08 november 2010

Omoderna fastighetsägare

I åratal har det pågått en omfattande process för att göra oss alla till kostnadsmedvetna konsumenter.

Vi måste ständigt vara på alerten och göra smarta val. Annars är vi hopplöst förlorade. Ingen vårdcentral ska väljas utan prövning. Dagis, förskolor och skolor måste väljas med omsorg. Vi måste hålla koll på vattenförbrukning och elkostnader, telefonikostnaderna måste ner och pensionerna måste upp. Annars blir det dyrt. Det ska vara miljövänligt, ekologiskt och närproducerat. Allt mer hänger på hur vi väljer.

Vi är inte beredda att betala för vad som helst numera, i varje fall inte utan en rejäl granskning.

Fast det är förstås lite ljug. I Borlänge fick jag hålla tillgodo med den vårdcentral som fanns till skillnad från nu när jag bor i Stockholm där doktorerna står som spön i backen. Elmarknaden är ju inte heller någon konsumentdröm precis.

Men tänk om det inte varit bostadsbrist på så många ställen. Då hade hyreshusen stått på rad, vilket de ofta ändå gör, och vi hade kunnat gå runt och granska vad hyresvärdarna hade att erbjuda. De hade kanske tryckt upp fina broschyrer och talat om vilken standard, kvalitet och service de kan erbjuda.

Fastighetsägarna hade kunnat hyra in sig i stora mässlokaler, som gymnasieskolor och högskolor gör för att locka studenter, och visat upp hur de jobbar med utvecklingsfrågor och för att förbättra sin förvaltningskvalitet.

Vi hade kunnat gå runt med ett särtryck från Hyresnämnderna om vad som ingår i bruksvärdet och använt som checklista. I lugn och ro hade vi kunnat pricka av den ena bruksvärdesfaktorn efter den andra för att sedan gå hem och fundera på vilken lägenhet vi skulle välja.

Bruksvärdessystemet har möjligen många år på nacken, men det är supermodernt. Där finns alla de kvaliteter listade som vi vill ha i vår hyresrätt. Och man ska betala för det man får inget annat är själva grundtanken.

Men nu har vi en omfattande bostadsbrist. Och då är allt sådant som vilken standard och kvalitet man har att erbjuda sina hyresgäster totalt bortblåst. De privata fastighetsägarna, som gillar konkurrens säger de, visar upp ett väldigt ointresse för sina hyresgäster och vill bara ha betalt för en sak läget, läget och läget.

Åtminstone gäller det tillräckligt många av dem för att det ska toppa deras kravlista inför årets hyresförhandlingar. Vad de privata fastighetsägarna i städernas ytterområden tycker om denna prioritering förtäljer inte historien.

De privata fastighetsägarna är sedan årtionden tillbaka totalt upphakade och fixerade vid att ”läget måste spela en större roll” vid hyressättningen. Det är en omskrivning för att marknaden måste tillåtas styra hyran. Därför tycker de att man inte behöver bry sig särskilt mycket om de andra faktorerna som ska spela roll för hyran.

Så som en löpeld över hela landet från Eksjö till Stockholm sprids därför i dessa dagar deras höjningskrav. Vi vill ha betalt för läget, läget och läget.

Hög efterfrågan ska ge en hög hyra, punkt.

Är det ett modernt förhållningssätt till sina kunder? Nix. Kommer det att hålla på sikt? Nix.

35 kommentarer:

Anonym sa...

Problemt är att det finns alldeles för många kunder som inte ens får köpa. Är det modernt?

Tänk om ICA sa nej DU får inte köpa köttfärs då får du stå i kö i 20 år först........

Att inte låta markandskrafterna styra är omodernt!

Men Barbro hur kommer det sig att alla nu snackar om läge, läge, läge när du har sagt att det INTE har så stor betydelse i stockholmsmodellen? Det var ju bruksvärdet som skulle gälla.

Inte kan väl fastigehtsägarna vara så fräcka att de lurat in er i en modell? Eller vänta modellen tog väl ni fram på HGF? Kan inte du förklara stockholmsmodellens storhet igen ; )

Mvh
Jonas

Mvh
Jonas

Oroad hyresboende sa...

