11 december 2010

Lucka 11: Får en bofink se ut hur som helst?


I Höglandsnytt kan man läsa att branschföreningen Trä- och Möbelföretagen, TMF anser att regeringen tvingar fram minskat husbyggande.

Uj uj, det var inte bra nu när regeringen äntligen drar på med lite ambitioner om att stärka hyresrätten och öka byggandet.

”Fokus för regeringens bostadspolitik borde ligga på att se till att man tar bort hinder för ett ökat bostadsbyggande. För närvarande skapas i stället fler och fler hinder och det är definitivt inte bra!, säger TMF”

Man måste tyvärr hålla med TMF. Men det är inte bara avgifter som ökar utan kommunerna försöker lägga så mycket kostnader som möjligt på den som ska bygga.

Parker, vägar, daghem och annat som vanligtvis är kommunens sak att hålla med ingår numera i exploateringsavtalen mellan kommunen och byggherren.

Googlar man på exploateringsavtal hittar man bl a ett anförande vid MEX-dagarna 12 – 13 november 2008 i Karlstad

Där ställs i ett anförande av advokaten Annika Gustafsson följande intresseväckande fråga.

”Vad är ett exploateringsavtal – ja säg det? Får en bofink se ut hur som helst? ”

Och svaret verkar vara, ja det får den.

Jag saxar en del uppseendeväckande delar av anförandet här nedan.

”Thomas Kalbro, professor i fastighetsvetenskap på KTH, har tillsammans med teknologen Peter Smith granskat 129 exploateringsavtal. Slutsatsen de drar är att majoriteten av avtalen saknar lag stöd i PBL, plan- och bygglagen, eller hamnar i en juridisk gråzon. Endast 45 procent av avtalen har fullständigt lagstöd”.

”- Avtalen kan inte kallas olagliga förrän byggaren går till domstol med dem. Men kommunen får inte teckna avtal för uppgörelser som saknar stöd i lagen, säger Thomas Kalbro”

”Att byggherrarna inte går till domstol beror på att de är beroende av hålla en god relation med kommunen. Sätter de ner foten kan de få svårt att få igenom nästa detaljplan, bedömer han. Och JM håller med”.

”- Kommunen har en mycket effektiv påtryckning i form av planmonopolet. Om vi inte går med på deras önskemål så blir det helt enkelt ingen detaljplan, säger Björn Hedlund.”

Byggherrarna sitter som kommungisslan och konsekvensen är att det är de boende som ska betala vägar, dagis och parker på sin hyra.

Under lucka 11 döljer sig alla de som undrar när sjutton de ska få en bostad.

5 kommentarer:

Per Albin sa...

Detta ständiga HGF-gnäll. Det är fel på allt.

På en plats på Södermalm i Stockholm vill kommunen bygga och ge fler chansen att komma in på bostadsmarknaden.
Hyresgästföreningen panikskriker... NEJ!

Oväntat? Tyvärr inte.

farbror Frej sa...

Per Albin. Bidra gärna med någon form av källhänvisning, tack. Något mera tidskrävande kanske, men destå mer att bita i för läsaren - och därmed större chans till att du och likasinnade får ett mera seriöst bemötande.

Anonym sa...

@per albin
vad menar du med bostadsmarknaden?
De spektakulära planer som finns för delar av Södermalm innebär att grönytor försvinner, att innergårdar raderas och att kulturhistoriskt intressanta och miljöer försvinner. På dessa ytor av Södermalm är avsikten att bygga bostadsrätter.
Söderhöna

Barbro Engman sa...

Per Albin, jag träffar en massa byggherrar som talar om att de får en massa krav på sig från kommunerna. Jag tycker det är intressant eftersom byggandet bara blir dyrare och dyrare. Jag hittade detta anförande som jag också tyckte var intressant. Är det inte viktigt att vi diskuterar vad som påverkar byggandet eller ?

Anonym sa...

Såg ett inslag om din kompis företag Barbro. Tydligen följde Botrygg inte säkerhetsföreskrifter vid byggen samt hade bara utlänsk personal. Botrygg är väl din värld. Är det andra rutiner som inte går rätt till tror du?

mvh
Jonas