för politiskt obundet om det inte är det.
/Fredde

Angelica sa...

Ja du Fredde, varför blir folk valda till sina poster? Ifall du nu tycker att Hgf har så usla representanter så kan du ju själv engagera dig och försöka förändra det.