10 februari 2012

Så här tycker vi!

Kan du inte beskriva hur hyresgästföreningens lösning till en fungerande bostadsmarknad i Stockholm ser ut och hur den ska finansieras?

Så stod i en bloggkommentar häromdagen.

Det är lätt att fastna i problembeskrivningsdjungeln när man ska fånga upp det dagsaktuella i bloggform.

Så för de intresserade kommer här några länkar till:

Skattereform för hyresrätten här.

Byggandet här.

Ekonomiskt program för hyresrätten här.

Bygg framtiden här.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Barbro
Inte för att var elak ochh leta fel viket du brukar säga att jag gör.

Men tydlighet och enkelhet brukar vara bra om man vill nå ut med ett budskap.

Om du/ni inte kan korta ner eller beskriva era tänkta åtgärder på tex en halv A4 eller i en bloggkommentar kommer ni aldrig att nå fram.

Min lösning kan skrivas i en mening:
Inför marknadshyra på alla hyresrätter.

mvh

Jonas

Barbro Engman sa...

Jonas, det är nog bara du som anser dig vara i den lyckliga omständigheten att ha ett enda svar på alla frågor. Hade marknadshyror varit svaret på alla våra problem så kan man ju fundera på varför du är så ensam om att förfäkat denna enda lösning. De fletsa inser att byggabde är komplicerat och kräver många slags åtgärder av många slag. Det måste ibland beskrivas med fler bokstäver än som får plats på en A4. Efersom en blogg inte är avsedd för att presentera åtgärdsprogram så gör jag det sällan. Men idag tyckte jag att det var läge för de som vill läsa vad vi tycker eftersom jag får kritik för att inte leverera lösningar på bostadsmarknadens alla problem. Håll tillgodo Jonas så kanske du rent utav hittar något lite du tycker att det ligger något i.

Anonym sa...

Hej Barbro!

Nu är Jonas inte fullständigt ensam i sin principiella syn. Marknadsprissättning brukar innebära att man avreglerar prismekanismen och tar bort hinder som försvårar eller/och fördyrar. Omloppet blir då effektivare eftersom hinder på vägen är borta. Nu har vi en klar brist på hyresbostäder och allt liknar mest en hyresbostadsinfarkt i Stockholm. Om man vill till stånd ökat byggande av hyreslgh är ju trots allt vinsten för byggaren/ägaren central för hans investeringsbeslut. Vore problemen generella för bostadsbyggande, skulle t ex. BR inte heller byggas. Den mest uppenbara skillnaden är att byggandet för BR sätts priset fritt.

Sedan kan jag inte förstå var orättvisan i beskattning ligger som HGF och Fastighetsägarna påtalar för hyresrätten? 100% avdrag för fastighetsägare är ju alltid mer än 30% eller 50 %. Skillnaden på HG/BR/villaägare ligger ju i risktagandet som BR/villaägare tar i att äga, något som HG inte tar. Är syftet med er reform att ta bort skillnaden mellan att äga och hyra?

//Jesper

Barbro Engman sa...

Jag glömde dig Jesper, du är förstås en stor anhängare till marknadsprissättning. Men jag antar att du också måste ha funderat över varför vi inte har marknadshyror? Vi har precis fått en ny lag som återigen slår fast att vi ska behålla bruksvärdesystemet. Den togs med en förkrossande majoritet dvs samtliga partier i riksdagen.
Så vi jobbar på med hyresförhandlingarna utifrån det system vi har.
Givetvis är du och Jonas välkomna att skriva att ni gillar marknadshyror varje dag men jag är övertygad om att ni har förståelse för att inte jag kan debattera den frågan varje dag. Den är ju ibte särskilt poliisk het.

Anonym sa...

Nu känns det bättre, Barbro, tack för det! ;-)

En lätt rättsfilosofisk fråga om rätt eller inte: En sak är ju nämligen inte rätt bara för att en majoritet bifaller, eller hur? Översatt till vårt kära ämne, blir den ngt retoriska frågan (frågorna): om systemet från början var rätt och bra, varför ändra det? Om bruksvärdet är en förträfflig bas att prissätta efter, varför sker det inte generellt i samhället och om modellen fungerar så bra, varför har just den så svårt att leverera bostäder? Andra boendeformer fungerar ju.

Sedan hade jag ju faktiskt en fråga kring hur ni vill motivera förslag till skatteändringar.

//Jesper

Barbro Engman sa...

Jesper, nu har jag ju faktiskt länkat till vårt skatteförslag. Det vore jättebra om du kunde läsa det. Du får säkert svar på en del av dina frågor där.
Vi bygger för lite villor. Vi bygger för lite bostadsrätter. Vi bygger för lite hyresrätter.Det råder bostadsbrist i hälften av landets kommuner, små som stora. Boverket rapporterade igår om att byggandet står stilla. De allra flesta människor kan inte råd att köpa vare sig vílla eller en bostadsrätt. Om priset gör att man inte kan efterfråga en bostad betyder inte det att det råder balans mellan efterfrågan och tillgång annat än i en mycket teoretisk mening. Alldeles nyligen kunde man läsa att produktionen av bostadsrätter går ner därför att priserna går ner. Man vill hålla upp priserna. Om bostadsrättsmarknaden hade fungerat som du menar så hade den stora efterfrågan på bostadsrätter följts av att tillgången hade ökat och priserna gått ner. Men så fungerar markanden bara i läroböckerna.
På arbetsmarknaden förhandlar man också. På elmarknaden finns fullt i kontrollorgan som ska hålla koll på elhandel och nätavgifter därför att markanden inte funger som i läroböckerna. Det finns hur många exempel som helst där man tvingats införa den typen av regulatorer.
Att bygga ett hus och kostnaden för det är ju helt beroende av de marknadsförutsättningar som finns i form av markkostnad, skatter, avgifter, anslutningsavgifter, exploateringsavtal mm. Inte minst spelar också effektiviteten i byggprocessen roll liksom om det är en vass byggherre eller inte. Som konsumenter är vi givetvis intresserade av vad det är vi betalar för och vi är givetvis intresserade av att kunna påverka det. I Sverige har vi där för sedan många årtionden en modell där vi förhandlar. det är bar tycker jag. Antagligen har vi den kvar därför att det också har gynnat de långsiktiga fastighetägarna. för det är ju som bekant ingen bransch som det inte lönar sig att investera i. D et är väl därför som nu Rikshem med sitt pensionskapital köper hyresfastigheter.

Anonym sa...

Hej allihopa!
Jag instämmer till fullo med Jesper och Jonas, den enda hållbara och långsiktiga lösningen skulle vara att avreglera hyresrätten. Då skulle det byggas, friställas samt även erbjuda olika typer av standard på hyresrätter. Inte enbart enkla materialval som det är idag pga regleringen. Varför tror du Barbro att lilla Sverige har den bästa lösningen för en fungerande hyresmarknad? Hela världen har eller håller på att avreglera.

Jag är ganska övertygad att både fastighetsägarna och hyresgästföreningen kämpar för att bibehålla detta centrala förhandlingssystem enbart för att behålla sina jobb och löner. Hela världen klarar sig bra utan detta, varför skulle vi svenskar inte klara av det?? Det är frågan??

Med vänlig hälsning,
Peter

farbror Frej sa...

Peter: "Jag är ganska övertygad att både fastighetsägarna och hyresgästföreningen kämpar för att bibehålla detta centrala förhandlingssystem enbart för att behålla sina jobb och löner. Hela världen klarar sig bra utan detta, varför skulle vi svenskar inte klara av det??"

Låt oss för ett ögonblick bortse från "hela världen" och istället börjar med dig själv, bäste villa- eller bostadsrättsägare, jobbandes som egenföretagare eller löneanställd.

Villaägarnas riksförbund har t.ex. ambitionen att öka sitt medlemsantal från 320000 till 500000 betalande medlemmar. Är du själv en av dessa medlemmar som vill upprätthålla/utöka dessa förbundsanställdas jobb och löner? Googla "Stefan Attefall (kd) peppar när Villaägarna vill få 500 000 medlemmar" (Dagens opinion)

Om du är bostadsrättsägare kan du väl lobba i styrelsen att de omedelbart ska gå ur Bostadsrättsorganisationen SBC? Över 6000 bostadsrättsstyrelser har valt att betala för deras jobb och löner. Om genomsnittsföreningen har 40 medlemmar så betalar nästan en kvarts miljon BR-hushåll bara där. Det är ju för jävligt att dessa styrelser/medlemmar valt att bruka sin fria vilja till att fortsätta betala, eller hur?

(Till stor skillnad från Hyresgästföreningen där man väl får ursäkta att 530000+ hushåll valt att likaså bruka sin fria vilja till att fortsatt betala för medlemskap. I det sistnämnda fallet handlar det väl om en skock får som inte begriper sitt eget bästa. [ironi])

Om du är egen företagare så bidrar du väl med ditt lilla strå, och hjälper därmed att upprätthålla anställdas jobb/löner på någon arbetsgivarförening, eller hur?

Om du är löneanställd som akademiker, ingenjör, ekonom eller något annat så betalar du väl även där för förbundsanställdas jobb och löner? Om du INTE gör det så kan du väl bruka din energi på att lobba för omedelbart medlemsutträde, bland dina arbetskompisar? I "hela världen" klarar man sig så bra utan att behöva organisera sig på allehanda nivåer, eller hur?

Anonym sa...

Jo, jag har läst ditt skatteförslag noga och kommenterat enskildheter i det här, vilket du kanske kommer ihåg. Vad jag frågade efter var vad syftet med dina förslag är avseende att låta hyrt och ägt boende ha samma villlkor. Den stora vinnare är hyresfastighetsägaren, som övervältrar sitt underhållsansvar på hyresgäst och skattebetalare. Skattesystemet har redan givit hyresvärden avdrag för att bl a kunna underhålla lgh. Dels skall han behålla sina nuvarande skatteavdrag, samtidigt som skattebetalarna en gång till skall medge avdrag för samma syfte, fast hos hyresgästen. För mig framstår det som ett enkelt sätt för aktörerna inom modellen att skicka notan för modellens tillkortakommanden till staten och skattebetalarna. Dessutom är det alltid olycksaligt att rubba en fungerande balans.

Barbro, jag tror att du har fel. De flesta människor kan nog visst efterfråga både villor och BR. Ligger det inte till så att en majoritet av befolkningen bor i ägt boende?

Jag utmanar dig till att visa att problemen på hyresmarknaden avseende nyprod. också återfinns bland villor och BR. Under en kortare promenad på Söder byggs eller färdigställs ett flertal nybyggen, alla BR. Däremot få eller inga HR. Boverket har nog statistik över hur många nybyggen i Sthlms kommun som är BR eller HR.

Marknadskontroller från statens sida syftar främstr att hålla uppsikt så att spelet följs och inte blir för dominerande. Men visst fungerar marknaden såsom i teorin i huvudsak. Annars skulle vi inte ha ökat byggande av BR när efterfrågan stiger, t ex.

//Jesper

farbror Frej sa...

Jesper: "Boverket har nog statistik över hur många nybyggen i Sthlms kommun som är BR eller HR".

Det tror jag säkert.

Men att jämföra utvecklingen i främst Stockholm de senaste 15 åren rakt av, utan att med en min låtsas om det faktum vi under denna tid upplevt den absolut längsta och största bopris-spekulationsuppgången i modern industriell tid, justerat för inflation, känns inte speciellt objektivt och seriöst.

Googla "Bostadsköp bästa placeringen på 13 år" (E24 2009)
För ett mera långsiktigt realistiskt perspektiv kan en sökning på "Herengracht index visar att bopriser inte alltid stiger över tid" anbefallas.

Det är ju givet att många privata aktörer under sådana förhållanden hellre byggt nya bostadsrätter då man därmed fått igen investerat kapital + vinst mycket snabbare. Särskilt som det spekulationsupphetsade drivhusklimatet också lett till byggkvalitets-mässiga genvägar - och därmed ännu större vinstpotentialer.

Youtube-sök "Bostäder byggs för billigt" där Bostadsrättsorganisationens VD uttalar sig i ännu ett Play Rapport-inslag.

I dag är framtidsutsikterna dystrare för speciellt nyköpta bostäder i storstad/universitetsstad - i vart fall om man får tro typ 4 av 5 läsarkommentarer i affärspressens bostadsartiklar på nätet. En kanske mer talande indikation är dock att mäklarna nu börjat lobba för löpande ersättningar oavsett om de lyckas sälja objekten, eller inte. Alternativt, att i ökad utsträckning tacka nej till att åta sig objekt som inte anses som direkt lättsålda. Varför denna osäkerhet, helt plötsligt?

Googla "Mäklare vill tjäna på osålda hus" (DN)

farbror Frej sa...

Vad "Mäklare vill tjäna på osålda hus" beträffar, så krävs väl ingen större fantasi för att föreställa sig framtida potentiella inlåsningseffekter, dels som en konsekvens av en allmänt trögrörligare köpebostadsmarknad - dels som en konsekvens av mäklarfirmor som vill "mjölka" såväl lättsålda som svårsålda objekt enligt löpande taxa så mycket så möjligt, innan slutlig försäljning. Särskilt efter det att nymodigheten drivits igenom generellt så att kunden inte har något val än att betala i förskott.

Såvida inte säljare och köpare kan tänka sig att göra upp i egen regi såklart - men då till priset av en rejält ökad risk för att bli blåst/utsatt för bedrägeri.

Som en måhända avvikande, men ändå intressant parallell kan här hänvisas till den amerikanska dokumentären "Money-driven medicin". Till skillnad från den mer kända dokumentären "Sicko", så handlar det här inte om försäkringsbolag som vägrar betala - utan om bolag som snällt betalar, men där sjukhus håller kvar patienter så länge så möjligt i syfte att "mjölka" försäkringsbolaget på pengar så mycket så möjligt.

Slutsats: Hur man än vänder och vrider sig så har man alltid rumpan bak, tydligen. Och mitt emellan hamnar den lilla människan. Så länge siktet enbart är inställt på det hårda utpressningsargumentet "större privat vinst, annars kan vi inte motivera oss" - istället för på de mjuka argumentet "Vilket är samhällsbehovet, och vilket är indevidens behov" - tja, så länge får man kanske stå ut med oavsiktliga konsekvenser av den här typen.

Anonym sa...

Farbror Frej, långt och utan kärna igen. Alldeles oavsett spekulationspriser, får den som bygger BR sälja till marknadspris, vilket den som bygger HR inte kan, därav skillnaden. Att söka alternativa förklaringar är att stoppa huvudet i sanden. Börjar bli en vana.

//Jesper