01 februari 2011

I elnäten blir det nya gammalt och det gamla nytt och kunderna fattigare


Kundernas intresse kontra vinstintresset är en ständigt pågående dragkamp som oftast utfaller till nackdel för kunderna.

Enligt marknadsekonomins första kapitel ska stor efterfrågan hos kunderna leda till att tillgången ökar och priserna sjunker. Men det är näst intill omöjligt att hitta detta fenomen någonstans.

På elmarknaden finns inte tillstymmelse till sådana mekanismer. Kunderna får efterfråga hur mycket el de vill så kommer det aldrig någonsin att påverka priset.

Värst är det med elnäten. De är tillbommade och oåtkomliga. Ingen kan byta man får ha det nät som finns.

Bolagen sätter själva sina priser, men måste hålla sig inom en så kallad intäktsram som godkänns av Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen har lanserat en ny prismodell som kommer att kosta oss skjortan.

Enligt denna modell antas elnäten vara gamla när kostnaderna för drift och underhåll ska beräknas. Men de antas vara nya när avkastning på eget kapital ska beräknas.

Smaka på den.

Den kommer att ge oskäligt höga intäkter till nätföretagen och kunderna kan få betala närmare sju miljarder kronor mer per år i elnätsavgifter.

Om detta skriver vi idag på DN Debatt.

Finnes: Urtrötta kunder.
Sökes: Kundvänliga politiker.

Inga kommentarer: