13 september 2011

Boktips till Fastighetsägarna

De privata Fastighetsägarnas organisation, Fastighetsägarna, måste bringa lite ordning i sina hyllor, rensa ut lite gamla skrifter och uppdatera sig.

Först av allt måste de kasta "Utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna". Det går bra att kasta den på samma sophög som regeringen kastade den. Den är helt enkelt inaktuell.

Förslagen om att efterfrågan skulle påverka hyran försvann i och med att regeringen spolade de förslagen. Jag kan förstå att Fastighetsägarna vill hänga kvar i det förgångna för dessa förslag hade kunnat ge dem klirr i kassan.

Så sent som idag läste jag på Newsdesk att de fortfarande anser att den nya lagen ger utrymme för att ta hänsyn till efterfrågan. Det gör den inte.

Fastighetsägarna har ett enda allt överskuggande intresse. Höjda hyror. Deras omsorg om sina kunder intäkter sig enkom till krav på höjda hyror.

Inget hörs från Fastighetsägarnas organisation om hur de ska konkurrera om själarna genom hög kvalitet, lågt pris och standardförbättringar.

De äro outtröttliga i kampen för höga hyror. Ett led i detta är de ständiga försöken att inta rollen som den högste uttolkaren av den lag som styr de kommunala bolagen.
Sålunda arrangerar de seminarium tillsammans med Dagens Samhälle där de privata fastighetsägarna ska tala om för kommunpolitikerna hur de ska sköta sina bolag. Vad har de med det att göra? De borde fundera på hur de ska sköta sina egna bolag.

Nu när de länsat bokhyllan från gamla utredningar får de utrymma att sätta in de gamla skrifterna om bruksvärdessystemet. För där har inga ändringar gjorts.

33 kommentarer:

Martin Lindvall sa...

Hej Barbro,

Det där var mycket retorik på en gång. Kanske har jag varit alldeles för försjunken i gamla daterade rapporter och utredningar, för jag känner inte alls igen mig. Sist jag kollade var vi angelägna om att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar att som självklara delar i en god affärsverksamhet kunna erbjuda högre standard, mer valfrihet för de boende, en högre kvalitet i förvaltningen, bostäder för fler hyresgäster med mera. Som inom andra verksamheter tror vi att prisbildningen spelar roll för vad företag kan erbjuda sina kunder. Att vårt "allt överskuggande intresse" skulle vara höjda hyror är med förlov sagt nonsens.

Vad gäller Dagens Samhälle-seminariet får jag be dig kolla programmet igen. VI "talar inte om någonting för någon". De som delar med sig av kunskap och erfarenheter kommer från SKL, SABO och Kungliga Tekniska Högskolan - inte från Fastighetsägarna. Att de hjälper till att räta ut de många frågetecken som finns ute i kommunerna kan du väl inte ha några invändningar emot. Inte heller att vi som organisation skapar utrymme för det.

Martin Lindvall
Fastighetsägarna

Anonym sa...

Lästips till Barbro Engman

1. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/29/85/6e280696.pdf

OCH

2. http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/Aktuellt/Stockholmsmodellen/

OCH

3. http://www.boendetrygghet.se/Analys_av_Stockholmsmodellen.pdf


Alltså inte bara "allt är som vanligt" eller "Med hyrorna händer inget" som man gärna ger sken av på Hyresgästföreningen....

// Oroad hyresboende, Stockholm

Barbro Engman sa...

Med denna nya lag är det som med all annan lagstiftning. Den är föremål för tolkning. Inget konstigt med det, olika intressen försöker få stöd för sin uppfattning vilket din läslusts är exempel på. Men en sak är fullständigt klar, det finns inte ett ord som är ändrat när det tillämpningen av bruksvärdessystemet grunder.

Barbro Engman sa...

Läslista ska det vara förstås vilket inte hindrar att du haft läslust också.

Barbro Engman sa...

Martin, detta låter ju gulligt men ett faktum är att ni först betalade Stellan Lundström och Hans Lind att på ert uppdrag beskriva hur kommunala bostadsbolag ska definiera affärsmässighet, OBS inte ett ord om affärsmässiga principer gick att hitta vilket ju är det som gäller för de kommunala bolagen. Sedan är ni ensam seminarie arrangör tillsammans med Dagens Samhälle där man ska avhandla vad lagen säger om de kommunala bolagen. Jag antar att ni därför också är finansiärer av seminarierna. Kan det verkligen vara de privata Fastighetsägarnas uppgift att vända sig till kommunpolitiker och tala om hur de ska sköta sina bolag?

Martin Lindvall sa...

Men Barbro, nu kämpar du för att förvara ett haltande blogginlägg :)

1) Vi vände oss till den akademiska världen för en tolkning när övriga tolkningar - inklusive vår egen - var tydliga partsintressen. Som du vet tillåter varken Lundströms eller Linds integritet några direktiv kring var de ska landa.

2)Seminarier och utbildningar om den nya lagen anordnas av flera, oftast enskilt utan medverkan av andra. Vi använder i vårt fall just talare som deltar i flera av dessa andra utbildningar. För oss, likväl som för er och alla andra, kostar det pengar att arrangera seminarier. Så i det avseendet är vi finansiärer, tillsammans med Dagens Samhälle och alla deltagare som betalar en deltagaravgift.

Mer konspiratoriskt än så är det inte, och vi skriver ingen på näsan, vad du än försöker driva för tes. Och vad gäller vår organisations uppgifter får jag be dig respektera vår rätt att råda över dessa själv. Den principen vet jag att du håller högt när det rör er egen verksamhet.

Martin

Nils, Skärmarbrink sa...

I Stockholm är det ju redan bestämt att det ska införas en typ av marknadshyra.
Efterfrågan ska styra hyran. HGF har delat in staden efter attraktivitet.
Stockholmsmodellen heter det.
Är inte du informerad, Barbro?

Barbro Engman sa...

I Sverige sätter vi hyran efter bruksvärdet. Inget är ändrat i det avseendet. Stockholmsmodellen liksom alla andra modeller bygger på bruksvärdessystemet,
Marknads är något helt annat.

Barbro Engman sa...

Martin, om nu syftet med seminarierna har varit att ge olika aktörer en arena att diskutera den nya lagen på så är det väl så att ni uteslutit en viktigt grupp? För nog räknar ni väl hyresgästerna som en viktig aktör?

Anders Frisk, Stockholm sa...

Barbro Engman sa...
I Sverige sätter vi hyran efter bruksvärdet. Inget är ändrat i det avseendet. Stockholmsmodellen liksom alla andra modeller bygger på bruksvärdessystemet,
Marknads är något helt annat.
-----

Barbro! Nu får du ta och skärpa dig! Allvarligt!

Det må kallas "Bruksvärde" fortfarande ( i alla fall hos er) men HELA VÄRDEGRUNDEN är ju ändrad med Stockholmsmodellen!

Nu skall läget slå igenom i Stockholmsmodellen / Bruksvärdet och det beräknas slå med åtminstone +30% på Hyran.

Läs något av lästipsen ovan så får du se hur resten av världen ser på det nya systemet.

http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/Aktuellt/Stockholmsmodellen/

http://www.boendetrygghet.se/Analys_av_Stockholmsmodellen.pdf

Är du inte påläst?

Anonym sa...

Nu är det ju som du skriver, Barbro, att lagtolkningen ligger ytterst på andra instanser om vilket utrymme som finns att ta ut hyror på viss nivå som bruksvärdessystemet medger. Rent akademiskt torde det faktum att kommunala bolag har ett affärsmässigt avkastningskrav på sig, innebära att de därför måste ta ut ett högre pris. Att sedan områdesfaktorn motsvarar en tredjedel av hyran, torde också innebära att efterfrågan i vart fall inte är obetydlig. Sedan skall ju inte de kommunala bostadsbolagen längre vara hyresnormerande, vilket i sig också måste innebära att andra med högre hyror också blir normerande. Det blir svårt att inte se att detta leder till högre hyror. Det finns väl ingenting i själva bruksvärdessystemet som motsäger detta? Slutligen skriver ni ju själva i HGF om stockholmsmodellen som en metod att nå rimligare hyressättning.

Jag vet vem av dig eller Terje som skrev att om marknadshyror skulle införas, så försvinner den sista icke avreglerade marknaden, vilket vore synd, stod det. Det finns ju inte några särskilt välfungerande prisreglerade marknader. Enda tillfället en sådan kan funka är om du har ett utbudsöverskott, men då brukar behovet av prisreglering vara litet. Det sköter sig självt. Det blir svårt att motivera nuvarande system när leveransen är undermålig och kvaliteten bristfällig.

//Jesper

Barbro Engman sa...

Fabror Frej, skicka din kommentar igen. Jag tryckte nog åå fel

Anonym sa...

Hyresgästföreningen får mycket beröm som vanligt ser jag...
Ändå har du väl censurerat bort 90 %.

Dags för HGF att ge sig ut i verkligheten?

Barbro Engman sa...

Nä faktum är att de som använder sig av glåpord som argument har minskat betydligt. Så det är inte särskilt många som jag inte publicerar.
Det blir en bättre debatt så tycker jag

Anonym sa...

Barbro, varför inte svara på Anders Frisks inlägg?

Mvh
Jonas

farbror Frej sa...

Martin: "Som du vet tillåter varken Lundströms eller Linds integritet några direktiv kring var de ska landa."

Att man inte vill engagera uttolkare/utredare som har rykte om sig att kunna mutkolvas och styras enligt direktiv är ju ett självklart egenintresse. Så klumpigt och okänsligt kan man naturligtvis inte gå till väga.

Därimot kan man ju välja att engagera de kända oberoende bostadspolitiska debattörer, som man i förväg VET brukar komma med samma marknadsliberala problemlösningsförslag som en själv. Utan några uttalade pekpinnar, självfallet. Sådanna behövs ju inte.

Jag moraliserar nu inte kring detta. Det är snarare regel än undantag över hela den politiska skalan. "Political spin" och "cherry-picking" kallas det med amerikanska termer. Men att med en oförändat allvarsam min verkligen låtsas som om man alls "inte vet var man landar" med den här typen av oberoende partsinlagor, blir ju bara lite löjligt. Klart man vet.

missnöjd hyresgäst sa...

Just det...varför inte svara...och är det inte hyresgästen ni ska jobba för...i verkligheten alltså...inte bara i bloggvärlden...

Barbro Engman sa...

Jag svarar så fort jag hinner. Just nu är jag påväg från Norrköping och har bara telefonen med mig . Jag sitter inte framför datorn hela tiden ledsamt nog för då hade jag kunnat lämna långa svar på allt. Jag återkommer i kväll när hag kommit hem.

Anonym sa...

Barbro

Farbror Frej säger "Att man inte vill engagera uttolkare/utredare som har rykte om sig att kunna mutkolvas och styras enligt direktiv är ju ett självklart egenintresse. Så klumpigt och okänsligt kan man naturligtvis inte gå till väga."

Du vet väl att du är ansvarig för det som sägs på din blogg och att du är ansvarig utgivare?

Jag föreslår att du läser in dig på Brottsbalkens 5§ om förtal. Någon lägsta nivå måste ju även dina anhängare hålla sig på? Eller!??!

- Eva Johansson

Anonym sa...

Inte helt oväntat försöker farbror Frej, om än dolt under den försåtliga maximen att vetenskap är subjektiv och färgad av värderingar. Rätt och fel i faktamening ryms inte inom vad som vetenskapligt går att belägga, utan snarare efter vilka värderingar vetenskapsmannen visar sig ha, ett slags Hägerströmskt synsätt. Jag vet inte huruvida de omnämnda vetenskapsmännen är s k marknadsliberaler eller inte, emellertid är det inte svårt att se att farbror Frej vill misstänkliggöra deras slutsatser, inte p g a att de skulle låna sig till ett särintresse, utan att de har en för smal världsbild.

