03 december 2013

Blogg- och pressmeddelande

Idag far jag till Linköping.
Där blir det presskonferens kl 11 och sedan blir det ljusspel fast inte på Globen för där var vi igår utan på bland annat stadshuset i Linköping

Fast innan det blir ljusspel så blir det lite ljusa besked om nästa års hyror, åtminstone för de hyresgäster som bor hos Botrygg i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping. Hyreshöjningen stannar på 0.9.
Nu gåller det att få de andra fastighetsägarna som yrkat på betydligt högre hyreshöjningar att följa detta exempel.
Så här står det i inbjudan till presskonferensen. 
Förhandlingarna om nästa års hyresnivåer är nu i full gång. Idag råder ett lågt inflationstryck i Sverige som bidrar till fortsatt låga räntor. Den generella bilden för samtliga europeiska länder är hög arbetslöshet, ett stort utbud av kapital som ska placeras samt låg efterfrågan. Det finns därför mycket som talar för att trenden med låga räntor består under de kommande två-tre åren.

Mot den bakgrunden finns goda skäl att hålla hyreshöjningarna på en likaledes låg nivå.

Idag träffar därför Botrygg AB, en av de stora privata fastighetsägarna i landet, ett ramavtal med Hyresgästföreningen där hyreshöjningen stannar på 0,9% för alla Botryggs hyresgäster i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Linköping.

Det ska jämföras med det snitt på 2,78% som andra fastighetsägare hittills har yrkat.

-Hyresvärdarna har ett mycket gynnsamt läge inför årets hyresförhandlingar som ger dem stora möjligheter att ta både ett samhällsekonomiskt ansvar och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för sina kunder, Sveriges tre miljoner hyresgäster, säger Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

-Det känns därför väldigt bra att Botrygg är beredd att ta det ansvaret för sina hyresgäster, för den ekonomiska utvecklingen i stort och att de vill arbeta för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform, säger Barbro Engman.

-Vi är nöjda med denna uppgörelse, säger Michael Cocozza, VD Botrygg AB. 0,9% i hyreshöjning när vi har nollinflation är en rimlig nivå.

Det är idag svårare än någonsin att få en bostad i Sverige. I mer än hälften av landets kommuner byggs det för lite. Behovet av bostäder ökar, inte minst gäller det hyresrätter. Det är en omöjlig ekvation. Bostadsbristen får också dagligen konsekvenser för människor runt om i landet. De tvingas bo trångt eller tacka nej till utbildningsplatser och jobb.

Men bostadsbristen är inte bara ett problem för dem som saknar bostad. En ökad tillgång på bostäder är en nödvändighet för Sveriges utveckling och för svensk tillväxt.

-Ska prismekanismen på bostadsmarknaden fungera så kan vi inte ha stor bostadsbrist,
säger Michael Cocozza.

-Nu hoppas vi fler fastighetsägare ställer upp och visar att de är redo att ta ansvar för hyresrättens utveckling, för rimliga boendekostnader och för en bostadsmarknad som präglas av konkurrens och som ger hyresgästerna reella valmöjligheter, avslutar Barbro Engman och Michael Cocozza.

För mer information kontakta:
Michael Cocozza, fastighetsägare och VD Botrygg AB
Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

4 kommentarer:

Petter Niklas sa...

0,9 % i höjning när inflationen är 0.
Hyresgästföreningen förlorade. Igen.

Petter Niklas sa...

Blev det censur igen Barbro?

Hyreshöjning på 0,9%, inflationen och KPI är 0.
Hyresgästföreningen förlorade. Igen.

Barbro Engman sa...

Jag vidarebefordrar din kommentar till alla de fastighetsägare som kräver 3-4 procent i de förhandlingar som nu pågår.

Staffan Olsson sa...

Konjunkturinstitutet beräknade i augusti att konsumentprisindex stiger 0,8 % nästa år. Därför är 0,9 % ett bra avtal. HGF möter ofta kritik för utfallet i hyresförhandlingarna, helt orätt menar jag. Företagen kräver oftast 3-4 ggr slutbudet inledningsvis så där måste någon ta strid. Den som kritiserar får gärna komma med konstruktiva förslag - hur ska hyrorna fastställas i Sverige och vilka ska förhandla? Vad säger du Petter Niklas, som verkar ha bestämda åsikter?