16 november 2011

Är de privata Fastighetsägarnas politik klockren socialdemokratisk politik?

Det kommunala bolaget i Örebro, ÖBO, satsar på dubbelt medlemskap. De är redan medlemmar i branschorganisationen SABO och nu har de också blivit medlemmar i branschorganisationen Fastighetsägarna.

ÖBO kan så klart vara medlemmar i hur många branschorganisationer de vill.

Fastighetsägarna tycker så klart att det är banbrytande. Björn Söderholm, vd Fastighetsägarna Mellansverige, säger att: "Nu är förutsättningarna mer lika för oss alla på marknaden och då är det väl också naturligt att vi samarbetar".

Är det? Jag trodde att Fastighetsägarna anmälde Sverige till EU-kommissionen för att få konkurrera.

Man undrar hur det hade gått med Fastighetsägarnas EU-anmälan om de istället för att klaga på bristande konkurrens hade begärt en lagändring som skulle underlätta samarbete och priskarteller.

Om detta vet man inget för de skrev att de ville konkurrera. Vad de ska konkurrera om blir allt otydligare. Priset är i vart fall inget konkurrensmedel som intresserar fastighetsägarbranschen. Därvidlag skiljer de sig väl från alla andra branscher.

ÖBO klämmer nu i med ett av de högsta hyreshöjningskraven i landet. Kravet ligger helt i linje med vad de privata fastighetsägarna i Örebro kräver (5,75 procent).

Den socialdemokratiska ordföranden i ÖBO säger att hon ser det som "klockren socialdemokratisk politik" att samarbeta i "de frågorna". "De frågorna" handlar enligt henne om billigare fjärrvärmelösningar och om att pressa byggpriserna. Men det kan man väl göra utan att bli medlem?

För Fastighetsägarna har ju också ett näringspolitiskt program som man får på köpet när man blir medlem. Är Fastighetsägarnas näringspolitiska program också klockren socialdemokratisk politik?

Socialdemokraterna brukar gilla allmännyttan, det svenska systemet med förhandlade hyror och bruksvärdessystemet. De privata Fastighetsägarna vill inte ha kollektivt förhandlade hyror. De vill att:

* Enskilda hyresgäster ska få träffa individuella hyresavtal med sin hyresvärd, där de bland annat kommer överens om hur hyran ska ändras under hyrestiden.

De privata Fastighetsägarna vill inte ha bruksvärdeshyror de vill att:

* Hyresnivåerna i tillväxtområden måste anpassas till efterfrågan. Först då kan hyresgäster i de befintliga bestånden anpassa sitt boende till den storlek och utformning som passar både behoven och plånboken

Är det klockren socialdemokratisk politik eller gjordes det månne något litet förbehåll i medlemsansökan?

20 kommentarer:

Anonym sa...

Ja vad är "klockren socialdemokratisk politik"? Kanske Juholt vet? Om ni tycker att hyrorna är för höga tycker jag att HGF ska köpa hyreshus och sänka hyrorna. Det bästa jag gjort var när jag sålde hyreshuset till de boende i ombildning till bostadsrätt. Jag slapp usel avkastning och hyresgästerna fick lägre boendekostnader.

farbror Frej sa...

"Jag slapp usel avkastning ..."

Var avkastningen bättre året du köpte din första hyresfastighet? Varför gav du dig in i branschen? Eller var det så att avkastningen ansågs tillräcklig, endast så länge du minimerade på underhåll och avsättningar för framtida upprustning av fastigheten?
Hur står sig avkastningen på aktiemarknaden numera - som en jämförelse? Jag tycker inte att det ser så oerhört ljust ut, med tanke på skuldkrisen i Europa/USA.

www.svenskabostadsfonden.se/
se/investera/varfor

Jag vet för all del inte så mycket om fastighetsekonomi - en sak anser jag mig dock veta: Den som har vinstmaximering som dominerande livsintresse inom sig, tenderar att prata mycket om hur otillräckliga vinster hindrar honom, men när betydande vinstökningar sedan kommer, så fortsätter han med samma livsintresse och mål som tidigare - nämligen ytterligare vinstmaximering. Svårt att tjäna två Herrar...

"och hyresgästerna fick lägre boendekostnader."

De senaste årens ombildare i storstad har överlag varken intresse eller råd att amortera bort några ränterisker - vare sig på sina egna bolån, eller på det gemensamma fastighetslånet. Det kan inte sluta lyckligt. Länktips i repris: Youtube-sök "Bostadsrätt kan bli lånefälla" samt "Höjda avgifter väntas för boende i Ringen".

Anonym sa...

Vad är det med Örebro som gör att det finns så många multipla personligheter där?

Karin Sundin sa...

Att ÖBO yrkar på en hyreshöjning på 4,80 procent skulle jag nog inte säga är riktigt ”helt i linje” med 5,74 procent. Det tror jag inte heller att Hyresgästföreningen skulle tycka om man räknade på det. Men det är sant att ÖBOs yrkande ligger relativt högt. Vårt yrkande ska dock ses mot bakgrund av att hyrorna i Örebro är lägre än i jämförbara mellanstora städer.

