23 augusti 2013

Ju mer jag tänker på vad Fastighetsägarna i Stockholm skriver ju mer förundrad blir jag.

Ju mer jag tänker på vad Fastighetsägarna i Stockholm skriver ju mer förundrad blir jag.

I Fastighetstidningen vill de av någon anledning berätta för oss att de har förtroendevalda i sin styrelse som tycker att den enda fråga som är viktig är kampen mot Hyresgästföreningen.
Det känns ju inte direkt uppmuntrande med tanke på att en av deras viktigaste uppgift är att förhandla hyror med oss och inte att bekämpa den förening deras hyresgäster är medlemmar i.

I SvD klagar de på hyresnivåerna som de anser vara alltför låga. Det är däremot välbekanta tongångar.

Den här gången lanserar de en nygammal argumentation.
De har kartlagt vilka inkomster deras kunder hyresgästerna har i Stockholms innerstad. Enligt Fastighetsägarna har deras hyresgäster en alltför hög medianinkomst och ska därför betala en högre hyra.
Hyran ska på något sätt stå i relation till inkomsterna.
Om man minskar glappet mellan hyra och inkomst finns det kulor att hämta resonerar de.

Anders Borg vill sänka skatten så vi handlar lite mer. Fastighetsägarna vill höja hyran så vi inte kan det.

De anser att det de kallar "hyresreglering" inte har motverkat segregationen och de tycks dessutom mena att det var själva iden med "hyresregleringen"

Vad de säger är alltså att vi i våra gemensamma hyresförhandlingar inte klarat av att stoppa segregationen. Hyresnivåerna har enl Fastighetsägarna lett fram till att låginkomsttagarna inte längre bor i Stockholms innerstad.
Fast de uttrycker sig givetvis inte så.

Men det finns ju ingen fristående "reglering" som hittat på hyrorna på egen hand. De är förhandlade och på den ena sidan av förhandlingsbordet har Fastighetsägarna suttit.

Man får då förmoda att Fastighetsägarna ansträngt sig och gjort allt vad de kunnat för att hålla nere hyrorna för att på så sätt möjliggöra för låginkomsthushåll att kunna bo kvar i Stockholms innerstad. Annars ökar ju segregationen. Det framgår förstås inte riktigt om de är för eller emot segregation men det lutar åt för.

Eller så har de i åratal drivit på för stora hyreshöjningar.
Mycket talar för att de drivit på. De anmälde svenska staten till EU, de är missnöjda med varje förhandlingsresultat, de vänder sig till Hyresnämnden och Tingsrätten i sin jakt på hyreshöjningar.

Och nu vill de åtgärda segregation de bidragit till genom att öka den ännu mer.

För det bor en massa insiders i deras lägenheter menar de. Fastighetsägarna värnar för sin del inte om sina hyresgäster utan om de som inte är det sk outsiders.

Jag antar att de menar att en hel del insiders kommer att kunna bo kvar för de tål stora hyreshöjningar. Men för att några outsiders ska kunna bli insiders så måste någon flytta. Det blir väl i så fall de som låg under medianinkomsten som får dra.

Inga kommentarer: