10 oktober 2011

Är verkligen hyresrätten behoven i alla bostadsdramer?

Bostadsdebatten fick en rejäl skjuts när DN startade en särskild Stockholmsbilaga.
Var och varannan dag förs nu en debatt om byggande, stadsutveckling och så hyrorna förstås.

Det finns ett enormt stort behov av att diskutera bostadsbristen och dess konsekvenser men de kanaler som finns räcker inte till.

Tyvärr blir det som händer i Stockholm väldigt dominerande i debatten.

Idag skriver Maria Rankka, vd på Handelskammaren i Stockholm, att: "bostadsmarknaden i länet kännetecknas inte bara av lågt byggande, utan också av långa bostadsköer, inlåsningseffekter, svartmarknader och segregation".

Vi behöver bygga mer av allt, fler villor, bostadsrätter och hyresrätter.

Det är många som efterfrågar villor, bostadsrätter och hyresrätter, även om det bara är de som efterfrågar en hyresrätt som kan ställa sig i kö.

Det finns ”inlåsningseffekter” i villaboendet, bostadsrättsboendet och i hyresrätten. Det finns en svartmarknad på villamarknaden, bostadsrättsmarknaden och
hyresrättsmarknaden.

Och segregationen finns överallt. I de ensligt belägna villaområdena, i den mindre ensligt belägna villaområdena, i områden med ensidig bostadsrättsbebyggelse, i stadsdelar som Östermalm och i många hyresrättsområden.

Vi har byggt oss åtskilda. Vi har en grundstruktur av åtskillnad. De ekonomiska villkoren ser annorlunda ut i villaområdena jämfört med hyresrättsområdena. Staten bidrar med ränteavdrag, ROT-avdrag mm.

Så hur kommer det sig att det är hyresrätten som är boven i alla bostadsdramer.

Finns inte de andra boendeformerna? Bidrar inte de till segregation, svarthandel, bristande rörlighet, lågt byggande och stor efterfrågan?

Enligt Maria Rankka "riskerar hyresregleringen att stjälpa Stockholms utveckling."

För det första har vi ingen hyresreglering, vi har förhandlade hyror, och för det andra skulle väl inte Stockholms utveckling sätta fart bara för att de som redan är en del i Stockholms utveckling och som bor i stadens hyresrätter skulle få dramatiskt höjda hyror så att någon tillflyttad skulle kunna flytta in i deras ställe. Vad skulle de ta i sin tur ta vägen?

2 kommentarer:

Anonym sa...

att det skulle byggas fler hyresrätter med högre hyror är inte självklart,varför skulle hyresvärdarna sabotera sin marknad.
om bostadsbristen byggs bort sjunker hyrorna, kan inte tänka mig att värdarna vill. detta eviga klankandet på hyresgästerna har varit hyrasgäst i 40år och har på så set betalt in betydande summor som går till renovering och underhåll av husen, redan nu märks det att kvarteren föraändras med alla bostadsrätter, folk med löner som Maria, bilarna i innerstaden har ökat rejält,konstnärer förskolelärare som servar bostadrättsägarna försvinner mer och mer det liknar ett politisk mål att de som inte vill satsa på karriär med hög lön som främsta mål blir illa behandlade ofta är det ikce moderater som man vill bli av med. får en känsla att de som mest vill höja hyrorna är utomsocknes. som infödd stockholmare har jag bidragit till att miljön bevaras genon att bo vara god granne mm. det är så mycket som ryms inom boendet

Klas-Christian sa...

Varför finns det så få hyresrätter med teppanyakihäll?