22 januari 2013

Är Stefan Attefall verkligen planhushållare och socialist?Idag har Timbro ett seminarium med den för Timbro icke överraskande rubriken ”Bortom bostadssocialismen”. För den som undrar sägs det handla om Sverige.

Andra politikområden har reformerats, men bostadssocialismen lever kvar hävdar de och nu är det är dags att utmana denna Sveriges sista planekonomi.

Bostadsminister Stefan Attefall ska närvara som kommentator står det.

Man får väl utgå ifrån att Attefall inte överraskar oss alla med att erkänna att han i själva verket är socialist och planhushållare och att han nu avser att skrota den socialistiska bostadspolitik han ägnat sig åt i skymundan på KD-departementet.

Den som letar efter socialistiska inslag i dagens bostadspolitik får ligga i ordentligt.

Men strunt idet. Timbro, en och annan ledarskribent, Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna vill ha marknadshyror. Varför är det just de?

Jo hyrorna höjs och vinsterna höjs. Några fler vinnare än fastighetsägarna är svårt att se.

Alla som vill ha marknadshyror brukar antingen hänvisa till någon marknadsekonomisk teori eller till något annat land.

Min uppmaning kvarstår. Säg mig ett enda land som har marknadshyror, ingen social housing-sektor, ingen bostadsbrist, ingen segregation och som bygger för olika inkomstgrupper.

Igår skrev jag om Finland. De kvalificerar sig inte.

Idag skriver jag inte om England för det har den brittiske journalisten Anthony Lane gjort i SvD.

”Med en nylig flytt från London till Stockholm i bagaget, skulle jag föreslå att beslutsfattare som överväger ett rent marknadsstyrt hyressystem i Sverige iakttar största försiktighet. Konsekvenserna av ett sådant system har visat sig mycket skadliga för Londons pressade invånare och samhällen.”

Läs hans artikel här.

Så Stefan Attefall borde ha det ganska lätt idag. Han kan ju börja med att säga: Skulle jag vara socialist och planhushållare, ha ha, det var då dagens roligaste.

Sedan kan han säga: Kolla bara på Finland och London så får ni se hur det gick.

Avslutningsvis borde Attefall säga: Jag tycker att vi har gjort en bra överenskommelse med parterna på hyresmarknaden. Genom det förhandlingssystem och den till EU-anpassade lagen om allmännyttiga bolag och den ställning de privata fastighetsägarna fått så har vi fått en hygglig balans mellan de olika intressena.

För att skaka av sig alla anklagelser om att hyresmarknaden bygger på planhushållning och socialism kan ha ju tillägga att regeringen satsar stora pengar till det ägda boendet medan de håller fingrarna borta från det hyrda boendet.

Inga kommentarer: