03 oktober 2011

En för alla alla för en

Många länder i Europa är på fallrepet och krismötena i Bryssel avlöser varandra. Länderna i EU är visserligen mer olika än lika, men faller en faller alla.

En sak förenar dock. Europas framtid, de unga, kan inte flytta hemifrån. Det byggs för dyrt, för lite och arbetslösheten drabbar de särskilt hårt. En våg av privatiseringar har sköljt över Europa. Andel hyresrätter har minskat och dyra ägarlägenheter har kommit deras ställe.

Att ofrivilligt tvingas bo kvar hos sina föräldrar får konsekvenser inte bara för individen utan också för samhället, människors möjligheter att flytta till jobb och studier minskar.

En undersökning från SCB, ”Boendesituationen i Europa” (2011), visar att 51 miljoner unga vuxna i åldern 18–34 år bor hemma hos sina föräldrar. Det motsvarar hela 46 procent av samtliga individer i ålder 18–34 år.

Idag är det Internationella hyresgästdagen (här skriver jag om det på svtdebatt.se). På regionkontoret i Bryssel där har IUT, International Union of Tenants, ett seminarium om hur de unga drabbas av en bo-stadsmarknad som är satt ur funktion.

Även i Sverige uppmärksammas Hyresgästdagen.

Här hemma kan vi komma en bit om vi:

- Åtgärdar det stora skattetryck som hyresrätten lever under jämfört med villor och bostadsrätter. I dag skiljer det 2 000 kronor i månaden i skatt mellan en hyresrätt på 100 kvadratmeter och en villa som är lika stor, enligt en rapport Hyresgästföreningen tagit fram tillsammans med SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och
Fastighetsägarna
- Inför låg moms på hyran. Det gör att fastighetsföretagen kan dra av ingående moms i sina bolag. Slutsumman blir en lägre hyra för hyresgästen.
- Stimulerar byggandet av nya hyresrätter. Ett sådant stimulanspaket måste innehålla åtgärder för att förbättra konkurrensen inom byggbranschen, nödvändiga justeringar i plan- och bygglagen och ett förändrat skattetryck på hyresrätten.

Jag tycker nog ändå att debatten om både behovet av energieffektivisering, upprustning av miljonprogrammet och det elände bostadsbristen för med sig har blivit intensivare på sistone.

I söndagens DN föreslog Anders Johansson (S) och Johans Persson (S) att det var dags att ge AP-fonderna en ny roll. Vi kan skapa en vinna-vinna-situation för både pensionskapital och kommuner om vi kan skapa ett partnerskap mellan kommunerna och AP-fonderna och använda pensionskapitalet för renoveringen, skriver de.

"Pensionskapitalet blir säkert placerat i en trygg bransch som ger långsiktig och god avkastning. De orangea kuverten kan ge tryggare besked till pensionsspararna. Boende i miljonprogrammen kan se fram emot höjd bostadsstandard utan chockhöjda hyror. Unga, nyinflyttade och de som helt enkelt inte vill äga sin bostad kan få korta-de köer till hyresrätter”, enligt förslagsställarna.

I samma DN samma dag kunde man läsa att Miljöpartiet vill utöka ROT-avdraget till att omfatta även hyreshus och kopplas till de energieffektiviseringar som måste göras.

Staten och kapitalet förhåller sig till bostadsmarknaden på olika sätt. Staten förfogar över utformningen av skattesystemet. Ett mycket effektivt styrinstrument som marknaden måste förhålla sig till.

Men vad som är möjligt respektive omöjligt för politiken att göra definieras uppenbarligen av vilka begrepp som används.

Skatteavdrag i form av ränteavdrag och ROT-avdrag är uppenbarligen okej men bidrag i form av räntebidrag och investeringsbidrag är inte okej.

Innehåller åtgärderna bara rätt ingredienser, avdrag, kallas de för nödvändiga
stimulanser. Innehåller de fel ingredienser, bidrag, kallas de föraktfullt för subventioner.

Vi måste energieffektivisera. Om staten ger en miljöbilspremie för att nå målen är det uppenbarligen okej. Att ge en motsvarande premie för att energieffektiva miljonprogrammet verka däremot vara helt omöjligt. En sådan ”miljonpremie” anses falla under begreppet subventioner och ska därmed avföras.

Knepigt.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Barbro! Ännu en vecka med intressanta synpunkter från dig. Låt mig bara först åter upprepa att avdrag för en kostnad finns i en förvärvskälla därför att motstående intäkt är skattepliktig. Ränteavdragen finns således för att t. ex reavinst för försäljning av en BR är skattepliktig. Man kan alltid diskutera procentsatserna hit och dit, men principen är glasklar, stringent och rimlig. Det vet du. Att försöka få det att framstå som att ränteavdrag och subventioner egentligen handlar om samma sak, att det bar är fråga om subtiliteter är inte fullt ut hederligt. Om vi däremot bara hade ränteavdrag och följaktligen ingen beskattning av kapitalinkomster, kunde du ha haft en poäng. Nu har vi emellertid beskattning av kapitalinkomster och din jämförelse blir därför fel.

En låg momssats på hyran( 6% ) som skulle medföra full avdragsrätt – upp till 25% - för hyresvärden medför en hyggligt stor finansiering från statens sida av hyressektorn mot läget idag. Och, hyresvärdarna har avdrag frö ingående moms, men som kostnad i verksamheten. Avdraget blir lägre än om de är momsade, men hyresvärdar har 100% avdrag mot intäkter. ROT om 50% avdrag för arbetskostnad för egnahem är knappast högre. Fakta idag är att hyresrätten knappast är missgynnad ur ägarperspektivet. Då till själva värderingsfrågan. Själva idén med hyra är ju är att övervältra ägaransvaret på någon annan. Mot den bakgrunden är krav för avdragsrätt för hyresgäster för åtgärder som deras hyresvärd i egenskap av ägare borde stå för och istället för att övervältra ansvaret på skattebetalarna, orimligt.

Att subventioner inte öses över hyresmarknaden igen, är välkommet. Under decennier har det varit metoden och titta hur bra det har blivit! Ingen idé att kasta pengar ner i ett svart hål, utan att reformera och liberalisera. Har på något vis visat sig vara mer framgångsrikt än att reglera.

//Jesper

Anonym sa...

Dt skiljer 2000kr i skatt????
Vad skiljer det i kostnader? Det är väl en relevanta fråga?

Låt mig se lägenhet 100kvm med bruksvärde 8500/månad

Villa 100kvm ca 15 000kr per månad.
då är den belånad till hälften i stockholm.

Mvh
Jonas

farbror Frej sa...

Jesper: "Att försöka få det att framstå som att ränteavdrag och subventioner egentligen handlar om samma sak, att det bar är fråga om subtiliteter är inte fullt ut hederligt."

Du kan väl gå med på att ett icke styrt och icke krav-återkopplat hyresbygg-subventionerande, lätt medverkar till högre vinstuttag i alla led, och därmed till bokostnadsökningar brantare än genomsnittlig inflation och reallöneutveckling över tid, eller hur?

Kan du då - i den intellektuella hederlighetens namn, även medge att diverse köpebostad-ryggkliande beslut/faktorer såsom ränteavdrag, rot, låga räntor m.m, också det medverkat till i stort sett samma sak: alltså "högre vinstuttag i alla led, och därmed till bokostnadsökningar brantare än inflation och reallöneutveckling"?

Så utifrån denna ömsesidiga och historiskt konstaterade "fördyringseffekt" så borde ränteavdragen på sikt successivt avvecklas, medans hyresbygg-subventioner antingen borde förbli i politiskt limbo, eller om de återupptas; styras upp och kravåterkopplas på ett helt annat sätt än tidigare?

Jesper: "Ingen idé att kasta pengar ner i ett svart hål, utan att reformera och liberalisera."

Om man är emot att kasta pengar i ett allt hungrigare "svart hål", så borde man rimligen i konsekvensens namn, även vara FÖR en utveckling som resulterar i att boendekostnader (oavsett boendeform) minskar över tid? Eller åtminstonde inte ökar relativt andra utgiftsposter?

Anonym sa...

