15 november 2011

Fastighetsägarna måste sluta blunda och se verkligheten som den är

Hyresgästföreningen måste sluta blunda och se verkligheten som den är 2011. Denna uppmaning i Fastighetstidningen är bara en i raden av uppmaningar från Fastighetsägarnas vd, Reinhold Lennebo, som bygger på att Hyresgästföreningen bör se världen som Fastighetsägarna ser den.

Jag förmodar att hans uppmaningar utgår ifrån att han tycker sig leva i den verkliga verkligheten till skillnad från oss som lever i den overkliga verkligheten.

Men det finns ingen verklighet som är på ett visst sätt 2011. Vi lever i olika verkligheter och så kommer det att förbli. Att tro sig om att ha monopol på sanningen om hur verkligheten ter sig är en tämligen hopplös idé.

I Fastighetsägarnas verklighet ingår som en självklarhet att ha stora förväntningar på hyreshöjningar. Det beskrivs närmast som en slags naturlag att det nu är dags för hyreshöjningar av det mera omfattande slaget.

Det är en begriplig förhoppning när man är fastighetsägare men varför ska hyresgästerna göra den förhoppningen till samma självklara del av sin verklighet?

Många hyresgäster lever i en helt annan sorts verklighet med helt andra förhoppningar. De har inte råd med några hyreshöjningar och hoppas att de stannar på en rimlig nivå. De är illa behandlade av sin hyresvärd och hoppas på skärpt lagstiftning. De luras betala för hög hyra och hoppas på att få rätt i hyresnämnden. De får köpa ny spis själva om de vill koka potatis och hoppas på hjälp från Hyresgästföreningen.

Det finns hur många berättelser som helst om hur verkligheten ter sig för många hyresgäster. Det vore väl något för Fastighetsägarna att inkorporera i sin verklighetsbeskrivning?

Jag tycker att det är helt okej att Fastighetsägarna har en annan verklighetsuppfattning än vad jag har. Fastighetsägarna borde på samma sätt acceptera att hyresgästerna lever i en annan verklighet än den där stora hyreshöjningar ingår som en självklarhet.

Vare sig hyresförhandlingar eller lagtolkning handlar om matematik och givna sanningar. Vi ska förhandla om hyran utifrån olika utgångspunkter, det är det som är hela idén med förhandlingar.

Lagar kan tolkas på olika sätt, det är därför vi har rättsinstanser.

Så en liten morgonnotering. Stefan Attefall har varit i Gävle. Till Gefle Dagblad säger han:

Förhoppningsvis blir det så att de som har råd att betala hyra för dyrare nybyggda hyresrätter flyttar från äldre billiga där de som har sämre ekonomi kan bo i stället

Varför skulle de göra det?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Är inte dina exempel på brister i hyresrätten – spisar m.m.- undantag? Om inte, visar uppkomsten och dominansen av detta på modellens misslyckande. Syftet med modellen har väl varit dels att hålla hyrorna nere, dels att se till att standarden på lägenheterna uppnår en viss miniminivå?

Håller med dig om att de i äldre billigare lägenheter inte lär flytta på sig. Det visar också hur modellen kommer att få svårt att få till en rörlighet inom hyresmarknaden. Denna rörlighet är en förutsättning för att hyresrätten skall fungera som bostad för alla som vill flytta hit och jobba. Du kan inte lösa den frågan genom nybyggen, eller hur. Strukturella reformer är nog – dessvärre för er – nödvändiga.

//Jesper

Martin Lindvall sa...

Hej Barbro,

Av twitterinlägg förstår jag att vi borde känna oss "ägda" av ditt inlägg om en gammal ledare i Fastighetstidningen. Givet innehållet anar jag att någon i din kommunikationsstab vaknat på sin dramatiska sida idag. För inte ser jag några underligheter i det du skriver, om vi bortser från en och annan harmlös polemisk vantolkning.

Självklart är våra perspektiv olika då vi företräder olika intressen. Och att det finns en "verklighet" som ser olika ut för olika hyresgäster är inte heller någon plötslig ögonöppnare. Det citat du travesterar i din rubrik användes ju t o m för att peka på risken för besparingar som slår mot underhåll och service för hyresgästerna. I det avseendet tror jag vi är helt överens om att hyresrättens framtid är beroende av en god förvaltningskvalitet.

Vill ju gärna vara tillmötesgående och försöker därför frammana en tillfällig känsla av att vara åtminstone lite "hyrd", men svårt.

Dock, varför skulle någon vilja lämna en lgh med billig hyra för en med dyrare? Tja, idealt ska prisskillnader avspegla en skillnad i upplevt värde. Man får helt enkelt mer för pengarna. Frånvaron av det antyder systemfel.

André Johansson sa...

>>Martin Lindvall

Du twitrade ju själv för en tid sedan; "Läser "Hyresgästföreningen blundar för långsiktigheten" om en organisation som lever i en alternativ verklighet"

Tyckte Barbro på ett förtjänstfullt sätt plockade ner den typen av verklighetsretorik på ett bra sätt. Därav ägd, som kidsen säger.