18 januari 2013

Simsalabim del 2Idag tycker jag att ni ska fundera på vad ombyggnad av gator och parker, byggande av idrottsplatser, livsmedelsbutiker, hotell, bullerskydd och buss- och spårvägsterminal samt rivning av campingstugor är för något.

Man kan få för sig att det är fråga om sådant som kommunen håller på med och som våra skattepengar går till.

Man skulle också kunna få för sig att det är sådant som bara villaägare ska betala.

Fast det verkar ju vara väldigt långsökt och märkligt. Varför skulle just villaägarna betala bullerskydd, spårvägsterminaler och idrottsplatser?

Rätt svar är att förvaltningsrätten i Stockholm tycker att det är hyresgästerna och inga andra som ska betala.

Det är inte fråga om några småpengar som ska slussa via hyresavin, utan 1,3 miljarder ska hyresgästerna som bor i allmännyttan i Stockholm betala för bullerskydd, spårvägsterminaler, idrottsplatser mm på sina hyror.

Om detta är Stockholms kommun, Länsstyrelsen, Förvaltningsrätten och Boverket överens.

Hyresgästföreningen överklagar i alla instanser som går att uppbåda.

Ni kan också fundera på vad ombyggnad av gator och parker, byggande av idrottsplatser, livsmedelsbutiker, hotell, bullerskydd och buss- och spårvägsterminal samt rivning av campingstugor är för typ av åtgärd.

Kan tyckas vara lätt som en plätt. Det är väl fråga om olika typer av infrastrukturåtgärder.

Men den som gissar på något åt det hållet är fel ute. Här handlar det om samhällets mjuka värden.

Bolagen får enligt § 5 i Lagen om allmännyttiga bolag plocka pengar från bolagen/hyresgästerna för åtgärder:

”som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.”

Vad tycker ni?

Nog är man lite nyfiken på hur integration och sammanhållning främjas genom byggande av bullerplank, gator, parker och spårvägsterminaler. Och givetvis på vilket sätt det tillgodoser behov hos personer som kommunen har ett särskilt ansvar för.

Fast det får vi aldrig veta. Förvaltningsrätten tycker uppenbarligen inte att man ska lägga ner någon tid och möda på att motivera sina beslut.

Det är ju bekvämt för Stockholms kommun som utan vidare diskussion kan bokföra 1,3 miljarder i extra intäkter från hyresgästerna.

Simsalabim.

Inga kommentarer: