13 april 2011

Bostadsministerns ideologiska koppling till villaboendet


”Villaägaren representerar den kristdemokratiska principen om att ta ansvar för sig själv. Man bor i sitt hus, tar eget ansvar och verkar för det goda samhället tillsammans med andra.”

Så svarar bostadsminister Stefan Attefall i Villatidningen när han får frågan om vilken ideologisk koppling han som kristdemokrat har till villaboendet.

Vilken slutsats är det rimligt att man drar av detta?

För någon betydelse måste det väl ha att vi har en bostadsminister som tycker sig ha anledning att uttala att han har en särskild idémässig koppling till en av våra boendeformer?

Om den som bor i eget hus tar eget ansvar, vad gör då den som inte bor i eget hus? Om den som bor i ett eget hus verkar för det goda samhället, vad gör då den som inte bor i eget hus?

Varför en person som bor i ett eget ägandes hus där han, enligt bostadsministern tar ansvar för sig själv, skulle vara särskilt skickad och inriktad på att verka för det goda samhället ”tillsammans med andra” framgår inte.

Jag har mycket svårt att tro på att Stefan Attefall offentligt skulle säga att landets 3 miljoner hyresgäster är människor som inte tar ansvar för sig själva och inte verkar för det goda samhället.

Men vad menar han då med sitt svar i Villatidningen och vad är det han vill säga oss?

En sak är dock solklar denna ideologiska koppling till villaboendet och ägandet syns i den politik han för. Om detta tvivlar ingen längre.

Idag presenterade regeringen 2011 års ekonomiska vårproposition (läs Hyresgästföreningens kommentar här). Den som tänkt sig att använda sökfunktionen för att hitta något om hyresrätter behöver inte lägga tid på det. Det finns inget.

48 kommentarer:

Anonym sa...

Märkligt uttalande, speciellt som villaboende tillhör de mest bilberoende och därmed miljöförstörande.

Anonym sa...

Men Barbro nu ser du fiender överallt.

Stefan komerterar BARA villaboendet han nämner inga andra boendeformer.

Han kanske tycker att alla som bor i hyrerätt är fantastiska människor som sköter sig själva och värnar o miljön mm.

Du verkar vara rätt sur på Stefan, Varför?

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Det står inget om vad andra boende gör och inte gör. Han uttalar sig BARA om vad villaägarna gör. Det är fullt möjligt at de andra boendegrupperna gör precis samma sak. Att han påstår att villaägare gör en sak och samtidigt menar du att med automatik och motsatsvis menar han att t. ex. hyresgäster inte gör samma sak, bara för att de inte nämns, är ungefär som argumentet/frågan ”...har du slutat att slå din fru?”.

HGF bör nog fundera på att omdefiniera sin roll istället för att se spöken på ljusa dagen. Vore nog mer fruktbart att verka för liberalisering, mångfald av upplåtelseobjekt och lösa problemen nu i den existerande situationen.

Anonym sa...

Jag har läst er rapport om förändrade skattemässiga villkor för hyresrätten. Där finns flera sakliga tveksamheter i nulägesbeskrivningen. Bl. a. hävdar ni på s.6 att bostadsägaren drar av 30 % av ränteutgiften mot andra skatter. Det är fel. Ränteutgifter hänför sig till inkomstslagen kapital. I förvärvskällan läggs kapitalinkomster och kapitalutgifter ihop. Blir det ett underskott i förvärvskällan, medför underskottet en skattereduktion om 30 % av underskottet mot övriga skatter.

Fastighetsägaren som bedriver yrkesmässig uthyrning av bostadslägenheter har full avdragsrätt för sina ränteutgifter. Det är normalt i näringsverksamhet. Om man skall tillämpa era invändningar mot den ordningen, bör all prissättning mot privatpersoner med ränteutgifter som kostnadskomponent emotse statliga ingrepp. Bilhyra blir då en analogi, eftersom en ägare av en bil med lånade pengar, har rätt till samma avdragsrätt för sina ränteutgifter som den som har ränteutgifter för sitt boende. Den tidigare fastighetsskatten och avdragsrätten för räntor är inte kommunicerande kärl, som ni skriver. Det vederläggs bl. a. av indelningen i inkomstslag/ förvärvskällor. I inkomstslaget kapital finns inte fastighetsskatten med som en komponent i beräkningen av kapitalskatten, utan läggs till vid beräkningen av slutlig skatt.

En hyresgäst är ju en kund, som du har påpekat tidigare, Barbro. En kund betalar vad det kostar, d v s säljarens (hyresvärdens) kostnader. Eller avser ni att hyresgästen inte skall betala några kostnader som hyresvärden har? Om hyresvärden avstår från t. ex. underhåll, blir intäkten fullt ut skattepliktig. När utgifter för underhåll dras av, blir skatteeffekten motsvarande 26,3 % om fastighetsägaren är ett AB. Eftersom det klart att ägaren av hyresfastigheter har väl så stora möjligheter - i fråga om skattemässiga effekter - till avdrag som vad bostadsägaren har, bör väl era önskemål istället rikta sig till ägaren av hyresfastigheter. Det är ju denne som åtnjuter Det är en hel del äpplen och päron här från er sida.

Vill man ha friheten att hyra, kostar den friheten till skillnaden om man är beredd att ta risken och binda upp sig genom eget ägande. Det är och skall vara skillnad på att hyra eller äga. Hyresrätten är alltså inte drabbad av någon trippelbeskattning som inte någon annan vara eller tjänst som tillhandahålls från ett i Sverige skattskyldigt AB.

Momsidéerna är däremot intressanta, men märk väl att EU-rätten i princip ger full och omedelbar avdragsrätt för ingående moms. Avdragsrätten får inte begränsas av medlemsstaterna. Däremot skall jämkning ske för investeringar som belöper på stadigvarande bostad. Där finns möjligheter för viss skattekredit under den s k korrigeringstiden.

Nuvarande system står väl i proportion till risker och insatser. Det som bostadsägaren har, som hyresgästen saknar, är en skuld kopplad till boendet. Förekomsten av skulden samt konsekvenser av det är skälet för att nuvarande beskattning är rimlig och rätt. Jag tror att främsta skälet till arr regeringen inte lanserar ert förslag, är att tunga remissinstanser kommer att såga det. Förslaget innehåller för stora kunskapsluckor och brist på nyanseringar.

Anonym sa...

Tänk vad bra det är med granskande kritik. Precis som när uppsatser opponeras. Tack, tack!

farbror Frej sa...

Anonym: "En kund betalar vad det kostar, d v s säljarens (hyresvärdens) kostnader."

Fast det är ju just denna bruksvärdeskoppling till den faktiska drift/underhållskostnaden för äldre hyreskåkar som fastighetsägarna helst vill frikoppla från debatten. Till skillnad ifrån nybyggen så kan man väl svårligen åberopa byggkostnader gjorda 50-75 år tillbaks i tiden? Dessa ursprungliga investeringskostnader får väl anses betalda och avskrivna med råge vid det här laget.

Nej - "vad det kostar" upplevs väl av hyresvärden som ovidkommande att använda som en begränsande utgångspunkt vid en hyresförhandling. Det är istället hur man kan utnyttja hyresbristen till att pressa upp hyreshöjningskraven - långt, långt över "vad det kostar" som är det intressanta. Helst ska väl hyrorna i äldre hyreskåkar med rejäla kliv ska närma sig de som man hittar i nybyggen - läge och övrigt ungefär lika.

Anonym: "Bilhyra blir då en analogi, eftersom en ägare av en bil med lånade pengar, har rätt till samma avdragsrätt för sina ränteutgifter som den som har ränteutgifter för sitt boende."

Fast nu var det väl inte någon avdragsrätt för den enskilde hyresgästens det handlade om? Utan hyresvärden. Eller har jag missuppfattat?

Drabbad av HGF(s) sa...

Hyresgästföreningen är INTE politiskt obunden. Och man har en TYDLIG förkärlek för att kontrollera folk och deras boendeform.

Därav kriget man bedrivit mot sina egna medlemmar i "kriget mot ombildningarna"

Verkligheten kommer på besök sa...

Om nu bara 10% av svenskarna vill bo i hyresrätt - varför har vi då så många?

För att hålla Hyresgästföreningen under armarna?

farbror Frej sa...

Drabbad: "Och man har en TYDLIG förkärlek för att kontrollera folk och deras boendeform."

Jag känner mig bara kontrollerad ifall jag blir tvungen att livstidsbelåna mig en bostadsrätt. Eller att jag åter tvingas bli resthyresgäst eller andrahandsboende. Jag hoppas inte att det ska gå så lång, då jag föredrar valfrihet.

Drabbad": "Därav kriget man bedrivit mot sina egna medlemmar i "kriget mot ombildningarna"

Ja, hade HGF-medlemarna som velat ombilda i BRF Skottet utgjort 500000 av medlemskåren, så hade det såklart varit riktigt illa.

Anonym sa...

Farbror Frej, vad har du för val? Du får ju inte ens byta ut din toalettstol utan att be om lov...

Vilken härlig valfrihet!

Mvh
Jonas

Anonym sa...

@farbro frej

Exemplet med bilarna hänger ihop med att man i HGF:S mfl skrift ser det som ett problem att säljarens räntekostnader vältras över på kunderna som saknar avdragsrätt, medan den som äger med hjälp av lånade pengar själv har avdragsrätt. Precis så är argumentationen i fråga om hyresfastighetsägarens avdragsrätt och hyresgästens kostnader kontra småhus-/bostadsrättsägarens ränteutgifter. Principiellt finns ingen skattemässig eller saklig skillnad mellan exemplen, annat än att det ena fallet handlar om bostäder, det andra om bilar. Om man däremot gör andra värderingar om varför den ena saken skall behandlas principiellt annorlunda än t ex bilar, har man ett besvärligt bevisläge. Att motivera godtyckliga undantag på skatteområdet är inte populärt eller önskvärt. Diskrepansen mellan äga och hyra är en fråga om finansiering/risk. Utgångspunkten är att den skall bestå.

Anonym sa...

@farbror frej

Även i bruksvärdesprincipen ingår full kostnadstäckning i prissättningsmodellen.

Anonym sa...

Förändringar kommer att ske på bostadsmarknaden (framförallt för att öka rörligheten) någon gång under nästa år.....sa Anders Borg idag på svt1.

Undrar vad det blir för förändringar?

Mvh
Jonas

Abacus sa...

Jonas säger att vi som bor i hyresrätt inte får byta toalettstol utan att fråga om lov. Det var en bra fråga.
Det är ju så att de flesta av oss som bor i hyresrätt är fullt nöjda med den toalettstol vi har. Vi finner ingen anledning att vilja ha någon annan slags toalettstol då vi tycker att det viktigaste är att den fungerar!

Apropå valfrihet så kan du ju fundera över den här defintionen på ordet valfrihet:

"Right to exercise one's freedoms in any manner one may choose except where such act may obstruct or prevent others from exercising their freedoms, put oneself or others in danger, or exceeds a statutory limit."
Källa: BusinessDictionary.com

Hur tror du nuvarande styre definierar valfrihet? Knappast enligt ovan, eller hur?

Anonym sa...

@jonas
"Byte av toalettstol".........det måste nog per definition ses som en riktig skitfråga!

Söderhöna

Anonym sa...

Verkligen en skitfråga men inte ens en skitfråga kan ni lösa på egen hand ; )

Får ni ens måla om i den färg ni vill?

Mvh
Jonas

Anonym sa...

@abacus

Du vet vad samtliga hyresgäster vill ifråga om toalettstol?

Valfrihet: Just det. Ingen förvägrar er att bo i hyresrätt. Det som diskussionen gäller är främst vem som skall betala för hyresrätten? Hyresgästerna eller skattebetalarna. Om hyresgästerna betalar, så gör de det genom den hyra värdarna vill ha för att tjäna mer pengar på nya hyresrätter. Däremot har ni ingen rätt till valfrihet att bo i billiga hyresrätter som finansieras genom skattebtalarna. Jämför sedna inte med ränteavdrag som en subvention från övriga skattebetalare för ägt boende. Den jämförelsen hör inte hit. Ränteavdraget hänger ihop med kapitalbeskattningen och är därmed en helt annan sak.

Kamrat Krister (vPK) sa...

Abacus sa...
Jonas säger att vi som bor i hyresrätt inte får byta toalettstol utan att fråga om lov. Det var en bra fråga.
Det är ju så att de flesta av oss som bor i hyresrätt är fullt nöjda med den toalettstol vi har. Vi finner ingen anledning att vilja ha någon annan slags toalettstol då vi tycker att det viktigaste är att den fungerar!

Apropå valfrihet så kan du ju fundera över den här defintionen på ordet valfrihet:

"Right to exercise one's freedoms in any manner one may choose except where such act may obstruct or prevent others from exercising their freedoms, put oneself or others in danger, or exceeds a statutory limit."
Källa: BusinessDictionary.com

Hur tror du nuvarande styre definierar valfrihet? Knappast enligt ovan, eller hur?

14 april 2011 17:42
---------

Så talar en sann kommunist! Farligt att låta folk välja själva eller bestämma - det kan ju sluta hur som helst!

Väl sagt Kamrat!

// Kamrat Krister (vPK)

Anonym sa...

Som hyresgäst hos allmännyttan har vi inte något särskilt intresse av att pilla navelludd och fundera över om toalettstolen skall målas!

Vi har avtal som reglerar både samråd och boinflytande. Vilket innebär att möjligheterna att forma och påverka boendet långt överstiger de möjligheter som annat boende ger.

Det skapar dessutom gemenskap mellan de boende och vitaliserar demokratin för individen. Beslutsvägarna är direkta. Det goda boendet skapas och förvaltas av den som bor i samarbete med bolagen.

Vill du topprusta lägenheten har du alla möjligheter som du har i ett privatägt boende. Antingen betalar du direkt eller tar tillval.
För oss som har andra intressen är det också fritt fram!
Dina möjligheter att välja och bestämma är störst hos allmännyttan om du själv vill skapa ett gott boende.

Söderhöna

Anonym sa...

@Söderhöna

Hyllar du allmännyttan så förbehållslöst av ideella skäl eller?

”Vi har avtal som reglerar både samråd och boinflytande. Vilket innebär att möjligheterna att forma och påverka boendet långt överstiger de möjligheter som annat boende ger.” – Skulle inte tro det... t. ex byta lägenhet till en attraktivare är inte särskilt lätt. De finns knappt ute. Köpa sådana är inget problem.

”Det skapar dessutom gemenskap mellan de boende och vitaliserar demokratin för individen. Beslutsvägarna är direkta. Det goda boendet skapas och förvaltas av den som bor i samarbete med bolagen.” Halleluja!

” Dina möjligheter att välja och bestämma är störst hos allmännyttan om du själv vill skapa ett gott boende.” Låter inte särskilt troligt. Du har aldrig ägt något, va?

Anonym sa...

Herregud, söderhöna jag har också bott i allmänyttan, svenska bostäder.

Jag kan inte känna igen något av det du skriver förutom de hutlöst dyara tillvalen. Jag tor vi betalade 18 000kr (300kr per månad i 5 år) för vår lite finare spis som tidigare innehavare beställt.

Som tur är blev det ändå en billig spis då ombildningen kom i mellan och vår vinst blev några miljoner.


mvh
Jonas

Anonym sa...

Johansson på linjalens blogg har gått igång på Justitieministern och hennes redogörelse av sin uppfattning om gällande rätt. Att Johansson och Justitieministern har olika uppfattningar i sakfrågan är knappas någon sensation. Johanssons förslag till lagändringar för att hindra ombildningar är närmast att beteckna som extrema inom associationsrätten. Begränsningen av antalet extrastämmor där köp av fastighet är en av punkterna på dagordningen är den mest iögonfallande.

Väl dokumenterat fusk, kan väl knappast vara utbrett då endast en handfull ärenden lett till fällande dom. Därutöver har fuskanklagelser varit legio, där senare domstolsutslag tvärtom vederlagt påståendena. Lådkameran och Ånghästen var de senaste exemplen på situationer där Johansson inom Linjalen framfört att fusk och oegentligheter förekommit, men där domstolsprövningen istället lett fram till att det som påstods vara fusk, istället var fullt tillåtet, något som den som kunde läsa lagtext m.m. redan visste.

Tack och lov vaktar statsrådet Ask istället fungerande generella system. Det som kännetecknar rätten är generella regler som tolkas efter vedertagna principer, inget kommissarievälde eller folkdomstolsjustice, glädjande nog. Johansson bristande kunskaper inom juridikens grundprinciper såsom juridiska personers suveränitet inom egna angelägenheter och att ett statsråd inte utövar någon myndighet i de aktuella frågorna, borde väl ge HGF:s ledning att på djupet inventera det interna utbildningsbehovet. Under tiden fortsätter resan mot fler ombildningar. Hyresrätten i nuvarande form är bortom räddning.

Anonym sa...

Hej Barbro!

Ursäkta om jag kontaktar dig via en kommentar. Men jag har precis startat Bostadsmarknad.com och försöker marknadsföra site :) Jag länkar gärna till din fina blogga om du kan tänka dig att länka till mig. Vår länk är http://www.bostadsmarknad.com
Maila mig på info@bostadsmarknad.com

Tack på förhand!

/Patrik

Anonym sa...

HGF Stockholm är fullständigt panikslaget av ombildningarna som har lett till tvåsiffriga miljontapp i intäkter varje år för Stockholmsregionen.

Terje bloggar idag om att Hyresgästföreningen ska ha konferens på mycket fashionabla Sign Hotell. För den som undrar så kostar ett enkelrum där cirka 1500 kronor per natt. Exklusivt värre alltså när HGF ska ha möte (hoppas alla konferenstillbehör på medlemmars och de som betalar förhandlingsersättning varje månad bekostnad).

Det finns en hel del fina konferenser med alla tillbehör, höga löner och generösa förmåner att bevaka för HGF.
Någon som tycker det luktar illa?

Martin sa...

Då "den som står i skuld icke är fri" menar förstås Stefan att endast de som fullt ut betalt sitt lån är nyttiga medborgare.
Alla låntagare är, precis som vi hyresgäster, simpla plebejer.

farbror Frej sa...

Anonym: "För den som undrar så kostar ett enkelrum där cirka 1500 kronor per natt."

Valet står inte mellan 0 kronor och 1500 kronor natten. Man ska alltså ha en konferens, och övernattning går inte att ordna gratis.

Visst kan man i teorin knö in sig i 18-sängs barracker tillsammans med unga tågluffare för 220kr natten (citylodge.se). Men ska man inkvarteras på ett riktigt hotell så hamnar priserna som allra billigast runt 800-1200kr natten. Så vi talar om en differans som ska vara skälig, och många tillkommande praktiska faktorer att ta hänsyn till.

Till sist vill jag bara påpeka att medlemsavgiften inte är obligatorisk. Särskilt inte för en som själv sitter i en bostadsrätt. Själv betalar jag 80kr i månaden i utbyte mot medlemsförmåner, förhandlingshjälp och politiskt lobbying-arbete. Plus en månatlig tidning att bläddra i. Jag gör en indeviduell cost/benefit-analys - vad får just JAG för 80kr? Är det värt det? Jag gör ett val. Kan du respektera det?

Anonym sa...

Var Hyresgästföreningen håller till på sina flotta konferenser visar vad som ligger i potten för kriget mot ombildningarna.
Det är löner, förmåner och flotta konferenser på fashionabla ställen som Sign Hotell där priserna är långt, långt över vad vanligt folk har råd att betala.
HGF-folket slåss med näbbar och klor för att behålla sina vidlyftiga liv.

Frågor på det?

farbror Frej sa...

Anonym: "Det som diskussionen gäller är främst vem som skall betala för hyresrätten? Hyresgästerna eller skattebetalarna."

Det är inte alls kring detta diskussionen gäller. Problemformuleringen är felaktig och snedvriden som en följd av din medvetna/omedvetna antipati mot krafter som prioriterar det allmännyttiga intresset före det privata intresset att sko sig ekonomiskt på en fortsatt bristsituaton för seriösa och reglerade 1:a handkontrakt.

farbror Frej sa...

Martin: "Alla låntagare är, precis som vi hyresgäster, simpla plebejer".

Man kan uttrycka det så här: Antingen kan man hyra en bostad, eller hyra pengar till att köpa en bostad. I USA (som typiskt nog ska vara först med allting) har vindarna börjat svänga i krisens spår:

Googlesök "The Simple Math of Renting vs. Buying Your Home with Patrick Killelea" för en intressant MP3-podcast att ladda ner och lyssna på.
På Killeleas hemsida (http://patrick.net) kan man även hitta ett föredrag som hkillen höll för Google-anställda - på deras inbjudan. Han drar alla argument de första 20 minutrarna - resten är frågestund.

Anonym sa...

@farbror frej

Tyvärr har du fel. Hela diskussionen handlar om vem som skall betala hyresrätterna. Utan att någon betalar för nybyggen, upprustning m.m. blir det inga objekt att hyra ut. Alltså är det det som allt handlar om. Sedan kan du fortsätta och drömma, men det ändrar inte verkligheten.

I USA har man till övervägande del marknadsprissättning. I NYC finns vissa hur med rent control. Det är ett mer rimligt sätt att reservera vissa hus för inkomstsvaga i centrala lägen, medan huvuddelen av de boende får betala vad det kostar. Befolkningssammansättningen blir därefter till allas fördel.

farbror Frej sa...

Anonym: "Utan att någon betalar för nybyggen, upprustning m.m. blir det inga objekt att hyra ut."

Då är det är märkligt att termen "kassako" har myntats när vissa kommuner använder allmännyttans hyror att bekosta annan kommunal verksamhet med, istället för att samla i ladorna inför kommande upprustningar.

http://playrapport.se/#/video/2173480

De flesta bostadsbolag, särskilt i storstadsregioner, gör faktiskt stora vinster.

Vad nybyggda hyresrätter beträffar så håller ju t.o.m. fastighetsprofessor Hans Lind med om att hyrorna för dessa redan nu är "marknadsliknande". Så dom hyrorna behöver väl knappast höjas radikalt - eller? Endast gamla 20-50 talskåkar alltså - s.k. förlustaffärer även för privata ägare. Eller?

www.svenskabostadsfonden.se/investera/varfor/

Vad s.k. miljonprogram från 60-70 talet beträffar så står vi inför det förut nämnda upprustnings/kassako-problemet. Man samlade helt enkelt inte tillräckligt i ladorna medans tid var. Och så byggde man inte särskilt kvalitetsmedvetet, och det gör man fortfarande inte ännu denna dag, tydligen.

Youtube-sök "Bostäder byggs för billigt".

Att skattebetalarna ska hjälpa till med kommande miljonprograms-renoveringar är väl fullständigt otänkbart.

Samma ideologiskt styrda otänkbarhet infann sig dock inte under värsta finanskrisen januari 2009, när en något skärrad finansmarknadsminister Mats Odell kände sig då manad att utlova statliga garantier för att skydda bolåntagarna och deras hem. Då gick det bra med garantier finansierade via samtliga landets skattebetalare, inkluderat hyresgäst-boende diton.

Googla "Garantier till bolånetagarna" (E24).

Anonym: "Sedan kan du fortsätta och drömma, men det ändrar inte verkligheten".

Så har förstå-sig-påare sagt i alla tider. Likväl ändrar sig själva uppfattningen av samma verklighet med jämna och ojämna mellanrum, på ett sätt som samtidens människor aldrig riktigt förmår förutse. En s.k. "svart svan" dyker upp och ställer allt på huvudet.

Wikipedia-sök "Black swan theory".

Anonym sa...

Måste få korrigera en missuppfattning... Gårdagens möte var just bara igår. Alltså sov ingen över på hotellet.

Anonym sa...

jo jag
/Terjeeee

Verkligheten sa...

Martin sa...
Då "den som står i skuld icke är fri" menar förstås Stefan att endast de som fullt ut betalt sitt lån är nyttiga medborgare.
Alla låntagare är, precis som vi hyresgäster, simpla plebejer.

16 april 2011 00:33
--------

En sosse som citerar en "framgångssosse" som Göran Persson.

hmm... han bor i herrgård nu va och kör pampfasoner... och har lämnat sin "gamla skola och födkrok".

Sånna är de "rörelsens barn"

Anonym sa...

Ja, och mest synd är det om de bra och arbetsamma medborgarna som tex Farbror Frej som fortfarane tror att rörelsen vill deras och sammhällets bästa. När det egentligen är egna löner och makt de vill åt.

Mvh
Jonas

Anonym sa...

@farbror frej

Det spelar ingen roll hur stora vinster du beskriver att fastighetsbolagen gör. Faktum kvarstår att deras prissättning fortfarande är reglerad och följaktligen har de betydligt större vinstpotential eftersom betalningsviljan är högre än det reglerade priset. Alltså tjänar de mindre än de annars skulle kunna göra och resurser för utveckling och nyproduktion allokeras inte till fastighetssektorn där de gör bäst nytta.

En stor del av vinsterna i sthlms kommunala bostadsbolag kommer från ombildningarna. Det tack vare dessa som bolagen har blivit mycket rikare än vad de var med fastigheterna på balansräkningen.

Betalningssystemet måste räddas, om samhället skall funka. Så vad hade Odell för val, menar du?

Svarta svanar ändrar inte verkligheten. Den är samma som den alltid har varit och personer som agerar på marknader gör det likadant genom historien. Man vill tjäna pengar. Gör man inte det på ett ställe, flyttar man pengar till ett ställe där man tjänar pengar. När man tjänar pengar, åstadkommer man saker och ting. Ibland byggs det också hus – hyreshus. Det har fungerat i årtusenden, långt inna HGF och den svenska förhandlingsmodellen var introducerad. Vore modellen bra, hade man använt den på andra ställen. Nu har det inte skett. Kanske en fingervisning om hur framgångsrik den egentligen är!?

Stefan S sa...

Barbro, jag kan bara konstatera att HGF inte längre motsvarar sitt eget namn. Ni borde byta till "HyreRättsFöreningen" i stället.
Förutom att ni helt övergått till att se fiender i alla andra boendeformer än den ni vurmar för, hyresrätten, så motarbetar ni era egna medlemmar, konfererar flådigt på lyxiga hotel för pengar från våra medlemsavgifter, och är allt annat än politiskt neutrala. Liksom de flesta av övriga "folkrörelser" med sprugna ur ch med vänsteranknytning har ni blivit en lobbygrupp som representerar inga andra än er själva. Ett förfall från de ideal som präglade den tid då dessa föreningar bildades. Förklaringen tror jag ligger i att sådana föreningar drar till sig sådana som du. Ni börjar måhända som idealister, men ju längre tiden går och ju högre ni klättrar så blir det mera av era egna privilegier och era enga privata inkomster som får styra er agenda.
Jag ser ingen anledning att vara kvar som medlem.
Idag fick jag t o m en "uppmaning" från Kamrat Terje om att jag som förtroendevald i vårat LH ska vara med och propagera mot ombildningar i stockholmsregionen. Jag tolkar det så som att ni anser att man som LH-ledamot automatiskt ställer upp på er politiska agenda.
Det kan ni fetglömma. Det var droppen.

Anonym sa...

Stefan S: "Jag ser ingen anledning att vara kvar som medlem."

