14 november 2011

Kanske kommer vi ändå att få se en bostadspolitik?

Moderaterna ska ta fram en ny samlad politik för äldre. 40-talisterna är på gång igen. Så nu, medan det ännu finns tid, ska det klaras ut hur livet som äldre ska gestalta sig.

Det finns en intressant underrubrik i moderaternas DN debatt-artikel, "Boende och mat". Två lika viktiga storheter i våra liv sammanförda i en gemensam rubrik. Det verkar lovande, bostadspolitiken är kanske på uppåtgående ändå?

Moderaterna menar att det ska finnas en "mångfald av boenden anpassade för äldre, både på den vanliga bostadsmarknaden och i form av senior- och äldreboende."

Då måste rörligheten på bostadsmarknaden öka. Hyresrätten är ju en strålande boendeform för den som inte längre har ork och lust att klippa gräs och renovera.

Men då måste man också se till att det går att bygga hyresrätter till rimliga kostnader. Att satsa skattemedel på att villaägarna ska lockas bo kvar i sina för stora hus är till exempel inte ett led mot att öka rörligheten.

Jag vill passa på att bolla in några förslag till den moderata arbetsgruppen som skulle underrätta byggandet och förvaltandet av hyresrätter.

1. Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter
2. ROT-avdrag till hyresrätter
3. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter
4. Slopad fastighetsskatt för hyresrätter
5. Skattefria underhållsfonder
6. Stöd till bostadsföretag på vikande marknader


Detta kommer också att gynna de unga, men då är det bråttom för snart är de bostadslösa ungdomarna medelålders.

2 kommentarer:

Anonym sa...

1. Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter

- Behövs inte där det råder fri prissättning. Behovet och önskat visar på modellens brister.

2. ROT-avdrag till hyresrätter

- Hyresvärdarna har 100% avdragsrätt. Känns som att det borde räcka.

3. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter

- Kan vara en god idé, men hur följer man upp det? Låter som ett hästjobb!

4. Slopad fastighetsskatt för hyresrätter

- Bör ligga på samma som för en BR.

5. Skattefria underhållsfonder

- Avdragsrätt på 100% föreligger redan. Skall det till mer? En återbetalning av skatt? Är inte en ev. momsbeläggning listigare? Kanske måste konstruktionen anpassas till EU, men det borde gå.

6. Stöd till bostadsföretag på vikande marknader

- Behövs inte på en fungerande marknad. Då planerar var och en efter sannolik efterfrågan. Det här uppstår då man överproducerar p g a investeringsbidrag (1).

//Jesper

Irene Fällström sa...

Vi står bakom flera av de förslagen du tar upp. Ytterligare ett förslag som skulle göra skillnad är att förenkla hyreslagstiftningen så att hyresvärdar och hyresgäster själva kan få komma överens om vad som ska ingå i hyran. Det skulle utveckla hyresrätten.

Irene Fällström
Fastighetsägarna Sverige