29 februari 2012

Dunkadunka och torktumlarludd


Idag ska jag medverka i programmet Plånboken i P1 vid 10-snåret. Jag ska inte prata om hyresförhandlingar utan om ”Dunkadunka och torktumlarludd”.

Hyresgästföreningen förhandlar hyran för sisådär tre miljoner människor varje år och det kräver förstås en hel del. Men det rings också två miljoner telefonsamtal handhar vi varje år.

Av de samtalen är en hel del dunkadunka och torktumlarluddfrågor av typen har man rätt att ha efterfest med dans då och då? Eller att sätta upp hyllor en söndagsmorgon?

Förutom alla frågor vi svarar på så har antalet rådgivningar och juridiska ärenden ökat med elva procent senaste året och uppgår nu till 62 076.

I eftermiddag ska jag till Ljungby. Där pågår knepiga strider med en del fastighetsägare.

Så här skrev Björn Johansson, regionordf, och jag i Smålänningen igår:


Hyresgästen behöver inte betala en hyra som inte är förhandlad

Fastighetsägare har enligt hyresförhandlingslagen en skyldighet att förhandla hyran.
I de aktuella fallen har fastighetsägarna också inlett förhandlingar med Hyresgästföreningen. Men när de inte fått den hyreshöjning de själva anser att de ska ha så har de lämnat förhandlingsbordet.

När Hyresgästföreningen och privata fastighetsägare inte kan komma överens om en ny hyra är det Hyresnämnden som ska lösa tvisten. Detta är ett vedertaget arbetssätt och det accepteras också av de privata fastighetsägarna, med några få undantag.

Bostadsbolaget Heimstaden i Ljungby är ett sådant undantag.

Bolaget skickar helt sonika ut nya hyresavier med den hyresnivå de anser vara rimlig direkt till de enskilda hyresgästerna. När hyresgästerna har betalat, av rädsla eller för att de inte vet om att de inte behöver betala det högre beloppet, och därefter ångrar sig när de inser sina rättigheter, så hotar Heimstaden hyresgästerna med vräkning.

Heimstaden skriver att ”utebliven del av hyra kommer betraktas som ett sådant dröjsmål med hyresbetalning som kan leda till att hyresrätten förverkas och hyresavtalet sägs upp”.

Med den formuleringen ger Heimstaden hyresgästerna intrycket att de kommer att bli vräkta om de inte betalar.

Vill Heimstaden förändra sina hyresnivåer så ska de förhandla med Hyresgästföreningen. Så har den svenska modellen med förhandlade hyror fungerat i årtionden.
Det är också så lagstiftaren, dvs riksdagen, vill skydda hyresgäster mot en fastighetsägares godtycklighet. Det är ett konsumentskydd som det inte är meningen att en enskild fastighetsägare ska hitta sätt att kringgå.

Människor som hyr sitt boende är redan i en beroendeställning. Denna beroendeställning utnyttjas och missbrukas grovt när fastighetsägare hotar med vräkning och agerar så som Heimstaden har gjort. Det skadar givetvis också förtroendet mellan hyresgäster och fastighetsägare.

Heimstaden varnar nu sina hyresgäster för Hyresgästföreningen. De menar att hyresgästerna blir ”påhoppade” av de företrädare för Hyresgästföreningen som försöker informera om hur regelverket faktiskt ser ut. De uppmanar hyresgästerna till försiktighet och påpekar att det är de själva som ska avgöra om de vill ha information eller inte av Hyresgästföreningen.

Det är en sorglig inställning. Heimstaden borde i stället medverka till att deras hyresgäster får en bred och framför allt korrekt information.

Vi kan som företrädare för hyresgästerna inte acceptera att människor behandlas så här av sin hyresvärd och att fastighetsägare åsidosätter människors rätt att bo tryggt.

Vi kommer därför att se över möjligheten att driva ärendet vidare rättsligt för att få frågan prövad. Heimstadens metod är inte ett acceptabelt sätt att lösa hyrestvister på.

Barbro Engman
Förbundsordförande Hyresgästföreningen
Björn Johansson
Ordförande Hyresgästföreningen Region Sydost

Inga kommentarer: