02 mars 2014

En frustrerad förvåning förenar alla marknadshyresförespråkare


En frustrerad förvåning förenar alla marknadshyresförespråkare. 

Att låta marknaden sätta hyran är en sådan självklarhet för de troende så det borde vara uppenbart för alla andra också. Punkt slut.

Anhängarna är därför ur stånd att hitta rationella förklaringar till varför det aldrig blir några marknadshyror. De är förblindade av sin teori.

Här har Assar Lindbeck, deras stora guru, slagits mot "hyreskontrollen" och för marknadshyror i flera årtionden och ändå håller en nästintill enig riksdag emot årtionde efter årtionde.

Det är klart att det måste kännas obegripligt för de övertygade och frälsta marknadsteoretikerna. 

För om det bara finns fördelar med  marknadshyror behöver väl ingen tveka? 
Ändå gör de flesta det.

En vanlig förklaring till att marknadshyror inte blir verklighet är att politiker av alla sorter är rädda för Hyresgästföreningen. 
Senast lanserad av Centerstudenterna.

Men varför ska en enda människa  behöva vara rädd för Hyresgästföreningen om marknadshyror bara har fördelar? Då finns det ju inget att skrämma hyresgästerna med.

Alla borde väl bli nöjda om marknadshyror skulle innebära att byggandet ökar,  köerna försvinner, alla outsiders blir insiders, ungdomar får förstahandskontrakt på en lägenhet med rimlig hyra, alla som vill kan bo i Stockholms innerstad, fastighetsägarna slutar med svarthandel av hyreskontrakt (det är bara fastighetsägaren som bestämmer vilket namn det står på hyreskontraktet) , fastighetsägarna börjar frivilligt lämna alla sina lägenheter till bostadsförmedlingen eftersom de är trötta på modellen med att det krävs kontakter för att få en lägenhet av dem.

Enligt Wolidarski i DN idag skulle godtycket upphöra, det skulle inte finns några tomma lägenheter, bostadsbeståndet skulle användas rationellt, stora ytor skulle inte används fel, människor som vill flytta skulle flytta och ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter skulle upphöra. 


Peter Wolodarski teori är att ingen ledande politiker av taktiska skäl villl ta i frågan före valet, lika lite som en gång Bertil Ohlin.

Vadå för taktiska skäl?  

En god taktik när man vill lansera goda förslag är väl att passa på att göra det före valet. 

För inte kan väl Wolodarski mena att det finns en massa minusposter med marknadshyror som skulle kunna användas för att skrämma upp väljarna?

Inte kan väl marknadshyror leda till så stora hyreshöjningar så att det blir ett öronbedövande klirr i fastighetsägarnas kassakistor som redan är välfyllda.

Inte ska väl hyrorna bli så höga så att man behöver fasa in dem under mycket lång tid som Fastighetsägarna vill så att människor inte ska behöva flytta från sina hem.

Inte ska det väl bli så stora förmögenhetsöverföringar till fastighetsägarna så att man måste införa en vinstdelningsmodell som Assar Lindbeck föreslår.

Inte ska väl Anders Borg behöva hosta upp några miljarder för att täcka upp med bostadsbidrag så att folk ska klara den nya hyran.

Inte ska det väl bli lika illa som i Finland att byggandet inte ökade när man avreglerade.

Inte ska vi väl behöva införa en modell med social housing som alla andra länder med marknadshyror har. 
          
Det hade kanske varit lite lättare för både Wolodarski och andra om det funnits några exempel på länder med marknadshyror där det blivit precis så bra som de hävdar att det kommer att bli.

Men det finns inga sådana exempel.
Det finns bara en lång rad med exempel på motsatsen till det lyckorike som marknaden förmodas skapa om den fick sköta prissättningen.

Sanningen är att det är dyrt att bygga och att det är där det sitter fast. 

Marknadshyror leder inte till lägre markpriser, lägre byggmaterielpriser, lägre skatt på hyresrätten, fördelaktigare exploateringsavtal, kortare planprocesser, smartare upphandlingar eller någonting annat som gör att hyrorna i nyproduktionen idag är så förtvivlat höga.

Och inte ens med de hyresnivåerna kan de bygga. Då är det inte hyrornas fel.
      

     

12 kommentarer:

Per Åhlström sa...

Bostäder i attraktiva lägen kommer alltid att vara en bristvara, hur man än gör. När det blir som värst blir det som i New York (som har hyresreglering för folk med vanliga inkomster), där man nu byggt världens högsta bostadshus och där de två dyraste lägenheterna kostar 100 miljoner dollar.
Så länge våra kommunikationer bygger på knutpunkter kommer mark och hus närmast knutpunkterna alltid att ha ett högre marknadsvärde, och därmed leder marknadshyror till att vi får ekonomiskt skiktat boende med de välbeställda i centrum och de fattiga i utkanten. Det har vi tillräckligt av även med nuvarande hyresreglering.
Därmed inte sagt att hyresreglering är ett idealiskt system det heller. Jag har inte sett något sådant. För hur man än gör slår marknaden igenom. Frågan är om den ska tillåtas styra helt, eller om man åtminstone ska försöka avvärja de värsta problemen - vilket nog är det bästa man kan hoppas på.
För övrigt anser jag att Stockholm behöver återupprätta allmännyttan. Det är den bästa bostadspolitiska åtgärd som hittills genomförts (och monterats ner av borgarna).

Unknown sa...

Hyresregleringen avskaffades 1974 så jag förstår inte varför alla pratar om att vi har hyresreglering!

Anonym sa...

Karina är i gott sällskap när hon hon inte skiljer på hyresreglering och en lag som som innehöll ordet hyresreglering.

Anonym sa...

Du undrar? Förklaring följer!

"Vadå för taktiska skäl?"

Om man lyckats skaffa sig en lägenhet i bra/bästa läge vill man självklart inte betala mer för den oavsett hur mycket man tjänar.
Låt säga att man idag betalar drygt 10 tusen för knappt 150 kvm på Östermalm i Stockholm (finns verkliga exempel. Då kan det vara värt att rösta på nästan vilket parti som helst för att slippa betala det dubbla. Sen finns det förstås hela skalan..

Tack för ordet
Sven

Anonym sa...

Sluta hyckla Barbro. Marknadshyra är på kort sikt såklart dåligt för dem som betalar "för Lite" för sin hyresrätt och de är dem som politikerna är rädda för. Dessa företräds av HGF.

Ett typ exepmel är Farbror Frej.
Billig hyra i attraktivt läge.

På lång sikt är marknadshyra det bästa för alla men på lång sikt vinns inga val 2014.

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Det finns dessutom ingen "marknad" på bostäder då prissättningen sker genom att bankerna som mellanhand sätter priserna genom att trissa upp priserna med påhittade "krediter" (detta gäller både vid försäljning av hyresfastigheter och när privatpersoner köper bostad). Det är bankerna som skapar 97% av penningmängden och större delen av den har skapats genom kreditskapande vid fastighetsköp (runt 80% av penningmängden består av krediter skapade vid fastighetsköp). Enligt en exempelräkning av Riksbankschefen Ingves behöver bankerna bara ha 2800 kronor i "primärkapital" för att hitta på 1 miljon "kronor" i krediter vid bostadslån. Jag skrev om det här där även exempelräkningen från Riksbanken kan laddas ned:
http://tinyurl.com/p3sevnc

Anonym sa...

Vilka belägg har du för påståendet att det är fastighetsägare som står för svarthandeln med hyreskontrakt? Jag utgår från att det finns en och annan sådan inblandad också, men det är väl vanligare mellan hyresgäster vid lägenhetsbyten.

Barbro Engman sa...

Anonym, jag har ett hyreskontrakt som finns förvarat hos min hyresvärd.Där står mitt namn tills någon ändrar det nämligen hyresvärden. Jag kan inte bara sälja mitt kontrakt till någon annan. Detta gäller i de allra allra flesta fall.
Det förekommer säkerligen konstigheter i samband med lägenhetsbyten och det förekommer också att fastighetsägare är inblandade.
Men ingen vet hur omfattande svarthandeln är.
Det som är tröttsamt att höra är att det pga de "konstlat låga hyrorna" förekommer en stor svarthandel med hyreskontrakt där man antyder att hyresgästerna kan sälja sina kontrakt hit och dit utan fastighetsägarens vetskap och så är det inte.

Anonym sa...

Fan va' bra Barbro!
Svt UG, Uppdrag granskning, granskade för flera år sedan svarthandeln med förstahands hyreskontrakt i Stockholm. Och precis som Engman skrev "det är bara fastighetsägaren som bestämmer vilket namn det står på hyreskontraktet". Ja, UG avslöjade (dold kamera) att fastighetsägarena var de som "sålde" förstahands hyreskontrakt.
P.S. F.ö. anser jag, som P Åhlström, att Stockholm behöver återupprätta allmännyttan. D.S.

Anonym sa...

Jag gillar detta blogginlägg ! Det andas lite "jävlar anamma", vilket är något jag annars saknar från HGF.

Här kommer min egen kommentar till Wolodarskis uppkast:
"
För att ett byte skall godkännas krävs: Båda parter skall ha kontrakt på sina resp bostäder, ha bott en viss minsta tid (cirka 2 år), ha god inkomst, sakna betalningsanmärkningar, ha jämförbara lägenheter, kunna ge goda skäl till bytet. Samtliga seriösa fastighetsägare hanterar denna process med stor noggrannhet, och släpper inte igenom tveksamma fall. Påståenden om en "omfattande svarthandel" är alltså felaktiga, och endast ett av flera falska argument från marknadsliberalerna."

/Lars

Anonym sa...

Nej, man vinner inga val på att vare sig förespråka marknadshyror (vad nu en marknadshyra är) eller ta bort ränteavdraget.
Däremot måste HGF förstå att "once size doesn't fits all" (=dvs hyresgäster är inte likadana och precis som boende i andra boendeformer prioriterar boendet på olika sätt, vilket i sig måste leda till en differentiering till vad en sak får kosta). En annan mer filosofisk reflektion är varför delar av borgerligheten har gjort just hyresrätter till sitt hatobjekt.

Anonym sa...

Kommentar till "Anonym", 6 mars 15;49:

Den "differentiering" du diskuterar är inget annat än "marknadshyror" i mjukare ordalag. Hur har du tänkt dig att den skall genomföras i praktiken ? Skall glädjestrålande hyresgäster kontakta sin hyresvärd och begära att få betala m e r för sin bostad ? Eller är det någon utomstående som skall tala om för familjen Andersson att de (familjen Andersson) värdesätter sin balkong så mycket att de "vill" betala 700:- mer i månadshyra ?
Nej: Det enda som skulle komma ut av detta är en hyresstegringsspiral, där hyresgästers behov spelas ut mot varandra.

Men misströsta inte: Ditt önskemål är redan tillgodosettt. I dag, as we speak!
Hyresgäster b y t e r nämligen bostäder med varandra ! "Trea med utsikt bytes mot tvåa med balkong", t ex. Och det bästa är att det sker helt frivilligt, utan pengar, och utan spridningseffekter till andra hyresgäster som är nöjda med sitt boende.

Din filosofiska fundering instämmer jag dock i.
/Lars