Men nu har vi en omfattande bostadsbrist. Och då är allt sådant som vilken standard och kvalitet man har att erbjuda sina hyresgäster totalt bortblåst. De privata fastighetsägarna, som gillar konkurrens säger de, visar upp ett väldigt ointresserade för sina hyresgäster och vill bara ha betalt för en sak läget, läget och läget.
-----------

Den reglerade marknaden har ju skapat denna situation. Det är väl ingen mänsklig rättighet att man skall bo centralt i bästa läge med biografen i bottenvåningen till subventionerat pris?

Det är de i förorterna som betalar för mellanskillnaden.

Planekonomi har aldrig varit modern.

Krister, Södermalm sa...

De är ju inte bara privatvärdarna som kräver - det är ju även allmännyttan som kommer att kräva.

Det har sin grund i Prop. 2009/10:185 "Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler"

Där skall hyresförutsättningarna på lokal marknad vägleda. Alltså ligger allmännyttan efter i hyran och måste "jacka upp".

Andra ord som används ofta är: "bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer" och "åläggas marknadsmässiga avkastningskrav, vilket innebär ett avsteg från självkostnadsprincipen"

....och den propen var ju HGF med på hela vägen. Kasta inte sten i glashus

Barbro Engman sa...

Jonas, att inte alla kan/får köpa en bostadsrätt beror väl på att marknaden inte fungerar alternativt fungerar som man kan förvänta sig. Med så stor efterfrågan på bostadsrätter så borde det ju byggas som aldrig förr, priserna sjunka osv. För det är väl så marknaden förmodas fungera? För kom ihåg att allt det elände du tillskriver hyresmarknaden inte finns på bostadsrättsmarknaden.Där finns inga konsumenter som har förhandlingsrätt. Det finns väl inget som hinder marknadskrafterna i sin allra bästa form att fungera på bostadsrättsmarknaden?
Om det hade varit så väl att fastighetsägarna höll sig till Stockholmsmodellen så hade det inte varit några problem, men det är precis det de inte gör. De bryter ut lägesfaktorn ur helheten och alla de andra faktorerna som ingår i bruksvärdet/stockholmsmodellen struntar de i.Så nog är de fräcka så det räcker och blir över. Det är bara en sak man kan vara säker på och det är att din ständiga jakt på fel och brister hos hyresgästföreningen eller hyresrätten kommer att pågå med oförminskad styrka

Barbro Engman sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Barbro Engman sa...

Krister, din tolkning av proppen stämmer inte.Det finns inte ett enda ord om att "hyresförutsättningarna på lokal marknad ska vägleda".

Först och främst ges de kommunala bolagen ett samhällsuppdrag:
Bolagen ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen och ”erbjuda bostäder till alla kommuninvånare och tillgodose olika bostadsbehov som invånarna i kommunen har. I uppgiften ingår bl.a. att bygga hyresbostäder”.

I propositionen motiveras det med att dessa företag annars kan
• ”reduceras till att enbart ha vinstmaximering som mål. Något motiv för en kommun att vare sig bilda eller äga ett sådant företag finns inte…”.

Vidare pekas på att företagen
• ”inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter…”.

Att affärsmässigheten på denna marknad är en annan än på andra marknader, markeras väldigt tydligt genom just användandet av det nya begreppet ”affärsmässiga principer”, istället för ”affärsmässig grund” som gäller på andra områden där kommuner bedriver verksamhet på konkurrensutsatta marknader.

Bakgrunden till detta är (prop 2009/10:185, sid 48)
1. Att prissättning är särskilt reglerad genom hyreslag och hyresförhandlingslag
2. Att investeringar sker på mycket lång sikt vilket kräver ett långsiktigt förhållningssätt
3. Att företagen har ett lagstadgat krav på konsumentinfly-tande
4. Att företagen lyder under särskilda regler om värdeöver-föring
5. Samt att företagen har ett samhällsuppdrag

Hyresgästföreningens och SABO:s målsättning var att anpassa reglerna för de allmännyttiga företagen till hur företagen redan idag bedriver sin verksamhet. De flesta allmännyttiga företag är ju redan idag affärsmässiga, vilket också regeringen konstaterar (sid 44) ”de kommunala bostadsföretagen har under lång tid varit tvungna att iaktta ett affärsmässigt förhållningssätt, eftersom dessa företag inte längre får några särskilda statliga subventioner eller fördelaktiga villkor”.