Farbror Frej, fördyringarna som du pratar om beror sannolikt också på bristande konkurrens m.m. Däremot uppfattar inte jag den diskussionen som relevant för den principiella frågan om ränteavdrag kontra bostdssubventioner. Här gäller det att framförallt förstå skattesystemet.

//Jesper

postiljonen sa...

till Jesper:
dina inlägg är så bra att Barbro inte ens bryr sig om att svara.
Ganska talande.

Hur många gånger har hon inte fått frågor om sin besynnerliga skattemodell utan att svara nu..?

till batbro:
din låga trovärdighet solkas ännu mer av att du ignorerar frågor.

Barbro Engman sa...

Postiljonen. Jesper skriver inlägg på min blogg varje dag. Han har en tydlig marknadsliberal hållning som han redovisar i alla sina inlägg. Han återkommer till ung samma frågeställningar. Jag har fått många frågor om skattemodellen och jag har svarat många gånger.
Det du kallar för min "besynnerliga skattemodell" är ingalunda min. Det är ett förslag till en skattereform för hyresrätten som vi tagit fram tillsammans med SABO och Fastighetsägarna.

Barbro Engman sa...

Jesper, det finns en lång räcka av avdrag, bidrag, låga momssatser, höga momssatser, ingen moms alls mm på olika tjänster och varor som staten förfogar över. De får, och avsikten är också att de ska få ,olika typer av effekter och påverka vårt beteende i önskvärd riktning.
ROT avdraget ska motverka svartjobb och effekten blir tillbyggda, ombyggda och renoverade villaområden.Eftersom fastighetsägarna inte ägnar sig åt att anlita svartjobbare så finns ingen anledning att införa något ROT avdrag, ansåg regeringen. Resultatet är förstås att det är mindre ombyggt och tillbyggt i flerbostadshusen.Regeringen inför en miljöbilspremie för att få oss att handla miljöbilar. När en miljopremie för att energieffektivisera miljonprogrammet kommer på tal kallas det föraktfullt för subventioner. Fast de har samma syfte som miljöbilspremien, att sänka energianvändningen. Förändringen av krogmomsen ska öka ätandet och skapa jobb i restaurangbranschen. Om staten använder verktyget avdrag, verktyget sänkt moms eller något annat verktyg är i och för sig inte det intressanta. Det intressanta är vilken effekt de får och vilken effekt de anser vara önskvärd. Vi har tillsamans med SABO och Fastighetsägarna lagt ett skattepussel för att se hur skattesystemet sammantaget slår i de olika boendeformerna.
Vi kan då konstatera att det finns en skatteorättvisa gentemot hyresrätten.Om detta är de flesta överens. Nu gäller det bara att se hur man ska gå till väga för att få en bättre balans.

Anonym sa...

Visst ’är det som du skriver, Barbro. Skattesystemet är till för att få till ekonomiska beteenden, antingen uppmuntra eller avskräcka. Incitamentet skall vara risk för kostnader eller chans till inkomster. Bidragen har däremot ett annat syfte, att effektivt stödja vissa grupper eller investeringar. Om nu alla var överens om behovet av en skattereform för att hyresrätten är skattemässigt missgynnad, varför har förslaget inte kommit? Saknas opposition mot förslaget borde det vara en barnlek att få det avklarat. En förklaring kan var den att hyresfastigheterna omfattas av 100% avdragsrätt och att det borde räcka. Det finns nog en hel del frågetecken bland skattesakkunniga kring den utredning i sakfrågan som har presenterats från er sida. Det är nog inte bara jag som är tveksam till om er argumentation håller.

Visst är upprepar jag mina frågeställningar och påståenden ur mitt perspektiv. Är det så väsenskilt från det du upprepar ur ditt perspektiv, Barbro?

Dessutom har jag lite svårt att förstå ett sammanhang. Om behovet av upprustning av miljonprogrammet är stort – vilket det tycks vara – och ni från HGF:s sida anser att de redan rika fastighetsägarna inte skall bli ännu rikare genom hyreshöjningarna, varför då propsa på att staten skall subventionera renoveringen? Borde inte ni se till att i förhandlingarna få fastighetsägarna att betala renoveringen av sina egna hus? De är ju så rika. Något stämmer inte.

//Jesper