Nu kommer det naturligtvis som en total överraskning för dig farbror Frej, men det system som du förordar har visat sin totala impotens att leverera. När det system skulle kunna ersätta sannolikt – mycket sannolikt – har en betydligt större leveransförmåga och till anpassad kvalitet, framstår en marknadsorientering för prissättning som en självklar utgångspunkt. För det är ju inte särskilt kontroversiellt att påstå att en teori, som stöder nuvarande system, är en teori som saknar bärkraft. En teori som inte fungerar i praktiken är en dålig teori. En vanlig invändning är att många spelare är illojala och därför håller inte systemet. Och så är det sannolikt. Problemet är bara att många agerar utefter vad som är fullt tillåtet inom övriga samhällssektorer. Det säger snarare mer om hyressystemet av idag, än om spelarna. Eftersom planekonomin var undermålig som ekonomisk samhällsmodell, vad talar frö att den skulle kunna fungera inom en enskild sektor såsom hyresmarknaden? Dagens situation är ju svar nog. Nu är ligger bevisbördan på dig m.fl. farbror Frej. Hur kan du få det att fungera?

//Jesper

farbror Frej sa...

Eva: "Jag föreslår att du läser in dig på Brottsbalkens 5§ om förtal."

Och jag föreslår att du läser inlägget mera noga. Själva poängen var ju att ingen intresseorganisation skulle agera så korkat och plumt att man ens övervägde att försöka direktpåverka någon/några oberoende bostadsutredare - så ej heller Fastighetsägarna. Man väljer bara att engagera utredare med samma ekonomi- och bostadsideologiska grundsyn som en själv. Sedan är det bara att invänta en hyggligt förutsägbar räcka slutsatser.

Anonym sa...

Farbror Frej, då är alltså forskarnas slutsatser m a o inte vederhäftiga ur någon objektiv mening. Forskarna gör fel i sina ansatser p g a av de värderingar som du påstår att de har och därmed blir inte forskningen objektiv eller ens oberoende. Du har aldrig funderat på just ansatsen är en produkt av empirii och deduktion? Det förefaller tämligen sannolikt mot bakgrund av att det systems du fördar brister på avgörande punkter. Att komma fram till några fördelar för nuvarande system förefaller mot den bakgrunden intellektuellt ohederligt. Det är således fullt begripligt att våra mest renomerade forskare drar självklara slutsatser - inte till följd av ideologisk blindhet - utan med hjälp av vederhäftiga vetenskapliga metoder. Det var i ditt drömsamhälle i Östeuropa före 1989 som forsknngen var ideologisk.

//Jesper

Anonym sa...

Farbror Frej

Läs igenom ditt uttalande igen "som har rykte om sig att kunna mutkolvas och styras enligt direktiv"

Du yttrar orden. Ingen annan.

BRB 5: "Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Den som lämnat uppgiften ska inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken"

Skyldig att uttala dig var du inte. Du försöker misskreditera andra och vederhäftiga personer. Du vågar inte ens stå för det med eget namn.

Slutligen: UNDER ALL KRITIK BARBRO!

- Eva Johansson

Anonym sa...

@Jesper
Jaså, Sveriges historiska insatser inom forskningsområdet gällande det framtida samhällets utformning kanske inte känns lika angeläget att lyfta fram?
-Vem minns inte det
rasbiologiska (politiskt korrekta?)institutets arbete! För att inte tala om forskningen som vetenskapligt visade att tänderna angreps av karies på de som matades med sötsaker och socker utan att få borsta dem?

Att påstå att tid och rum saknar betydelse för forskning är urbota dumt och något som seriösa forskare inte alls menar saknar betydelse.

De forskare som använts av fastighetsägarna för sin propaganda står heller inte oemotsagda av andra forskare. Detta ses av många som dynamik i beskrivning av verkligheten och förtjänar inte alls den fundamentalistiska verklighetsuppfattning som du ger uttryck för!

Söderhöna

farbror Frej sa...

Jesper: "Inte helt oväntat försöker farbror Frej, om än dolt under den försåtliga maximen att vetenskap är subjektiv och färgad av värderingar"...

