14 juni 2014

Motståndet mot marknadshyror håller i sig


Idag fortsätter Hyresgästföreningens förbundsstämma i Visby.
Igår startade vi med lite input från Mikael Damberg och Stefan Attefall.

Hem o Hyra rapporterar att både S och KD står fast vid motståndet mot marknadshyror. 
Trots lite underliga snedsteg kan man tycka.

Inga socialdemokrater är så populära att dra fram i debatten som de s-märkta ekonomer och fd statsministrar som lutar mot att marknadsteorierna ändå måste ges någon slags tilltro.

Sedan spelar det ingen roll hur många bevis på motsatsen som kan anföras som bevis på att marknadshyror hittills i alla länder som prövat inte lett till ökat byggande utan bara lett till höjda hyror och socialhousing.

I dag skriver Irene Wennemo en utmärkt ledare i Aftonbladet om att marknadshyror inte är lösningen. Just precis.
Igår kunde man läsa i Metro att Anders Borg dragit samma slutsats. Just precis.6 kommentarer:

farbror Frej sa...

Barbro: "att marknadshyror hittills i alla länder som prövat inte lett till ökat byggande utan bara lett till höjda hyror och socialhousing."

Ovanstående är ett faktum som det inte går att argumentera framgångsrikt emot. Bloggens marknadsliberala kommenterare är välkomna att försöka - och bidra gärna med lite mer konkreta källhänvisningar. Oprecisa och svepande hänvisningar till något grannland duger inte.

OM det till äventyrs byggs för mycket bostäder så handlar det i stort sett uteslutande om köpebostäder, där byggaren spekulerar i att kunna avhända sig fastigheten så fort så möjligt i boom-tider.

Youtube-sök "Shattered dreams haunt life in Spanish ghost Towns"

Det enda tänkbara scenariot med övertaliga hyresrätter, är väl ifall universitets- och storstadsområdena börjar krympa till följd av utflyttning och nationell ekonomisk kris. Alltså glesbygdens avsomnade tätortsproblem överfört till en större nationell skala.

Anonym sa...

Hej Barbro!

Fabror Frej, vad sägs om OECD, EU-Kommissionen? Rätt tunga instanser för liberaliserad hyreslagstiftning, eller hur? Vilka källor hänvisar du till av samma dignitet? Har än så länge bara sett tidningsartiklar och tv-inslag m.m. från din sida.

//Jesper

farbror Frej sa...

Jesper: "vad sägs om OECD, EU-Kommissionen? Rätt tunga instanser för liberaliserad hyreslagstiftning, eller hur?"

Det som efterlystes var inte tunga instanser som ordinerar marknadsliberala hyressättnings-mediciner. Sådana kan man hitta i parti och minut.

Utan exempel på där denna medicin faktiskt lett till ökat byggande av trygga förstahandskontrakt för alla inkomstgrupper - inte bara höjda hyror åt privatvärdar vs social-housing för den mindre lönsamma/mindre köpstarka andelen av kund-segmentet.

Med "mindre köpstark" avses här inte utslagna socialfall, utan lejonparten av Stockholms pensionärer, de flesta unga ofta med låg/osäker inkomst, samt även väldigt många skuldsatta och sårbara medborgare mitt i livet. Bostadsbubblan som pågått i 15+ år kommer att spricka. Det har den gjort i alla andra länder. Så andelen skuldsatta svenskar utan tryggt boende kommer att öka.

Anonym sa...

Farbror Frej, nu är ju tunga instanser – eller auktoritativa uttalanden från tunga instanser – vad man brukar använda som källhänvisning för att stödja sin argumentation. Att det finns instanser ”i parti och minut” som framför uppfattningen att en viss lösning vore önskvärd tyder i sig på att man delar verklighetsuppfattning. Du själv förmår inte att visa på någon källa som leder i bevis att din förfäktade idé fungerar eller kan lösa frågan om bostadsbristen i framtiden.
Det ligger i sakens natur att diskussionen blir teoretiserad och tar fasta på idéer. Det är en idédiskussion (sic!). Därför blir dina krav om källor till stöd för en friare hyresmarknad tomt, när du inte kan nöja dig med de uttalanden som faktiskt finns från oberoende expertorgan. Mig veterligen har du själv inte presterat annat än hänvisningar till tidningsartiklar och tv-/radioinslag. I sammanhanget väger de senare lätt mot de tidigare källorna. Det är ju i hög grad det system som du försvarar som i hög grad varit delaktigt i den uppkomna situationen. Systemet har ju praktiserats redan.

//Jesper

farbror Frej sa...

Jesper: "Det ligger i sakens natur att diskussionen blir teoretiserad och tar fasta på idéer. Det är en idédiskussion (sic!)."

Fast den Marknadsbejakande Silverbullet-lösningen är ju i sig en teoretiserad ide-diskussion (sic!) med siktet inställt på att verkligheten bara SKA anpassa sig efter teorin. I praktiken står vi där med ett systemtänk som har sina egna (och växande) problem med att lova runt och hålla tunt - även i vår egen tid.

För den historiska hyresbostads-verkligheten ända in på 1900-talet ska vi bara inte tala om. Tänker osökt på Lubbe Nordström samt på hyreskyffena på Stockholms stadsmuseum. Seglivad bostadsbrist var ordet, även under hela denna marknadsliberala historiska era.

Därför blir man lite trött på vinklingen "det ännu oprövade kortet".

Icke-kollektivförhandlade marknadshyror kan vi ju dessutom konstatera på många ställen utanför Sverige - men det har bara lett till höjda hyror och social-housing. Inte till fler nybyggda hyresbostäder - i vart fall inte fler än vad de uppspekulerade markpriserna möjliggör, och de bristanpassade höga hyrorna klarar av att hitta hyreskunder för.

Och någon ökad rotation/tillgänglighet på såväl äldre/nybyggda hyresbostäder är heller ingen självklarhet - och definitivt inget självändamål. Har hyresvärden väl hittat en skötsam och långtidsboende hyresgäst så vill han självklart behålla henom.

Googla "Tenant Turnover: The Biggest Killer of Your Rental Cash Flow"

Anonym sa...

Farbror Frej, du kan väl inte med bästa vilja i världen påstå att vi nu har en hög nybyggnad som kommer att bygga bort bostadsbristen?? Så det du försvarar är ett system som har kollapsat, medan du envist tror att det är det bästa av alla tänkbara – låter i vart fall så. Mot bakgrund av hur verkligheten ser ut och hur lite omvärlden utanför Sverige använder sig av systemet, blir det inte lätt för dig att hävda systemets fördelar. Alla kan se hur illa det fungerar i praktiken och få verkar tilltalade av dess idé. Så frågan om vems idé – din eller min – som har svårast med verkligheten? Svaret är ju givet och skälet är bostadsbrist och oförmåga att komma till rätta med den på ett trovärdigt sätt.

//Jesper