Någon annan innebörd av affärsmässighet än den affärsmässighet som gäller idag och som har gällt under ett antal år var inte avsedd vare sig från SABO:s, Hyresgästföreningens eller lagstiftarens sida.

Flertalet allmännyttiga företag lever ”på egna meriter” utan att ta emot stöd av ägaren och avkastningen bestäms inte med hänsyn till privata fastighetsägares avkastning, utan efter de behov och de förutsättningar som gäller för det enskilda allmännyttiga bostadsföretaget. Detta ska också gälla i fortsättningen enligt den nya lagen.

Företagen ska ”…utgå från vad som är långsiktigt bäst för företaget som sådant, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att de ska vara långsiktiga, seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler som gäller för denna sektor”.

Anonym sa...

Ja vad är väl "Omoderna fastighetsägare" mot "poppiga & svängiga" Hyresgästföreningen?

Anonym sa...

Hej Jonas...
Jag kan inte låta bli att kommentera din jämförelse med köttfärs.

Nästan hälften av Eu:s budget går till att finansiera jordbrukssektorn, omkring 540 miljarder kronor. Sverige får också ta del av dessa subventioner.

Den svenska regeringen satsar dock inte en enda krona på att bygga nya bostäder.

Då är det ju självklart att det går att köpa köttfärs i affären utan att behöva köa...

Hoppas inte att du går omkring och tror att det du betalar för maten är ett uttryck för renodlade marknadskrafter.

Skillnaden mellan livsmedel och bostäder är inte heller så stor. Båda fyller ett grundläggande mänskligt behov, eller hur?

Anonym sa...

Barbro, bostadsrättsmarknaden fungerar ju betydligt bättre än hyresrättsmarkanden. Det byggs ganska många bostadsrätter och fler är på gång. Hammarby sjöstad, Norrastation, Sabbatbergsområdet, Hjorthagen för att nämna några.

Det som fungerar på Bostadsrättsmarknaden är att där köper man lägenheten där man har råd att bo och de flesta har inte råd att köpa i innerstan och köper då längre ut.

På den sjuka hyresmarknaden är ofta lägeheterna i innerstan de billigaste för de husen är äldre.
Kan det bli sjukare än att en sekelskifteslägenhet på östemalm kan ha samma hyra eller oftast lägre än en lika stor lägenhet i miljonprogrammet. Vem är det då som är lurad?

Sista anonym, diskussionen känns rätt långsökt.........pröva att tänka bort köttfärs och sätt in ramlösa istället. Om du gör det så tror jag alla förstår att det inte finns vatten i afrika etc.
Vidre underlätter det diskussionen om du skriver ut ett namn eller åtminstånde en siffra tex 0. Oj det var ett dåligt exempel igen sätt 1.

Mvh
Jonas

Anonym sa...

@jonas
-vet du om att det snöar i Stockholm idag?
-vet du om att det finns människor i Stockholm som inte har några val alls om var de ska sova inatt?
-vet du om att många människor är mycket oroliga för hur det propagandakrig om hyresrätten som pågår kommer att inverka på deras framtida möjligheter att kunna bo?
-vet du om att det för ungdommar idag råder stor bostadsbrist?
-vet du hur din egen framtid kommer att gestalta sig?
-vet dina barn om att du sitter framför datorn och använder din tid till att dissa hyresrätten?

Har du inga barn så berätta det för någon annan som du känner väl. Och som känner dig väl. Skaffa dig helt enkelt ett liv som rymmer lite mer än tankar på Ramlösa i Afrika!

Anonym sa...

Är det inte dags för HGF att göra som moderorganisationen Sossarna och starta en kriskommission?

Citat från deras utkast är slående och kan LÄTT appliceras på HGF.

"Bilden av XXXXX som en trögrörlig och konservativ maktelit som inte förstår den moderna människan är kanske vår värsta fiende och vi måste se den och utmana den för att kunna förändra den."

http://www.dn.se/debatt/varfor-okade-klyftorna-ocksa-nar-s-hade-makten-1.1205658

Anonym sa...

herregud anonym, jag har ju hur många gånger som helst skrivit här på bloggen att jag gör detta just för mina barn och alla andras barn.

Jag tycker att det är helt fel att en organisation tjänar pengar på dem som har det sämst ställt ekonomiskt och sedan tar ut höga löner och avoden samt motverkar ombildningar (en chans att få det bättre). Tyker inte du det?

Du skriver att människor är bostadslösa idag. Ja och det är med det nuvarande systemet, eller hur. VERKLIGEN DAX FÖR FÖRÄNDRING, eller? Vill du ha kvar ett dåligt system för egen vinning? Sitter du på en attraktiv hyresrätt på östermalm??

mvh
Jonas

Boende i Skottet sa...

Det noteras även att de kärande i processen mot Skottet som HGF sponsrar med inte mindre än 2 jurister (!!) - inte ens orkar dyka upp på förhandlingarna...

kanske det är HGF som driver målet i politiskt syfte och inte några stackars medlemmar?

...men ja just det ja - det var i skottet som HGF medlemmarna samlade in en protestlista mot hgf stämning av bostadsrättsföreningen.. och den brydde man sig inte om.

Demokrati eller att följa medlemmarnas vilja är INTE hgf's starkaste grenar precis

Anonym sa...

Spännande version av verkligheten som ni ger om Stockholmsmodellen:

"Modellen kan börja användas tidigast om några år enligt hyresgästföreningen. "


Fel... den ligger till grund för årets förhandlingar. Och det är hyresgästföreningen som tagit fram den.

Terje sa...

Nej den ligger inte till grund för årets hyresförhandlingar!

Anonym sa...

Stockholmsmodellen börjar gälla 1:a jan 2011. punkt.

Att du säger annat tyder på någon slags verklighetsflykt Terje.

Drabbad av HGF sa...

Trots alla uttryck såsom "Marknadsmässiga villkor", "Kunder", "Hyresmarknaden"... så har inte HGF förstått att det är en hyresmarknad som finns ute i verkligheten?

För att komma förbi köper man svartkontrakt. Det finns färre lägenheter än de som vill ha dem.

Nya regelverk reglerar detta genom att marknadsanpassa hyrorna. HGF kallar det ju tillochmed "Hyresgästernas värderingar".

Semantik och åter semantik. Det är en annan verklighet där ute nu.

Och HGF kom med förslagen.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/drapslag-mot-hyresgasterna_4673931.svd


Citat: "Hyresgästföreningens stora ekonomiska beroende av fastighetsägarna har varit förödande för hyresgästerna och en förutsättning för att regeringen skulle våga sig på att bryta sitt vallöfte om att inte införa marknadshyror."

Boende i huset sa...

När det brann i Skottet, och det var den största branden i hyreshus på Södermalm på årtionden, då formligen LYSTE Hgf med sin frånvaro.

Ingen hjälp till boende, medlemmar eller drabbade.

När det var dags för ombildning då DÅ dök HGF upp i full styrka. PR-torpeder, NEJ-möten, Jurister och Rädda-gängen.

Är det NÅGON som längre tvivlar på HGF's ruttenhet och girighet?

De gamla idealen är som bortblåsta. Nu är det BARA makt och fina direktörslöner som räknas på HGF

USCH!

Drabbad av HGF sa...

Ja Hyresgästföreningen Stockholms politiska processer i Tingsrätterna är ett hån.

Tingsrätten är inte helt nöjd heller. Undrar hur det påverkar hgf relation till tingsrätten framöver ... okynnesstämningar är ju inget de ser med blida ögon på

Anonym sa...

Babsan och Terje jublar över varenda stämning som lämnas in. Det är pinsamt.

Deras höga löner är ett hån mot medlemmarna som lever i en helt annan värld.

Babsan och Terje borde skämmas.

Anonym sa...

Jag hittade en tidigare kommentar här på bloggen som passar väldigt väldigt bra här...

"På den här bloggen förekommer det väldigt mycket kommentarer från (många?) människor som inte som får köpa sin hyresrätt till rabatterat pris (snyft), oavsett vilka metoder som måste användas.

Av väldigt många kommentarer framgår det att de vill införa en tidigare känd öststats modell. Alla måste rösta på det enda alternativet och de som inte gör det skickar vi till Gulag i Sibirien. Under en period ett ganska effektivt sätt att kväsa oliktänkande och minoriteter.

De som inte förstår vikten av att tillåta en avvikande mening, ett ifrågasättande eller möjligheten att ge uttryck för det, det är dom de är mest synd om.

Det är självklart att hyresgästföreningen ska kolla att ombildningarna går till på rätt sätt. Det är lika självklart att alla ska ges rätt att uttrycka sin ståndpunkt i den här frågan utan att behöva bli skickad till Gulag.

De som vill köpa sin hyresrätt till ett rabatterat pris kan ju organisera sig i en egen förening. Det är faktiskt fortfarande tillåtet, än så länge..."


Hur kan man tro att hyresgästföreningen inte skulle reagera på fuskombildningar!!!

Anonym sa...

Hela ditt inlägg bör diskas då du jämför Gulag med att hyra sin lägenhet av sina grannar i en bostadsrättförening.

Det är ett enormt hån mot personer som suttit i gulag. Hur tänker du egentligen?

Mvh
Jonas

Anonym sa...

"Hur kan man tro att hyresgästföreningen inte skulle reagera på fuskombildningar!!!"


Problemet är bara att HGF inte lyckas bevisa tesen. För denna "lavin" av fusk finns inte.

Tydliga exempel på detta är Brf Lådkameran och Brf Ånghästen där HGF fick STORSTRYK!

Inte ett argument höll. Där heller.

Boende i huset sa...

När det brann i Skottet, och det var den största branden i hyreshus på Södermalm på årtionden, då formligen LYSTE Hgf med sin frånvaro.

Ingen hjälp till boende, medlemmar eller drabbade.

När det var dags för ombildning då DÅ dök HGF upp i full styrka. PR-torpeder, NEJ-möten, Jurister och Rädda-gängen.

Är det NÅGON som längre tvivlar på HGF's ruttenhet och girighet?

Samma sak när hgf medlemmarna i huset protesterade skriftligen med en namninsamling mot HGF stämning av föreningen... Hgf stockholm med Terje i spetsen bara nonchalerade det hela.

De gamla idealen är som bortblåsta. Nu är det BARA makt och fina direktörslöner som räknas på HGF

USCH!

Anonym sa...

Det är ett omfattande fuskande med fullmakter och personer har röstat fastän dom inte bott i huset. Det har dessutom varit en massiv proppaganda mot dom hyresgäster som inte velat köpa eller motsatt sig att köpa. Att inte fler brf blivit stämda beror på att hyresgäster inte vågar. Det så det är!

Om du vill bo i bostadsrätt så kan väl du köpa en bostadsrätt.

Anonym sa...

@jonas.
Du har tidigare hävdat att du skriver på bloggen för att du är en hyresgäst som är besviken på hyresgästföreningen. Du kanske har ännu fler fler skäl att anföra men syftet är likväl detsamma, att dissa hyresrätten-hyresgäster och deras intresseorganisation, Hyresgästföreningen. Och du,jag står på kontraktet och nej jag bor inte på Östermalm.

Anonym sa...

På tal om omderna organisationer..

Det är ju mycket krismöten och tumult i "rörelsen" nu. Kanske dags att även hyresgästföreningen kör en reallity check?

Styrelsen (främst i sthlm) ställer sina platser till förfogande. Nydaning, fräscha ideer. Medlemmarnas stöd och lyhördhet?

Vore på tiden - för det som varit är katastrof för förelsen och hyresgästerna

Gör det rätta ställ platserna till förfogande

Oroad medlem Södermalm sa...

Nå Terje? Mona avgick - hur gör du?

Anonym sa...

Nu skriver du på fel ställe. Det här är Barbros blogg.

Anonym sa...

Anonym sa...
Nu skriver du på fel ställe. Det här är Barbros blogg.
..........

Eller kanske inte? Terje har ju för vana att censurera frågor och svara på det han vill.

Medlemmar tycks vara något "o-nödvändigt ont".

Har kommer i alla fall frågorna upp på bordet.

Anonym sa...

Denna blogg är enda sättet för oss medlemmar att skriva sina osensurerade åsikter om HGF. Med tanke på hur lite Barbro skriver numer kommer nog även denna chans snart att stängas precis som den gjorde på hemsidan.

Varför vill inte HGF ha fria åsikter om sitt arbete??Mvh
Jonas

Barbro Engman sa...

Jonas, du ägnar mycket tid åt att använda dig av min kommentatorsfunktion till att meddela hur illa du tycker om hyresgästföreningen. Du är naturligtvis i din fulla rätt att tycka illa om oss. Även villaägare som du ska naturligtvis kunna kritisera oss frenetiskt och ofta.Men du är du och du får kanske också fundera över hur representativ du är för de som valt att bli medlemmar hos oss och som valt att bo i hyresrätt. Du har en tendens att förutsätta att du skulle företräda någon slags allmänn uppfattning, så är inte fallet. Hyresgästföreningen har över en halvmiljon medlemmar som har alla möjligheter att göra sin stämma hörd på alla de tusentals möten som äger rum eller i alla de tusentals föreningsstyrelser som vi har.De vore mycket märkligt om inte en organsiation som är så stor också hade en omfattande debatt.Och det har vi.
Den kritik som framförs på min blogg, varav du står för en ansenlig mängd, handlar om att du och andra tycker att folk ska bo i bostadsrätt, att vi inte ska motsätta oss några ombildningar oavsett hur de gått till och sedan är det en och annan som återkommer om Stockholmsmodellen.
Hyresgästföreningen är en landsomfattande organisation där Stockholm bara är bara en del.
Bloggen däremot läses av människor runt om i landet som emellanåt kan tycka att det är kul att läsa om något annat än bara Stockholm.
Du envisas med att hoppas att jag ska lägga ner möjligheterna att kommentera på bloggen. Det tänker jag inte göra även om jag ibland kan tröttna på att behöva svara på dina inlägg som ju har samma tema varje gång.
Som du kanske märker på bloggen som läses av tusentals människor runt om i landet så svämmar den inte över av kritiska inlägg. Om du halverade dina inlägg så skulle de dessutom sjunka ännu mer.

Anonym sa...

Hej Barbro
Jag företräder inte en allmän uppfattning och har aldrig sagt att jag gör det. Jag uttrycker bara min egen åsikt. Är det ett problem?

Ni borde vara neutrala till ombildningar och rycka in om det begåtts oegäntligheter. Då låter ni era meddlemar bestämma fritt.

Skälet till att jag skriver att du snart kommer att stänga din blogg är just att provocera fram svar där du lova motsatsen. Jag tycker bloggen är bra och vill att du forsätter. Att provocea för att få ha den kvar kanske kan uppfattas som lågt men vad ska man göra när ni tar bort diskussionsforumet på er hemsida?

Tack för svar!

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Jonas, du har ett otrevligt sätt att bemöta personer här på bloggen som har någon form av motsatt uppfattning än din.

Du snurrade t ex in dig i "köttfärs" där du beskrev hur enkelt det är att få tag i det utan att behöva köa i 20år, eftersom det är den fria marknaden som sett till att det finns tillräckligt med köttfärs. . .

När du sedan fick förklaringen till varför det är så enkelt att få tag i köttfärs (den är nämligen statsunderstödd) så kallade du den personen för en nolla...

Det är respektlöst och visar på vilket sätt du vill bemöta personer med annan uppfattning än den du har. Är det ett sådant samhälle du vill ha där inga andra ska få ge uttryck för sina ståndpunkter?

Anonym sa...

Hej Anonym
Ledsen om du tycker jag varit otrevlig mot dig eller folk det är inte min mening.

Men jag kallade dig inte 0a jag ville bara att du skulle skriva under med en sigantur så att det går att för en diskussion. Ledsen om du tog det fel men du hade ju lika gärna kunnat vara nummer 1 dvs en mer positivt laddad siffra.

Jag ber om ursäckt och hoppas att fråmåt vill skriva en signatur så att vi slipper missförstånd i framtiden.

Mvh
Jonas