15 februari 2012

Är Borg på? Kanhända


Anders Borg äter muffins och låter sig övertygas om att arbetslinjen kräver en bostadslinje?

Jag kanske har en alltför optimistisk syn på politiken som tror att allvarliga samhällsproblem automatiskt tar sig upp på den politiska dagordningen.

Jag tycker att det finns något obegripligt med att bostadspolitik som politikområde betraktat har försvunnit. Riksdagen la ner bostadsutskottet, ett bostadsdepartement har vi inte haft på årtionden och det är stört omöjligt att hitta någon som kallar sig bostadspolitiker.

Om jag hette Anders Borg och var finansminister så skulle jag kolla runt och inte bara se att det är fara och färde med arbetslinjen utan också koppla den till införandet av en bostadslinje.

Arbetslösheten ligger på en hög nivå och till de jobb som finns är det svårt att flytta. Byggandet tar sig inte och byggjobben hänger med neråt. Framtidens boende är redan byggt men måste energieffektiviseras och renoveras för att bli socialt och ekonomiskt hållbart. Efter att man slog till med ett bolånetak så försvann alla unga från visningarna. De står i kön hos bostadsförmedlingen där det tar allt längre tid att få bostad. Allt fler vill hyra sin bostad. Ungdomarna hänger med huvudet.

Denna uppräkning rymmer ju fantastiska möjligheter.

Är då Borg på? Kanhända.

I Hem&Hyra kan man läsa att finansdepartementet ” ska titta på vissa skattefrågor som rör hyresrätter. Det kan röra andra boendeformer också, men åtminstone hyres-rätter."

Kanhända att de inte nöjer sig med att titta utan också ser att det finns en hel del att göra för att få skjuts på bostadsbyggandet, gör något åt fördelningen av de statliga insatserna och få igång energieffektiviseringarna.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Jo, Barbro Borg är på.
Det är väldigt många som är på.

På vadå? jo marknadshyra såklart.

Då börjar det byggas hyresrätter igen.

Då kansker vi slipper bromsklossar (typ farbror Frej) som sitter och tar upp en billig lägenhet som ungdommar skulle behöva.

Farbror Frej varför måster unga belåna sig? Jo, för att 40-talister, fackpampar och partiledare sitter på de billiga hyresrätterna.

Mvh
Jonas

farbror Frej sa...

Barbro: "Allt fler vill hyra sin bostad."

Via länkhänvisningen till Metro-artikeln kunde man även läsa om något som upprepade gånger avhandlats tidigare i denna blogg. Det är ordförande för bostadsorganisationen HSB:s Riksförbund, Anders Lago (som tror att skattesänkningar skulle kunna öka produktionen av hyresrätter). Citat inklusive eget utropstecken:

"Det är bra att detta ses över. Nästan alla dagens bostadssubventioner går till dem som äger sin bostad (!). Hyresrätten får inte ta del av någonting, säger Anders Lago."

Ovanstående väcke min nyfikenhet så jag luskade vidare efter fler uttalanden på samma tema från samme Lago.

Googla "Miljarder i bostadssubventioner" (Fastighetsvärlden)

"Vi skattebetalare subventioner de svenska bostäderna med bortåt 40 miljarder kronor, men subventionerna ges enbart till de med äganderätt och bostadsrätt. Inte en krona går till de som hyr sin bostad." [...]

"Det finns dock en stor skillnad när man jämför dagens skattesubvention, med de räntebidrag som fanns för 15 år sedan. Då gick huvuddelen av subventionen till att stimulera nybyggnation. Idag går allt till de som äger sin bostad, och dessutom i stor utsträckning till ombyggnad av redan befintliga badrum och kök." [...]

"Ett viktigt argument för att ta bort räntestöden till nybyggda bostäder var att subventionerna var kostnadsdrivande, och enbart hamnar i byggföretagens kassakistor. Samma argument borde ju i sådana fall gälla i minst samma omfattning för dagens ROT-avdrag. Att ränteavdragen har varit en viktig ingrediens i de snabbt ökande priserna på villor och bostadsrätter verkar de flesta vara helt överens om idag." [...]

"Jag kräver förstås inte ett avskaffande av vare sig ränteavdragen eller ROT-avdragen. Det är varken rimligt eller önskvärt. Men vi behöver utreda och diskutera hur vi skapar likställdhet mellan upplåtelseformerna, så att inte hyres- och bostadsrätten missgynnas, som de gör idag."

Anonym sa...

Farbror Frej, tyvärr har Lago fel. Först måste vi använda korrekta begrepp. Ränteavdrag är ingen subvention, utan en kostnad för intäktens förvärvande - den kapitalintäkt som flyter in vid försäljning. Normalt 'är ränteavdraget 30% upp till 100 000 kr. Hyresvärdar drar av 100% i sin verksamhet av räntekostnader. Vem åtnjuter mest?

