23 november 2011

Men vart ska ni då ta vägen?

Det var en gång en minister som träffade två damer från Lidingö. Damerna var tvungna att lämna sina hem på grund av kraftiga hyreshöjningar i samband med ombyggnad.

Ministern, Mats Odell, tittade på damerna som inte längre klarade hyran och utbrast: ”Men vart ska ni då ta vägen?”

Det undrade de också. Det var därför de var där.

Det är Mats Odell och hans kollegor i riksdagen som avgör vilket inflytande hyresgästerna ska ha i samband med att deras hem renoveras.

Hyresgästerna ska ha inflytande. Det finns en lag om det. Men den är bara på låtsas. Det är fastighetsägarnas vilja som är lag.

När Lars-Erik Lövdén var minister krävde vi att inflytandet skulle stärkas. Lövdén föreslog i proposition 2001/02:41,Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor.

”Enligt förslaget skall hyresgästernas inflytande över förbättrings- och ändringsåtgärder stärkas genom en bestämmelse om att hyresnämnden, vid prövningen av om det är oskäligt mot hyresgästen att en åtgärd genomförs, skall väga hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs mot de skilda intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas.”

Denna vägning av olika intressen har alltid utfallit till fastighetsägarens fördel.

Vi uppvaktade Mona Sahlin och krävde att hyresgästernas intressen borde väga mer.

Hon tillsatte en utredning om förstärkt hyresgästinflytande. Den lade Mats Odell ner. Damerna från Lidingö och deras berättelse vägde lätt i hans bedömning.

Vi begärde att det skulle införas en skyddsregel för hyresgästerna så att de skulle kunna bo kvar när hyreskraven drog iväg till uppåt 60 procent. Men det tyckte inte Reinfeldt och hans ministrar.

Stefan Attefall är den senaste i raden av ministrar som skulle kunna öka inflytandet och minska flyttandet av hyresgäster som inte har råd att bo kvar.

Han har lovat titta på saken. Han behöver sannolikt titthål och spanarhjälp.

Hyresgästföreningen har därför uppdragit till IBF (Institutet för bostad och urban-forskning vid Uppsala universitet) att kolla hur det står till med inflytandet. Det står illa till. Här kan ni läsa en debattartikel i DN om det. Och här finns rapporten i sin helhet.

Om detta ska vi fortsätta diskutera. Imorgon är det frukostseminarium på Kulturhuset kl 08.15-09.00 (frukost serverar från kl 08.00) Gustav Fridolin medverkar liksom jag och Joakim Larsson. Rapporten från IBF redovisas också. Se mer här.

Anmäl dig till maud.sundin@hyresgastforeningen.se så får du både macka och kunskap.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag kan hålla med dig om en del. Men kan du tänka dig att man inte heller har något reelt inflyttande när man bor i bostadsrätt? Trots att man investerat miljoner. Det är inte heller säkert att man bor till självkostnadspris i en BR förening.
Många vill bara bo och har noll koll på ekonomin som sköts av "mannen från gatan"

Lise sa...

Anonym sa...
Jag kan hålla med dig om en del. Men kan du tänka dig att man inte heller har något reelt inflyttande när man bor i bostadsrätt? Trots att man investerat miljoner. Det är inte heller säkert att man bor till självkostnadspris i en BR förening.
Många vill bara bo och har noll koll på ekonomin som sköts av "mannen från gatan"

23 november 2011 13:20
------

Det känns som om din kommentar genomsyras av okundkap. Eller möjligtvis bara din politiska åsikt på vänsterkanten

Har man bostadsrätt är man medlem i föreningen. Man har rätt att rösta på stämmor, motionera och engagera sig i besluten. Man får sitta i styrelsen om man vill - det är bara att kandidera.

Visst är det självkostnad. - hur kan du inte ha fattat det? I stadgarna är det inskrivet att man skall verka för medlemmarnas "ekonomiska intressen". I detta ingår att verka för låga kostnader.

Själva grunden till bostadsrätt är att medlemmarna skall samvera i boende och därigenom (genom smarta beslut och förvaltning) skall få låga, stabila och förutsägbara boendekostnader. - Till skillnad från hyresrätten.

Slutligen: "Mannen från gatan" är en auktoriserad revisor. Visste du inte de?

Det är få föreningar som skeöter sin egen löpande ekonomi - det sker och sköts av proffs som man upphandlat. Just för att det skall skötas på bästa sätt i fråga om avskrivningar, skatter och balanser.

Slutsats: Du är fel ute.

Det ÄR billigare att bo i bostadsrätt jämfört hyresrätt. Det är självkostnad och inte någons vinstintresse

Inflytandet är så bra som ett sådant kan bli i Bostadsrätten. Till skillnad från hyresrätten där inflytandet ligger i värdens eventuella välvilja... (och hyresgästföreningens eventuella engagemang)

Så - there you have it!

Mvh

Boende i Bostads-RÄTT

farbror Frej sa...

Lise: "Visst är det självkostnad. - hur kan du inte ha fattat det?"

Den som lyckas ärva en fristående liten kåk i gott skick utan vidhäftande bolån kan sägas bo till självkostnad. Men hur vanligt förekommande är det?

Så fort det finns bolån/fastighetslån med i bilden så bor man inte till en självkostnad. Man får betala ränta. Inte ens de som köper sin bostad 100% kontant kan sägas bo till en självkostnad, eftersom köpeskillingen då utgör en rätt betungande alternativkostnad. Pengarna hade ju kunnat användas till något annat.

Hyresgästen betalar naturligtvis indirekt fastighetsägarens räntor inbakade i hyran. Men som hyresgäst är man ändå skyddad för snabba räntesvängningar. Jag minns t.ex. inte att riksbankschef Bengt (Mr.500%) Dennis påverkade min hyra nämnvärt under krisåren på 90-talet. Dessutom slipper man ta juridiskt bindande livstidslån, alternativt dra på sig orimliga alternativkostnader.

Lise: "I stadgarna är det inskrivet att man skall verka för medlemmarnas "ekonomiska intressen"."

Visst - men den minoritet medlemmar som kanske tänkt bo där i minst 15-20 år/resten av livet har kanske intressen som kolliderar med den majoritet boende/inflyttande som tänkt göra bostadskarriär och flytta vidare inom de närmaste 2-5 åren.

I de förstnämndas intresse kan det ligga en poäng i att medvetet höja månadsavgifterna för att amortera ner skulder/ränterisker, samt samla eget kapital i syfte att minska låneberoendet inför kommande renoveringsbehov 10-15 år framåt i tiden. Kort sagt: kortsiktigt dyrare med målet att det långsiktigt ska bli billigare - och tryggare.

I de sistnämndas intresse ligger det istället en poäng i att verka för det rakt motsatta. Man ska ju ändå sälja och flytta inom överskådlig tid. Så varför inte rösta för "minsta motståndets väg"? Välja kortsiktigt billiga, men långsiktigt dyra/osäkra finansieringslösningar. Framtida bankproblem får bli framtida styrelsemedlemmars huvudvärk.

farbror Frej sa...

Lise: "...sköts av proffs som man upphandlat. Just för att det skall skötas på bästa sätt i fråga om avskrivningar, skatter och balanser."

Att köpa en tjänst utifrån är dyrare än att betala arvode till en medlem/kassör - och ett personligt engagemang ingår inte i tjänsten. Visst sköts allt formellt och korrekt - bedrägeri-risken minimeras. Men revisorn har kanske 15-20 förenings- och leverbrödsföretagar-ekonomier att formellt och rutinmässigt hålla rullande på sitt skrivbord, innan arbetsdagen är slut och ungen ska hämtas ut på dagis.

Så de långsiktiga vägvalen - att exempelvis börja amortera på det gemensamma fastighetslånet för att skapa framtida låneutrymme - det får faktiskt BR-medlemmarna själva hålla reda på.

Lise: "Det ÄR billigare att bo i bostadsrätt jämfört hyresrätt."

Nybyggnation ÄR dyrt, för hyresboende såväl som för BR-boende. Men att köpa "begagnat" på öppna marknaden är väldigt dyrt det också. Kolla bolånekostnader på Hemnet. Och några där ute måste faktiskt få ett bolånelöften, för att du ska kunna karriärflytta inom kort. Och om du inte destå mindre betalar en extremt låg månadsavgift, så kanske din förening tillämpar samma upplägg som beskrivs i följande nyhetsinslag:

www.youtube.com/watch?v=SlDuELSBYrE