Styrelsen i ÖBO strävar inte efter en högre hyresnivå i Örebro än i andra städer. Men vi har, som många andra allmännyttiga bostadsföretag, stora utmaningar framför oss när vi ska underhålla, renovera och investera i våra stora miljonprogramsområden. Är det någonstans det skulle behövas ett ROT-avdrag så är det hos oss. Men ROT-avdrag har vi inte.

Om ÖBO, utifrån vår relativt låg hyresnivå, aldrig höjer hyrorna mer än minsta möjliga för att klara den dagliga driften just det året, då urholkas på sikt värdet på våra fastigheter och då minskar möjligheterna till ett så bra boende som möjligt för framtidens hyresgäster. En nivå som fjolårets överenskommelse på 2,25 procent räcker inte för att renovera särskilt många badrum.

Till det ska tilläggas att ÖBO, i och med den nya lagen om att allmännyttiga kommunala bostadsbolag, har fått avkastningskrav som ökar från 20 miljoner i år till 40 miljoner nästa år. Det ska också finansieras.

Så nej, ÖBOs medlemskap i Fastighetsägarna har ingenting med det yrkande vi nu går in med att göra. ÖBO yrkar på 4,8 procent därför att 4,8 procent är det som ÖBOs styrelse i år bedömer som rimligt för en långsiktig och ansvarsfull förvaltning av allmännyttan i Örebro.

ÖBOs medlemskap i Fastighetsägarna är en helt annan fråga. Som ledamot och ordförande i ÖBOs styrelse är mitt uppdrag att i första hand se till bolagets bästa. Och jag tror att ÖBO har mycket att vinna på att samverka med andra fastighetsägare. Dels för att utveckla hyresrätten ur våra lite olika perspektiv. Dels för att om möjligt också finna samverkansformer krig några av våra allra största kostnader - för värme och för reparationer och byggnationer.

Så långt ÖBO.

Som du själv lyfter fram är jag socialdemokrat. Som socialdemokrat i Örebro har jag gått till val på att investera i Örebros utveckling tillsammans med föreningslivet och näringslivet. Vi socialdemokrater har tydligt sagt att vi vill möta de stora utmaningarna tillsammans med andra aktörer som vill Örebros bästa.

Fastighetsägarna har andra utgångspunkter och drivkrafter än socialdemokraterna. Jag vill inte skriva under på alla delar i Fastighetsägarnas program. Men jag misstor inte Fastighetsägarnas vilja att medverka till att bygga och utveckla Örebro. Så ja, som socialdemokrat tycker jag att det är klockren socialdemokratisk politik att samverka med Fastighetsägarna på de områden där det gynnar Örebro och örebroarna.

Tradition och gammal vana är sällan den bästa utgångspunkten när man ska möta framtidens utmaningar.

Karin Sundin
Socialdemokrat
Ordförande i Örebrobostäder AB

Barbro Engman sa...

Hyreshöjningskraven i Örebro sticker ut. Häromdagen gjorde vi upp om hyrorna i Halmstad och Karlskrona där blev höjningen runt 1,7%. De som ligger runt 5% är de privata fastighetsägarna i storstäderna och allmännyttan i Örebro.
Fastighetsägarna är en politisk organisation. Ingen tvekan om det, de politiserar till och med förhandlingarna.
Samarbeta kan man göra utan att bli medelm i en organisation som för en politik som står i strid med vad du som socialdemokrat står för.

Anonym sa...

Skulle inte Hyresgästföreningen och Sabo också vara politiska organisationer?

Karin Sundin sa...

Vill bara för tydlighetens skull poängtera att det är ÖBO som har gått med i Fastighetsägarna. Inte Socialdemokraterna...

Karin Sundin

Anonym sa...

Det är ÖBO och inte Socialdemokraterna som gått med i Fastighetsägarna... Är inte ÖBO styrda av en politiskt tillsatt styrelse? Ska inte politikernas uppfattningar styra deras handlingar? Varför ska man annars ha en politiskt tillsatt styrelse? Då kan man väl låta tjänstemän styra helt och hållet själva? Om nu Karin Sundin har några politiska uppfattningar om bostadspolitik borde hon fundera på varför hon drivit frågan att ÖBO ska bli medlemmar i en organisation som förespråkar marknadshyror. Kanske hon vill ha marknadshyror? Vad är det som hindrar ÖBO att samarbeta med Fastighetsägarna i frågor som kan minska kostnader och innebära lägre hyror. Nej, tydligen bättre att samarbeta om att få till högre hyror (vilket är vad Fastighetsägarna vill). Och det är klart det är inget att vara glad åt att visa upp att man är duktig bostadsförvaltare och kan hålla lägre hyror än andra utan här är det bättre att säga att vi har lägre hyror än andra så därför måste vi höja dom.
Man kan värkligen undra vart (s) är på väg? Finns det något enda argument för varför jag ska rösta på (s) och inte på något borgligt parti?
Maggan

Sven-Göran sa...

Hej!
Är det viktigt för dig och Hyresgästföreningen att hyresmarknaden styrs av klockren socialdemokratisk politik?

Mvh
Sven-Göran

Barbro Engman sa...

Sven-Göran,absolut inte. Det viktiga för mig är att alliansen och oppositionen står för en politik som gör det möjligt för människor att få en bostad till rimlig kostnad.
Dessutom finns det väl ingen socialdemokratisk bostadspolitik.

Barbro Engman sa...

Karin, jag trodde, uppenbarligen felaktigt, att det spelade någon roll vilka politiker som väljs att sitta i de kommunala bostadsbolagen.

Barbro Engman sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Hej Barbro!

Poitiska partier kan dessvärre inte göra mycket åt ägarnas avkastningskrav.

//Jesper

Anonym sa...

Det är illa att socialdemokraternas agerande, där de sitter vid makten, är att verka i samförstånd med de som arbetar för allmännyttans utplånad.
Alla dessa försök att möta marknadsivrarna har resulterat i ett totalt haveri för skola, vård och omsorg.
Att tro att resultatet för bostäder kan se annorlunda ut är naivt som politiskt tillsatt representant i en styrelse.
Vi vet att vinstmaximeringsintresset styr de verksamheter som redan överlämnats åt marknaden och att den som betalar kalaset är individen.

Låt oss få en verklig politik att ta ställning till inför kommande val!

Söderhöna

Barbro Engman sa...

Jesper, om du menar de kommunala bolagen så är det de politiska partierna som beslutar om vilka avkastningskrav de har på bolaget.

Barbro Engman sa...

Anonym, Hyresgästföreningen är en politisk organisation i den meningen att vi driver krav på förändringar gentemot de politiska partierna som skulle förbättra tillvaron för hyresgästerna. Det gör Fastighetsägarna också, fast deras krav ser annorlunda ut än våra.
Vi är inte partipolitiska men politiska. Hyresgästerna är "politikberoende" vi måste jobba på bra lagstiftning, bättre skattevillkor, bättre inflytande för hyresgästerna vid ombyggnad, åtgärder mot oseriösa fastighetsägare och mycket annat som regleras i olika lagar.

Anonym sa...

Men de politiska partierna har en lagstiftning att följa när de deras representanter bemannar bolagen styrelser. Vid sidan om 12 kap JB, har de också ABL att följa. Då skall de arbeta för bolagets bästa. Att åsidosätta ett avkastningskrav av politiska skäl är ju inte särskilt möjligt då.

//Jesper

Anonym sa...

Bra Barbro, då kan vi enas om att även Hyresgästföreningen "politiserar till och med förhandlingarna."

Ärligt talat, jag tycker det är viktigt att ni visar varandra respekt och ibland tycker jag det blir lite väl anklagande toner, även på den här bloggen. Och låt det nu inte bli en diskussion om "vem som kastade första stenen".

Barbro Engman sa...

Anonym, vilka är vi som kan enas om det? Inte kan det väl vara så farligt att tala om vem man är?
Obs, Jag har inte sagt att vi politiserar förhandlingarna. Jag har sagt att vi jobbar gentemot de politiska partierna.

Anonym sa...

Allvarligt talat talat, vem försöker man lura. Att hyresgästföreningen i princip gått i ledbanden på folkrörelsen och i nästan alla avseende driver politiska frågor efter samma linje som nuvarande oppositionspartier i riksdagen är ju inte direkt någon hemlighet.

Lek med tanken...

Någon på HGF inser att om man vill överleva i ett framtida Sverige, där demostationer på barrikaderna är ett minne blott, och folk istället lyssnar på vetenskaplig och ekonomisk fakta, behöver något radikalt göras. Hon/han bestämmer sig för att ändra färgen på både logotypen och föreningens själ till en mindre politiserad färg, funderar på om det möjligen skulle kunna gå att rekrytera ledande befattningshavare som inte varit eller är verksam i något politiskt parti, och sedan vidgar sin målgrupp till alla de som har ett intresse av en fungerande bostadsmarknad. Erkänner att en stad behöver alla typer av upplåtelseformer och de kunder/medlemmar som verkar på bostadsmarknaden själva kan bestämma vad som är den bästa upplåtelseformen och vad man är villig att betala för just sitt boende.


Då kanske vi upp kan uppnå en bostadsmarknad som mer utgår ifrån vad konsumenterna vill ha, med mindre inslag av att storebror vet bäst.

Jag hoppas att denne någon finns där ute, om inte känns det som att föreningen kommer köra sig själva i graven, för trots allt finns det nog ett behov av denna, även i framtiden.

Leve hyresrätten, leve bostadsrätten, leve äganderätten

Leve möjlighet att själv välja och bestämma