Större delen av prisuppgången på bostader hade redan skett innan ROT-avdraget infördes i nuvarande form.

Det räcker inte med att ständigt hänvisa till vad andra påstår. Man måste kunna en del också.

//Jesper

farbror Frej sa...

Jonas: "Då kansker vi slipper bromsklossar (typ farbror Frej) som sitter och tar upp en billig lägenhet som ungdommar skulle behöva."

Fast du VILL ju inte att små lägenheter ska vara billiga - ens för ungdommar. Eller hur? Jag menar, ifall nu 7000+ kr i månaden för en andrahandsetta är "marknadsmässigt", varför ska då en äldre förstahandsetta betinga en lägre hyra? Ens för ungdommar?

Sedan är faktiskt inte det ansvarslösa och kortsiktiga marknadstänkandets i bostadspolitiken, mitt fel - eller ens mitt personliga ansvar att lindra konsekvenserna av - annat än via ett motstånd mot ombildningar. Jag önskar istället BYTA politik. Betänk följande långsiktiga trender:

1: Andelen singel/särbo-hushåll med ej gemensam ekonomi förväntas öka ytterligare.
2: Vi förväntas lever allt längre (men inte nödvändigtvis friskare). Om 30+ år lär inte 100-åringar vara lika ovanliga som idag, enligt ett radioprogram jag lyssnade på.
3: Framtida pensionsinkomster förväntas minska rejält för dem som envisas med (eller av hälso/arbetsmarknadsskäl tvingas) att pensionera sig vid 63-65 år. Jmfr Reinfelts utspel om "valfri" pensionering först vid 75 år.

Lägg därtill att starka krafter kortsiktigt arbetar för lägre ingångs-/ungdomslöner än i dag, med risk för allmän lönedumpning på sikt = kortare tid och mindre pengar för intjänad pension.

Är det då så oerhört egoistiskt ifall vissa av oss med blygsamma låg/genomsnittsinkomster väljer att tänka långsiktigt och "rätta munnen efter matsäcken" i god tid? Genom att inte belåna oss. Genom att inte dra upp de fasta utgifterna mer än nödvändigt?

Jonas: "Farbror Frej varför måste unga belåna sig?"

Måste och måste? Fram tills helt nyligen var amorteringsfria miljonlån med 0-10% insats vid bostadsköp en ren formalitet. Även för ungdommar med osäkra och/eller lågt betalda heltidsanställningar. Lånet var "riskfritt" och den en förväntade värdeökningen var i det närmaste "kassaskåpssäker". Förstahandskontraktet å andra sidan, var inte bara svårt att komma över, utan även generellt sett lite trist och passe som boendeform.

Har du glömt det? Minnet är selektivt och vindarna svänger kvickt tydligen.

Anonym sa...

Farbror Frej du säger;"Fast du VILL ju inte att små lägenheter ska vara billiga - ens för ungdommar. Eller hur? Jag menar, ifall nu 7000+ kr i månaden för en andrahandsetta är "marknadsmässigt", varför ska då en äldre förstahandsetta betinga en lägre hyra? Ens för ungdommar?"

Jo Farbror Frej jag vill ha billig hyra för ungdomar. En marknadsanpassad efter efterfrågan och plånboken. Om det börjar byggas mer typ ett nytt miljonprogram kommer hyrorna och köerna att gå ner.

DET ÄR DU SOM VILL SITTA FAST I ETT SYSTEM DÄR DU SJÄLV BETALAR EN BILLIG HYRA TILL BEKOSTNAD AV UNGDOMMARNA!

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Farbror Frej är lika långrandig som förutsägbar. Om nu hyresmarknaden var så förnämligt organiserad ifråga om prisbildning, varför organiserades inte övriga privata sektorn så när anti-marknadsivrarna hade makten? I sann italiensk fascistisk anda, kunde allt tillhandahållande av varor och tjänster ske så i rättvisans namn - eftersom modellen är högtsa form av rättvisa inopm hyressegmentet.

Jämför vi utfall ifråga om utbud m.m. är väl svaret tämligen enkelt. Historiskt resonerade man väl på så vis att isolera modellen till hyresbostäder, för där gör en sådan ekonomisk modell minst skada. Hade vi haft den i övriga samhället skulle vi inte skiljt oss nämvärt från östeuropa med brödköer etc. Det är ju den effekten vi har på hyresmarknaden, så det är ju enkelt att se var vi hade hamnat.

Reformering av hyresmodellen sker naturligtvis med vissa konvultioner - ngn drabbas - men det leder till god hushållning, vilket dagens modell inte gör. Resultatet är ju tydligt för varje bostadssökande. Att försvara modellen är de facto också att försvara bostadsköerna.

//Jesper

farbror Frej sa...

Jesper: "Ränteavdrag är ingen subvention, utan en kostnad för intäktens förvärvande - den kapitalintäkt som flyter in vid försäljning."

Statens ränteavdrag för bolån har inte medverkat till att folk resonerat, Va bra! Nu blir bolånen 20-30% billigare, utan snarare; Nu har vi råd att bolåna 20-30% mer. Ränteavdraget har därmed en både kostnadsdrivande och subventionerande inverkan. Wikipedia-sök "Subvention" för en klargörande definition:

"En subvention är ett (statligt) ekonomiskt understöd, d.v.s. pengar som betalas för att sänka priset på en vara eller tjänst. Subventioner kan vara synliga eller dolda. Ett exempel på en synlig subvention är ett direkt bidrag från staten till en viss sektor eller verksamhet. En dold subvention kan vara undantag för en viss sektor att betala skatt eller de fulla kostnader som uppstår för samhället genom sektorns verksamhet. Ordet används också om bidrag i andra sammanhang."

När du ändå är i farten kan du väl Wikipedia-söka en defintion på "Räntesubvention" också.

Sedan verkar du blanda ihop vanliga bolån med de lån som en företagare kan ta för att exempelvis modernisera eller utvidga verksamheten. I det sistnämnda fallet låter det där med "kostnad för intäktens förvärvande" fullt logiskt, eftersom ett företag vanligen genererar intäkter.

Men på vilket sätt genererar ett det egna privatbostaden intäkter? Är det inte snarare frågan det motsatta: löpande utgifter? Att hänvisa till en framtida försäljning låter mer än lovligt långsökt. Man kan ju tvingas sälja med förlust, eller välja att aldrig någonsin sälja. Ytterst få köper för övrigt privatbostad med syftet att genast inhysa en massa intäkts-betalande inneboende.

Jesper: "Det räcker inte med att ständigt hänvisa till vad andra påstår. Man måste kunna en del också."

Nobelpristagaren Friedrich Hayek lär ha sagt "an economist who is just an economist is unlikely to be a good economist". Jag vet nu inte om du är ekonom Jesper, men jag tror att det kan vara av godo ifall du förmår kravla sig upp till burens kant i syfte att försöka ta in och förstå HELA omvärlden. Inte bara den del som ryms inom ramarna för ditt marknadsliberala fikonspråk. Detta är tyvärr inget man lär sig något om på högskolor.

Anonym sa...

Farbror Frej ifrågasätter hela skattesystemets uppbyggnad märker jag. Att tycka är en sak, veta en annan. Kul att du ändå citerar Hayek. "Vägen till helevetet är belagd med goda föresatser", är ju ett annat bevingat ord från honom a propos hyresmodellen.

Räntekostnaden för intäktens förvärvande är kapitalintäkt vid t ex försäljning. Nu är inte avdraget för kostnaden förknippat med själva egendomen, utan med förvärvskällan intäkt av kapital. Det är nettot i förvärvskällan som medför beskattning eller skattereduktion. Samma systematik har vi i de andra förvärskällorna tjänst och näringsverksamhet. Alltså inte fråga om subvention och följaktligen har du därmed fel.

Dessutom vantolkar du det citerade inlägget från Wikipedia. Står inget där om att avdragsrätter likställs med subventioner. Fel slutsats av dig där med. Men jag kan mycket väl tänka mig att avskaffa avdragsrätten för kostnader i förvärvskällan kapital om man i motsvarande del avskaffar all kapitalbeskattning. Det är så det hänger ihop, nämligen. Du ser, det är inte så tokigt att ha lite högskolepoäng i både ekonomi och juridik.

//Jesper

farbror Frej sa...

Jonas: "Jo Farbror Frej jag vill ha billig hyra för ungdomar."

Jag kan konstatera att termen förstahandskontrakt, inkluderat juridisk boendetrygghet samt kollektiv avtals- och förhandlingsrätt lyser med sin frånvaro. Frånvaro av ockerhyra och juridisk godtycke ska alltså baseras på hyresvärdens nåd - inte på den unge hyresgästens rätt.

Jonas: "En marknadsanpassad efter efterfrågan och plånboken."

Liten plånbok = liten efterfrågan, enligt marknadsliberal bostadslogik. Så ser det ut i praktiken.

Jonas: "Om det börjar byggas mer typ ett nytt miljonprogram kommer hyrorna och köerna att gå ner."

