05 september 2012

Fastighetsägarna kräver att regeringen avvecklar Hyresgästföreningens makt

I vems namn talar Fastighetsägarna i Stockholms vd Christer Jansson, undrade jag häromdagen.


Något svar på den frågan har inte inkommit.

Istället för att svara skriver Christer Jansson på fastighetsägarbloggen att jag borde ha varit nyfiken på vad han skrev och visat en vilja att se nya perspektiv. Av rubriken att döma verkar även Christer Jansson fundera på vem han talar för.

Jo men absolut att man ska vara nyfiken men det förutsätter väl att det finns några nya perspektiv som det går att vara nyfiken på?

Christer Jansson menar att jag missförstår det han skriver. Okej för att undvika missförstånd kan du väl förklara den exakta innebörden av denna mening i din DN-artikel?

Regeringen behöver ta ett ansvar för

* att avveckla Hyresgästföreningens i det närmaste absoluta makt över hyresmarknaden.

Christer Jansson kräver alltså att Fredrik Reinfeldt och hans ministrar ska ingripa för att avveckla hyresgästernas makt.

Vad ska Reinfeldt göra? Vilken ny lag ska stiftas eller vilken lag ska ändras så att hyresgästernas makt avvecklas? Vilken lag och vilka paragrafer är det du menar att Reinfeldt ska ändra så att hyresgästernas makt raderas ut? För den ska ju inte minska eller ändras den ska avvecklas.

Christer Jansson gillar att dela ut ansvar, till andra. Regeringen ska ta ansvar för att avveckla hyresgästernas makt och Hyresgästföreningen ska ta ansvar för Fastighetsägarnas krav på hyreshöjningar.

”Med makt borde följa ansvar. Men Hyresgästföreningens politik är en politik för dem som redan har, för bostadsmarknadens insiders” skriver Christer Jansson.

Med makt borde följa ansvar. Men Fastighetsägarnas politik är en politik för dem som har pengar, för bostadsmarkandens penningstarka.

Jag vet inte om denna mening väcker någon nyfikenhet hos Christer Jansson och om han tycker att det är intressant att se det hela ur ett nytt perspektiv.

En del av de som Christer Jansson betecknar som bostadsmarknadens insiders är väl de som nu bor i en hyresrätt. Förväntar sig Christer Jansson att vi ska ta ansvar för att de ska få ytterligare svårigheter att bo kvar?

Idag tvingas många människor packa ihop och flytta pga hyreshöjningskrav på 40-70 procent i samband med renoveringar.

De allra flesta har inte en chans att efterfråga en nyproducerad lägenhet. Hur mycket mer än 14-15-16 000  kronor i månaden ska en hyresrätt kosta?

Många kommer inte i fråga för ett förstahandskontrakt på grund av krav på fast jobb, inga betalningsanmärkningar och en lön på 3-4 gånger årshyran.

Christer Jansson och Fastighetsägarna kräver varenda år stora hyreshöjningar.

Vadå insiders? De flesta som står och trampar i de allt längre köerna är lika chanslösa och har likadana ekonomiska förutsättningar som de som jagas ut ur sina hem på grund av hyreshöjningar, höga ombyggnadshyror, höga trösklar och ingen av de har en chans att flytta till något nybyggt.

Det är de vi jobbar för. Alla outsiders som vill in och alla insiders som inte vill ut i kylan.

Allt högre hyror är inte svaret på deras böner.

4 kommentarer:

Christer Jansson, Fastighetsägarna Stockholm sa...