Men om du vill ombilda och bo i bostadsrätt så kommer du väl säga upp HGF-medlemskapet oavsett.

Anonym sa...

Jasså varför det? Är man inte längre välkommen om man har ombildat?

Varför skulle man säga upp medlemsakpet bara för att man ombildat? Ge gärna ett svar.

Mvh
Jonas

Anonym sa...

@jonas
Du har helt rätt Jonas!
Hyresgästföreningsmedlemskap bygger på frivilligbasis till skillnad från den tvångsanslutningen till SBC som förekommer i samband med ombildning.

Söderhöna

Svenne sa...

Tvångsanslutning till SBC? Nu blev jag nyfiken på hur du menar.

Anonym sa...

Vad menar du söderhöna?
Tvångsansluten till SBC blev vi aldrig vid vår ombildning. Men du vet såklart bättre.....jag har ju bara varit med själv och du har väl läst om det?

farbror Frej sa...

"Varför skulle man säga upp medlemsakpet bara för att man ombildat?"

Frågeställningen känns inte så genomtänkt. Det ligger i sakens natur att man säger upp sitt eventuella medlemskap i samband med att man ombildar och köper sin hyresrätt. Jag är förvånad att du frågar.

Eller tänker du på de resthyresgäster som eventuellt gärna VILL ha sina BR-köpande grannar som hyresvärd?

Ja, här står vi inför konträra intressen. Denne BR-förenings sympatiserande, med samtidigt HGF-betalande resthyresgästen VILL ha låga/måttliga hyreshöjningar + bra lägenhetsunderhåll, medans BR-styrelsen/hyresvärden VILL finna vägar att förbättra på inkomstsidan, via högre hyreshöjningar och minskade utgifter/krav på att betala för lägenhetsunderhåll.

"Tvångsansluten till SBC blev vi aldrig vid vår ombildning."

Vad som avses är ju såklart att beslutet inte fattas av den enskilde BR-boende, utan av BR-styrelsen. Sedan är det riktigt att en tvångsanslutning inte behöver uppfattas som ett tvång, utan tvärtom i kontakt med den enskildes eget intresse och vilja.

Anonym sa...

@jonas
Det är faktiskt helt sant! Jag skrev att som hyresgäst kan man bli tvångsansluten i samband med ombildning. Vilket skedde trots att ombildning då ännu inte var beslutad. Även SBC tyckte att det var flagrant!

Annars är det fortfarande så att medlemskap i Hyresgästföreningen avgörs av individen. Till skillnad från den kollektivanslutning till SBC vi drabbades av. Det var ett beslut som styrelsen mycket riktigt tog utan att tillfråga de boende.

Söderhöna

Anonym sa...

Varför skulle man säga upp sitt medlemskap med HGF bara för att man ombildade var min fråga!

Söderhöna och Farbror Frej verkar tycka att det var självklart. Man

där ser man hur annorlunda de tänker. de är bara med av egenintresse så länge de bor i HR.

Personligen skulle jag ALDRIG säga upp mitt meddlemskap med en organisation jag var nöjd med. Om jag så bodde i HR eller BR.

Mvh
Jonas

Anonym sa...

@jonas

Men Jonas då! Vi är ju totala främlingar för varandra du och jag. Vad jag har, tänker eller gör vet du inte ett smack om.
Det enda som jag framför är att det är individen själv som avgör sitt medlemskap i Hyresgästföreningen! Fint så!

Söderhöna

Anonym sa...

Visst är det så, men varför måste du ta till osanningar för att argumentera? som detta med SBC eller när du låtsades ha barn?

Räcker sanningen inte till?

Mvh
Jonas

farbror Frej sa...

"där ser man hur annorlunda de tänker. de är bara med av egenintresse så länge de bor i HR."

Jag undrar vilken fiktiv HGF-medlemsbetalande bostadsrättägare du har i tankarna. Det kan ju knappast vara du själv, eftersom du ständigt klargör att hyresgästföreningen INTE är en organisation som du är nöjd med.