Reduceras bristen på förstahandskontrakt (någon brist på övriga upplåtelseformer, inklusive informella andrahandslösningar, existerar ju inte) så lär priserna på överbelånade bostadsrätter och villor sjunka rejält. Är det OK med dig i din villa?

farbror Frej sa...

Jesper: "Räntekostnaden för intäktens förvärvande är kapitalintäkt vid t ex försäljning."

Nu är det kanske inte mera fikonspråk vi vill ha, utan en begriplig förklaring på vad "intäkters förvärvande" har med folks osålda och utgiftsbelastade privatbostäder att göra.

Anonym sa...

Ja, Farbror Frej det är okej för mig att priset på min villa sjunker jag är nämligen inte så självisk som vissa andra.

Mvh
Jonas

Anonym sa...

@jonas
det verkar som om du har hamnat på fel forum Jonas! Hyresgästföreningen organiserar hyresgäster. Den bästa möjligheten för dig är att ta direktkontakt med de organisationer som representerar det privat fastighetsägandet och lansera ditt förslag där. Vem vet du kanske lyckas påverka andra fastighetsägare att inta samma osjälviska inställning som du själv har. Kontakta för säkerhets skull också Anders Borg med ditt förslag om att den överbelånade bostadsmarknaden skall finansiera nyproduktion för bostadslösa!Säkert krävs det någon förhandling med bankerna i mellanledet där han kanske kan vara behjälplig.

Söderhöna

Anonym sa...

Fabror frej, det är inte svårare än så att när bostaden säljs, för det gör den i ngt skede, sker en kapitalbeskattning på vinsten. Skattesatsen är 30% av 2/3 av vinsten. Ränteavdraget på 30% upp till 100 tkr och 21% däröver är en kostnad för att äga bostaden och finns andra kapitalintäkter, minskar värdet av avdraget. Klart som korvspad.

Hyresvärdens avdrag följer samma princip, fast han också får löpande intäkter från egendomen. En privatbostadsägare kan också få löpande intökter genom exv uthyrning, men avdragsrätten är fortfarande 30 % för räntor samt ett schablonavdrag som då inte tar hänsyn till faktiska kostnader.

Det råder alltså ingen obalans till privatbostdaägarnas fördel, snarare tvärtom.

//Jesper

farbror Frej sa...

Jesper: "Fabror frej, det är inte svårare än så att när bostaden säljs, för det gör den i ngt skede, sker en kapitalbeskattning på vinsten."

Det var väl det jag trodde; av rocken blev det en tummetott - om ens det.

I praktiken endast de som säljer med vinst och sedan flyttar in i hyresrätt. Alternativt de som flyttar från större/dyrare/tätort till mindre/billigare/landsort. Resten får sina uppskov beviljade.

Sedan kan man ju tycka att en arbetsbefriad vinst på exempelvis på 500K (ifall nu spekulationen i konstlade värdehöjningar pågått under en längre tid) EFTER en sådan reavinstbeskattning, kanske kan vara tillräcklig belöning i sig. Icke då - även det framtida eventuella reavinstavbräcket för vissa, ska kompenseras en masse via ränteavdrag/skattereduktioner för alla.

Jesper: "Hyresvärdens avdrag följer samma princip, fast han också får löpande intäkter från egendomen."

Ja, det är just det sistnämnda som är den springande punkten. Det är skillnad på löpande intäkter vs en möjlig chans till intäkt i en framtid höljt i dunkel. Skillnad på samhällsnyttig arbetskrävande företagsamhet vs en arbetsbefriad spekulation i konstlade värdeuppskattningar.

Anonym sa...

Uppskoven gäller bara betalning, farbror frej. Taxeringen står fast. Förr eller senare skall de betalas. Skattepengar är också rätt bra för staten, även om de kommer från "arbetsbefriade vinster" - vilken unken klasskampsterm!!!! Arbete - kapital.

Men som sagt, avskaffa gärna avdragsrätt för kostnader i inkomstslaget kapital om beskattningen i förvärvskällan också avskaffas. Undrar vem som förlorar på det???? Ingen politiker lär vilja ändra balansen i skattesystemet. Har du svårt att se logiken i det, kan inte jag hjälpa dig mer.

Slutsats: 30% avdrag är mindra än 100% avdrag och följaktligen är inte hyreshusägare missgynnade. Ditt personliga tyckande om vad som är bra resp. dålig inkomstkällor är bara tyckande, där systemet är neutralt i fråga om värdering av inkomstkällor. I en rättsstat är ju det bra, eftersom personligt godtycke utesluts.

//Jesper

//Jesper

Anonym sa...

Söderhna är det ditt förslag på lösnig? Att alla som inte har samma syn som du lämnar bloggen.

Mvh
Jonas