Hyresgästföreningens ordförande skriver i någon sorts polemik mot mig att ”…Fastighetsägarnas politik är en politik för dem som har pengar, för bostadsmarknadens penningstarka”.
Det är här hon går helt fel. Som tidigare riksdagsledamot kan det säkert vara näraliggande att tro att alla bedriver politik. Men så är det inte. Fastighetsägarna driver ingen ”politik” . Vi beskriver våra medlemmars verklighet. Varför de inte vill eller kan bygga hyresrätter trots att kön av kunder är hur lång som helst.
Det var det min artikel handlade om. Som företagare måste man ha rätten att berätta vilka hinder som finns för att utveckla verksamheten. Och vilka förutsättningar som krävs för att nyinvesteringar ska komma till stånd, i det här fallet i nya hyresrätter.
När jag träffar fastighetsföretagare så uppger de i stort sett samstämmigt att hindren för nyproduktion av hyresrätter är de jag redovisade i min DN-artikel: dålig lönsamhet, stor osäkerhet på grund av Hyresgästföreningens makt och agerande och extremt långa planprocesser.
Jag kan förstå att Hyresgästföreningen inte gillar beskrivningen av att man själv är ett hinder för fler bostäder, men det är uppriktigt sagt inte mitt problem. Jag kan bara redovisa den verklighet som faktiskt styr de framtida investeringarna i hyresrätter.
En del av problemet är, enligt branschens uppfattning, Hyresgästföreningens i stort absoluta makt över hyressättningen, dvs. hela intäktssidan för fastighetsföretagarna. I DN-artikeln skrev jag att denna ”närmast absoluta makt” skulle avvecklas. För läskunniga innebär det precis vad som står – nämligen att den absoluta makten ska avvecklas, inte all makt. Jag förstår nämligen att det kollektiva systemet bygger på att alla parter har viss makt. Obalansen uppstår när en part har all makt.
Barbro Engman berör dock en viktig fråga i sin blogg. Hur ska betalningssvaga hushåll ha råd att bo i lägenheter med högre hyror? Det är en fråga som förtjänar mycket uppmärksamhet, framförallt från det politiska systemet. Fördelningspolitik är något av politikens kärna, men ingen kan förvänta sig att enskilda företagare bedriver en egen fördelningspolitik. Rollfördelningen måste vara tydlig. Företagare levererar sina varor och tjänster om förutsättningarna är de rätta. Det politiska systemet måste ta sitt ansvar för människors köpkraft utifrån fördelningspolitiska ambitioner.

Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm

Anonym sa...

Vad bra att du inte har varken censur eller opublicerade inlägg, då kan du publicera och svara på min fråga.

Terje Gunnarsson hade fest och bjöd generöst sina vänner. 11 000 kronor gick kalaset på. Detta lät han hyresgästerna betala via Hyresgästföreningen.
Är inte en födelsedagsfest en privat utgift? Eller är det vanligt att hgf betalar födelsedagsfester?

Trevlig helg.

Vänliga hälsningar

Torsten

Barbro Engman sa...

Torsten, gå in på Terjes blogg och läs hur han har kommenterat sin 60 års mottagning som ju inte var till för hans privata vänner utan arbetskamrater och externa kontakter.

Barbro Engman sa...

Christer, alla bedriver politik. Som riksdagsledamot lär man sig verkligen det. En strid ström av medborgare, organisationer mm kommer för "att beskriva sin verklighet" samt lansera olika slag av förändringar för att göra den verkligheten lite bättre för de som de företräder. Det skulle vara häpnadsväckande om inte Fastighetsägarna som ju är flitiga besökare i riksdagen, kommunhus och i departementskorridorer driver politik i meningen kräva förbättringar för sina medlemmar. Det är väl närmast ett tjänstefel att inte "lobba" för sina medlemmar. I vart fall jobbar Hyresgästföreningen ständigt för att förbättra hyresgästernas villkor genom att ligga på politiker av alla de sorter.m Hyresgästerna är politikberoende precis som fastighetsägarna är det.
Christer Jansson talar fortfarande inte om i vems nman han talar när han kräver att regeringen ska ingripa mot Hyresgästföreningens i det närmaste absoluta makt. Nu vill han inte ta bort hela makten utan bara en liten del. Vilken del då?
Vilka paragrafer i vilken lagstiftning tycker du eller de du företräder ska tas bort eller suddas till så att Hyresgästföreningen får precis så mycket makt som Fastighetsägarna tycker att vi ska ha?
Jag är glad över att jag träffar fastighetsägare som inte resonerar som du låter påskina att alla gör.
Läs exempelvis Bofast rapport från den konferens ni anordnade. http://t.co/JUpBKNeh
Det kan också bero på att Fastighetsägarna bara företräder 22% av det totala antalet fastighetsägare på hyresmarknaden. Vi förhandlar utan medverkan från Fastighetsägarna direkt med 27%. resten är allmännyttor som också direktförhandlar med oss uan mellanhänder.