03 februari 2012

I Stockholm lyckades inte Fastighetsägarna få till ett ramavtal


Bild, Fastighetsägarna i Almedalen.

Fastighetsägarna i Stockholm beskriver sig själva som en maktlös organisation. De säger att det är Hyresgästföreningen som haft makten att fastställa hyrorna.

Hyresgästföreningen har dessutom, enligt Fastighetsägarna, goda politiska kontakter och har därför haft ett avgörande inflytande över regelverket.

Inte vet jag vad det är som får Fastighetsägarna att vilja framställa sig själva som en så tandlös organisation.

Det kan väl i vart fall inte vara en del i deras marknadsföring för att få fler fastighetsägare att ge de uppdraget att förhandla deras hyror.

Jag kan i och för sig hålla med om att vi har goda politiska kontakter med regeringen men även med oppositionen.

Fastighetsägarna i Stockholm lyckades inte ro i land ett ramavtal. Så nu måste de enskilda fastighetsägarna själva förhandla med oss.

Om man läser de rekommendationer som Fastighetsägarna ger sina medlemmar inför de fortsatta förhandlingarna så framgår det att det att de måste ta fram en hel del förhandlingsunderlag.

”Vid de lokala förhandlingarna om en fastighet bör ni ha tagit fram material om fastigheten och lägenheterna, till exempel hyreslistor, information om ombyggnationer och underhållsåtgärder.”

Det är ju strålande. Tänk om vi fått den typen av underlag inför förhandlingarna runt om i landet.

Vidare sägs det att ”Det är lämpligt att med hänvisning till ny lagstiftning motivera yrkandet med bruksvärdefaktorer.”

Det är också jättebra. Läser man vilka bruksvärdefaktorer som enligt Fastighetsägarna ska gälla i relation till den nya lagen så är det absolut sådana faktorer man ska värdera.

De ligger dessutom helt i linje med de som finns uppräknade på Hyresnämndens hemsida.

Men det gäller att komma ihåg att det är hyresgästernas allmänna värderingar som ska ligga till grund för hyressättningen inte fastighetsägarnas värderingar.

I Fastighetsägarnas uppräkning av bruksvärdefaktorer finns inte ett enda ord om betalningsvilja, efterfrågan, bostadsrättspriser eller att den nya lagen skulle innebära att lägesfaktorn getts en särställning. Det finns heller inte ett enda ord om att hyrorna i andra kommuner ska spela roll.

Jag vet inte om Fastighetsägarna har andra Pdf-filer på andra håll i landet. I Kalmar drar de i alla fall 5500 hyresgäster inför rätta med motivet att betalningsviljan, bostadsrättspriserna och läget ska ligga till grund för hyran.

Så nog måste Fastighetsägarna ha lite olika Pdf-filer om vad Hyresnämnden ska bygga sina beslut på.

I rekommendationerna skriver de att fastighetsägarna ska ”avvisa eventuella krav från Hyresgästföreningen om att de kommunägda bostadsföretagens hyror ska läggas till grund för överenskommelsen”.

I sitt pressmeddelande skriver de att ”Hyresgästföreningens sista bud var mycket lägre än de överenskommelser som tidigare träffats med exempelvis Svenska Bostäder och Familjebostäder bostadsföretag i Stockholms stad och även lägre än ett flertal överenskommelser tecknade i kranskommunerna till Stockholm.”

Ska det inte vara några jämförelser så ska det väl inte vara några jämförelser?

Det är inte så lätt att i alla lägen förstå sig på hur Fastighetsägarnas resonerar.

I Stockholm vill i alla fall Hyresgästföreningen jobba vidare med Stockholmsmodellen.

Inga kommentarer: