04 oktober 2011

Modellbygget som rasade

Arbetet med Stockholmsmodellen har kraschlandat.

Igår avbröts förhandlingarna mellan de tre allmännyttorna i Stockholm, de privata fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Huruvida det går att starta om och lyfta igen är väl än så länge skrivet i stjärnorna.

Det vimlar av hyressättningsmodeller av nytt och gammalt datum runt om i landet. I Helsingborg åker parterna till och med på bussturné för att lansera sin gemensamma modell.

Men i Stockholm är det osedvanligt kärvt.

Både allmännyttan och de privata fastighetsägarna i Stockholm finns på en marknad där bostadsbristen är enorm, efterfrågan stor och många är beredda att göra allt för att få en lägenhet.

Det vill de utnyttja.

De privata fastighetsägarna har kämpat hårt för att få lagstöd för att efterfrågan och betalningsvilja ska spela roll för hyran. De anmälde till och med svenska staten till EU-kommissionen i förhoppning om att EU skulle hjälpa de på traven.

När det inte gick satsade de hårt på att få en inhemsk lag som skulle ge de det de hett eftertraktar, en friare hyressättning och betydligt högre hyror.

När det inte gick så för de fram sina krav, inte bara i debattartiklar, utan tyvärr också i arbetet med Stockholmsmodellen.

Visserligen utan lagstöd vilket de emellanåt erkänner att de inte har.

Regeringen och en mycket stor majoritet i riksdagen avfärdade deras krav. De återfinns inte i den nya lag som ligger till grund för hyressättningsarbetet.

Men man kan ju alltid föra fram sina krav, som en ledande företrädare för de privata fastighetsägarna sa häromdagen.

Och vi kan alltid säga nej.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Menar du Barbro, att i ni i motsvarande situation, d v s med högt bostadsutbud och hyresgästbrist, inte skulle utnyttja det i hyresgästernas namn och för deras bästa? Det är ju ert uppdrag!

Landskapet är ju delvis helt nytt där allmännytta och privatvärdar skall få genomslag på hyran på samma vis. Allmännyttan skall dessutom drivas affärsmässigt. Förändringarna kom till stånd efter att fastighetsägarna stämt Sverige inför EG-domstolen för otillåtet stasstöd till allmännyttan. Förändringarna för allmännyttan får nog anses utgöra bevis för att det fanns ett bra case där för fastighetsägarna. Om så inte hade varit fallet, skulle förändringarna knappast ha behövts. Det är ett nytt spel nu och även om det är fråga om en bruksvärdeshyra, hindrar det inte i sig att hyran ökar. Antar att det får avgöras i hyresnämnd och HovR nu. Under tiden kan väl hyresvärdar ta ut 10% högre hyra med viss risk för senare återbetalning. Det kan det ju vara värt!

//Jesper

farbror Frej sa...

Jesper: "Menar du Barbro, att i ni i motsvarande situation, d v s med högt bostadsutbud och hyresgästbrist, inte skulle utnyttja det i hyresgästernas namn och för deras bästa? Det är ju ert uppdrag!"

Men vad du nu indirekt erkänner (och idealiserar?) är en indevid-/samhällsordning där varje uppkommen situation med markant underskott/överskott omedelbart borde utnyttjas av den för ögonblicket gynnade parten, till att utpressa orimliga och omotiverade krav av modell "huggsexa". Som i djurriket där flockens kamp om bytet sker enligt principen "makten före rätten".

Ovanstående modell kan i så fall även den kriminelle rånaren åberopa gentimot sitt för ögonblicket svagare rånoffer. Men i detta sistnämnda fall har samhällsutvecklingen lyckligtvis kommit så långt att den motsatta principen; "rätten före makten" vunnit ett långt större genomslag i den allmänna rättsuppfattningen.

Principen "rätten för makten" innebär också att man är villig att respektera organisationsrätten - och likaså respektera en förhandlingsordning med en motpart vars intressen upplevs som konträra med ens egna. Kanske också därför att man innerst inne klarar av att erkänna att ens egna krav faktiskt ÄR partiska - och att man faktiskt inte klarar av "diktera rättvisa" helt på egen hand.

Detta sistnämnda tecken på ödmjukhet ser jag dock inte mycket av bakom inställningen "Under tiden kan väl hyresvärdar ta ut 10% högre hyra med viss risk för senare återbetalning."

Anonym sa...

Vi kan diskutera allmän rättslära och rättsfilosofi någon annan gång. Själv läste jag för Jacob Sundberg. Förefaller som att du har förläst dig på sådant, farbror Frej. Inte mycket verklighetsanknytning där. Ditt resonemang är en hel del över målet. En förhandling är en maktkamp mellan två parter som givetvis hävdar sina intressen. Syftet med förhandlingen är inte att söka rättvisa, utan att komma överens. Sedan kan en part vara svagare, den andra starkare. Så funkar världen. Man behöver inte gilla det, men det funkar hyggligt och det räcker. Liknelsen med rånare och rånoffer som något slags motvikt och argument för partsbalans är bara tramsigt. Och jag håller med dig, rätt går för makt. Fundera då på vad naturrätt och andra idéer om negativa rättigheter har för återhållande effekt på demokratiskt fattade beslut. Tänk tanken att en majoritet vill konfiskera all privat egendom – har faktiskt inträffat historiskt – hur för håller sig då makten och rätten till varandra?

Det relevanta är att prissättningen på hyresbostäder är fel därför att den följer principer som idag saknar legitimitet. Då är HGF:s agerande i förhandlingarna som skall korrigera vissa avarter omoget, när man lämnar arbetet i protest. Samtliga övriga parter kvarstår och jobbar vidare med Stockholmsmodellen. Självklart är det logiskt att hyresvärdssidan utnyttjar situationen för sina fördelar. Lika självklart är att HGF i motsvarande styrkeposition skulle agera likadant. Det följer av deras uppdrag. Att ifrågasätta det visar på total frikoppling från verkligheten.

//Jesper

Anonym sa...

Barbro detta har jag ju sagt hela tiden.

Hur kunde HGF stå bakom Stockholmsmodellen det är ju det som är frågan?

Det var ju så att ni sålde ut era medlemmar och nu får ni börja betala för ert svek.

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Bra sagt Jesper! Med detta borde Farbror Frej tystna... men eftersom han sedan länge visat på klen förmåga i att analysera situationer så torde det inte ske denna gång heller...

Antar att vi får nåt tips om Goooogle... eller nåt lösryckt exempel om forna tiders socialsm. Väntar med spänning.

Oaktat detta så har Hyresgästföreningen i likhet med ett barn sprungit ifrån en situation som inte gå exakt deras väg.

Det är vådligt och jag tycker verkligen att man skulle kunna förvänta sig något mer av HGF i tider som dessa. Men icke.

Andras i Skottet

Barbro Engman sa...

Jonas, vi står fortfarande bakom Stockholmsmodellen. Själva modellen innehåller de bruksvärdesfaktorer som ska värderas och poängsättas. Så långt är alla överens. Men så enkelt är det inte för sedan kommer man till kronor och ören och då blir det svårare. Jag har väldigt svårt att tro att både du och Andras tycker att Hyresgästföreningen utan vidare ska acceptera vilka krav på hyreshöjningar som helst. Det är smärtsamt att behöva konstatera att Fastighetsägarna ihop med de allmännyttiga bolag till slut gjorde arbetet omöjligt.

Anonym sa...

Barbro, är det bara motparterna som gjort arbetet omöjligt? En förhandling innebär ju eftergifter från båda parter. Annars är det ju ingen förhandling. Sedan visar ju bruksvärdesprincipen att den inte i sig är en garant mot höjda hyror. Det är det som är modellens problem, bristen på förutseebarhet.

//Jesper

farbror Frej sa...

Jesper: "Syftet med förhandlingen är inte att söka rättvisa, utan att komma överens. Sedan kan en part vara svagare, den andra starkare. Så funkar världen. Man behöver inte gilla det, men det funkar hyggligt och det räcker."

Men varför "komma överens" överhuvudtaget? Varför inte bara "diktera" och "eliminera" utifrån första bästa styrkeposition? Så har "barbaren" undrat sedan Hedenhös dagar. Svaret är att denna förmodade "genväg" gång på gång genom historien, visat sig vara det motsatta - en senväg. Men om nu människan bevisligen kommit så långt att hon numera i bästa fall klarar av att "förhandla" och hjälpligt "respektera" - är det då så oerhört långsökt och naivt att föreställa sig en framtid, där människorna tar ytterligare ett kliv framåt och uppåt i utvecklingen?

Att politik och förhandling fortfarande - under den polerade ytan - i många stycken tyvärr mest sker utifrån principen "djurens kamp om köttstycket" är fullständigt givet. Just DÄRFÖR går vi alla mot en tilltagande kris/vändpunkt i världshistorien; i alla samhällen; i varje indevids inre - allt som en konsekvens av detta tjurskalliga dyrkande av principen "makten före rätten" på allt för många plan.

Som samlad mänsklighet och global civilization betraktat, går vi från en situation med till synes obegränsade expansions- och tillväxtmöjligheter, till en situation där detta förhållande helt enkelt inte gäller längre. Åtminstonde inte utifrån premisser och metoder som enklast sammanfattas under begreppet "djungelns lag". Denna sistnämnda (och ännu pågående) omställning ställer givetvis helt andra och högre (läs mänskligare) krav på hur vi fortsättningsvis måste klara av att samarbeta och leva MED varandra - istället som tidigare; i mångt och mycket sträva efter att försöka utnyttja varandra.

Har man inte förstått detta sistnämnda, har man inte förstått mycket. Då tillhör man de som "tror sig vara de första [att förstå verkligheten], men skola bliva de sista" [att välkomna en mänskligare samhällssordning].

Anonym sa...

Jesper, Jonas med flera förespråkar marknadshyror. De som har mycket pengar har råd att betala mycket högre hyror och tar de lägenheter de vill ha troligtvis i centrala staden och de som inte har så mycket får flytta från sina hem. De får flytta till förorterna där det ska bli lägre hyror enligt marknadsivrarna. Men nu säger VD:n för Svenska Bostäder och representanter för fastighetsägarna att det ska inte bli lägre hyror i förorterna, hur hänger det här ihop? Innebär marknadshyror bara högre hyror, vart ska de som inte har mycket pengar ta vägen? Har Jesper och Jonas något svar på det?
Maggan

Anonym sa...

Vad vill du säga här farbror Frej? Är det så att den tradition och historia som har givit dig rättigheter och möjligheter är fel? Må så vara, men varför då försvara ett system som uppkommit ur den traditionen och historien. Den mäsnkliga naturen ändras inte, hur mycket du ändå och andra som har skådat ljuset anser att de bör. Alltså fungerar ekonomin i stort sett på samma sätt som i antiken. Full avtalsfrihet, avtalsbundenhet och äganderätt är parametrar som har skapat det välstånd som bidragit till uppbyggnaden av din omhuldade modell. Om man skulle ha organiserat samhället efter dina dimmiga ideal, hade det inte funnits annat än armod att fördela.

Maggan; poängen är inte att bostäderna är konstanta, utan att det byggs när riskkapital kommer till de som skall bygga. Som det är nu fungerar det inte. VIll man bo centralt får man tränga ihop sig, vilket inte är helt ovanligt i andra större städer. Om hela bristen skall byggas bort, lär inte det allmänna hyresläget vara annat än väsentligt högre, då nybyggen har en annan hyressättning. Dessutom, inför man marknadshyror lär man också införa övergångsbestämmelser. Det sker i all lagstiftning.

//Jesper

farbror Frej sa...

Jesper: "Är det så att den tradition och historia som har givit dig rättigheter och möjligheter är fel?"

Låt inte den numera helt otyglade och urspårade marknadsliberalismen stoltisera med låta fjädrar. De relativa rättigheter och möjligheter vi fortfarande har, har vi tillsvidare TROTS marknadsliberalismen. Inte tack vare den. Vem vet för hur länge till:

http://www.imdb.com/title/tt1645089/

Anonym sa...

Liberalism i klassisk mening är den pådrivande kraften till de klassiska negativa rätigheterna som också i högsta grad varit bidragande till vårt välstånd. Det är numer tämligen okontroversiellt att näringsliv och fri företagsmhet byggde välståndet, något vi har kvar trots tokexperimenten frpn 70-talet och framåt. Inga lånta fjädrar här inte, farbro Frej.

//Jesper