Nu drar du väldigt stora växlar utifrån just ingenting. Jag säger ingalunda att "all vetenskap är subjektiv...". Vad jag istället säger är att den gode Jespers marknadsliberala skolbokshänvisningar kring ekonomi som en s.k. "hård vetenskap" i själva verket är nästan skrattretande subjektivt och färgat av värderingar. Det om något. Lite skillnad. Vad menar jag då med "hård" i sammanhanget? Ett exempel:

Fyra forskare ska undersöka i mikroskåp ifall ett och samma preparat är sterilt eller kontaminerat. I detta sammanhang är det tämligen irrelevant ifall den förste råkar vara en "marknadsliberal", den andre en "vänsterpartist", den tredje ett "helgon" och den fjärde en "psykopat". Alla fyra kan inte destå mindre vara rörande överens om vad som är "hårda fakta" under okularet.

Riktigt så rätvinkligt, statiskt och söndagsskolemässigt kan man naturligtvis inte klassificera marknadsliberala teoribyggen kring samhällsekonomi och samhällsbehov. I synnerhet inte den resurs- och fördelningsmässiga aspekten av det hela - och alldeles i synnerhet inte utifrån en annalkande global övergång från till synes omätliga naturtillgångar och expansionsmöjligheter, till det motsatta förhållandet; "Peak oil", "peak water", "peak everything" o.s.v. Här spelar "mjuka" parametrar tvärtom en utomordentligt hög (och växande) grad ifall systemet i fråga ska kunna överleva "the test of time" så att säga. Inget system kan i längden överleva en brist på kärlek och humanitet i systemets verkningar. Jämför...

"Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig; på frukten känner man trädet" (Matt 12:33) [...] "Och så lyder den skrift som här är tecknad: Mene mene tekel u-farsin. Och detta är uttydningen därpå: Mene, det betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort ände på det" (Dan 5:25).

Barbro Engman sa...

Eva,Farbror Frej säger ju i sitt inlägga att Fastighetsägarna INTE vill "engagera uttolkare/utredare som har rykte om sig att kunna mutkolvas och styras enligt direktiv är ju ett självklart egenintresse.
Det kan väl knappast ses som förtal. Att sedan forskning i alla tider har varit föremål för debatt är väl ingen hemlighet.

Barbro Engman sa...

Till alla som hävdar att vi har marknadshyror eller är på väg att få marknadshyror. Vi kan ju börja med att vara överens om att bruksvärdessystemet som vi haft sedan 1968 ff är det som gäller som grund för hyressättningen. Bruksvärdet består av en mängd olika faktorer som ska värderas, ofta använder man ett poängssystem där olika faktorer ges olika poäng.
"Läget" har alltid funnits med som en faktor vilket har inneburit att hyrorna skiljer sig åt mellan olika områden i våra städer. Hur stor betydelse läget ska i förhållande till andra faktorer har alltid varit föremål för debatt. Inte så mycket på de orter som infört varianter av Stockholmsmodellen sedan lång tid.
Men det viktiga är att hyran inte ska spegla vad man är beredd att betala för att få en lägenhet. För då hade vi haft marknadshyror. nu ska olika faktorer viktas inom ramen för de hyresförhandlingar som bedrivs. Lagstiftaren säger också att besittningsskyddet ska vara starkt.

Anonym sa...

Snömos, söderhöna:

Ifråga om en prisreglerad marknads impotens att leverera resultat mot en marknads med fri prissättning förmåga att just leverera finns så pass mycket empiri att saken är klar vilket system som fungerar och vilket som inte gör det. I den meningen har tid och rum stor betydelse som måttenhet också. Det är klart att värderingar spelar roll. Demokratiska värderingar kring de grundläggande mänskliga rättigheterna, såsom skydd för äganderätt, spelar naturligtvis in i slutsatser. Emellertid är sådana värderingar samhällets grundbult och är därmed inte riktigt föremål för rätt eller fel i någon forskningsmening. Vill man att forskningen skall bygga på mindre demokratiska grundsatser, såsom godtycklig inskränkning av äganderätten, kanske man kommer till slutsatser att dagens hyressystem är bra. Mäter man ekonomisk effektivitet, är dock sannolikheten mycket liten.

Poängen gentemot Söderhöna och farbror Frej är dock den att det system ni förordar inte fungerar. Nutidshistorien har underkänt det på den globala arenan och situationen på hyresmarknaden i t. ex. Stockholm vittnar om systemets undermålighet på det lokala planet. Oavsett om ni tycker forskarna har fel eller inte är vederhäftiga, så står systemet där fullt naket. Fler och fler ser det. Systemet föder korruption och privilegier. Systemet kan inte leverera. Systemet saknar legitimitet. Det är där det främsta beviset för sammanbrottet för systemet finns.

//Jesper

farbror Frej sa...

BE: "Läget har alltid funnits med som en faktor vilket har inneburit att hyrorna skiljer sig åt mellan olika områden i våra städer."

Så har även jag uppfattat det. Härom veckan fick jag besked om hyreshöjningar som varierar mellan 1.9-3.9% inom bostadstiftelsens lägenhetsbestånd. Bland annat lägesfaktorn (gamla Råsunda) bidrog till att jag för egen del fick en höjning på 3.9%.

Något högt - man kan alltid diskutera nivån. Men själva principen att lägesfaktorn ska spela en VISS del-roll i hyresförhandlingarna har aldrig varit något problem för mig. I mitt fall kan knappast lägesfaktor ensamt förklara diffen på 2% - även andra faktorer har stötts och blötts.

Vad jag är starkt EMOT är istället marknadsliberala ideer om att hyresboendets villkor/hyror egentligen inte borde regleras och förhandlas kollektivt över huvudtaget. Det går "lika bra och effektivt" att upprätta goda och trygga hyresvillkor på indevid-basis, vilket (om man har ett minimum av människokännedom och känsla för rättvisa) naturligtvis kan avfärdas som rena tramset.

farbror Frej sa...

Jesper: "...en marknads med fri prissättning förmåga att just leverera finns så pass mycket empiri att saken är klar vilket system som fungerar och vilket som inte gör det."

Som exempel kan man jämföra hur amerikanska universitetsstudie-kostnader fullständigt katapulterat upp över alla rimliga gränser - allt i den heliga och oreglerade marknadsliberalismens namn. Så till den grad att detta förhållande, i kombination med kostnadsexplosionen inom den privatiserade hälso-/sjukvården samt kreditkorts- och bolånefiaskot numera verkar direkt hämmande och cancerogent samhällsundergrävande och för landets själva framtid och fortsatta status som supermakt.

Googla bl.a. video-inslagen "College Inc" (Frontline) samt "Hospitals: Is the price right?" (CBS 60 minutes).

Anonym sa...

Farbro Frej, du kan säkert ha rätt i enskilda beskrivningar, men marknaden lyckas ändå på sikt korrigera avarter och det är det som är det fina. varterna är inte inbyggda i systemet. Det är de i ditt omhuldade prisreglerade hyressystem. Systemet har inga inbyggda mekanismer för att råda bot mot sina avarter. Det är ett avskälen till att vi har svarthandel med kontrakt och annan korruption. Systemet är korrupt, kan inte leverera och saknar därmed legitimitet.

//Jesper

Anonym sa...

Farbror Frej "... vilket (om man har ett minimum av människokännedom och känsla för rättvisa) naturligtvis kan avfärdas som rena tramset."

Så i det övriga samhället råder alltså orättvisa? Undrar var tramset ligger...

//Jesper

Anonym sa...

I många olika forum och debatter så försöker "man" pränta in begreppet "marknadshyror" i skallen på folk. Dessa "man" har haft huvudet i sanden. Sanningen är att bruksvärdessystemet har under de senaste 10 åren genomgått stora förändringar mot en mer systematiserad hyressättning, felaktigt benämnd enligt ovan. Hyresgästföreningen har i mångt och mycket varit drivande i denna process, vilket är helt ok, föreningen skall väl verka för mer rättvisa hyror? Resultatet är att riket Sverige numera har en mer korrekt hyressättning sett ur ett bruksvärdesperspektiv. Läge, standard på fastighet och standard på lägenhet är parametrar som väger tungt för samtliga intressenter, Hyresgästföreningen och dess medlemmar inkluderat. Verkar dock som om det bara är Stockholmsstrutsen ensam kvar och jag vill gärna veta vad som står i pannan på detta fjäderfä.