04 maj 2012

Hur tänkte de nu då, i Norrköping?


Det finns en massa hus och lägenheter i Norrköping som behöver renoveras. För att det inte ska råda någon tvekan om det har hyresgästerna tagit fram kameran och dokumenterat behoven. Dessa foton har Hyresgästföreningen skickat till kommunalrådet Lars Stjernkvist (S).

Men Stjernkvist tyckte att det är bra som det är. Han vill använda bostadsbolagets pengar till annan kommunal verksamhet. Oklart vad.

Boverket är också putt på Stjernkvist. Istället för de 940 000 kommunen hade lagligt rätt att ta ut så har de tagit ut 15 miljoner.

I det läget kunde man tänka sig att bostadsbolaget, Hyresbostäder, slöt upp bakom Hyresgästföreningen. Det kan inte vara roligt för ett bolag som vill göra ett bra jobb att kommunen kommer och snor renoveringspengarna.

Men icke. Istället ger sig bolaget på sina kunder med budskapet att eftersom ni bråkar med kommunen för att vi ska få behålla pengarna och kunna hålla era lägenheter i gott skick så ställer vi in resan till Kolmården!

I många år har nämligen Hyresbostäder och Hyresgästföreningen anordnat en resa till Kolmårdens Djurpark. Nu är det slut med det. Om man är hyresgäst i Hyresbostäder ska man nämligen ligga lågt.

Det är väl knappast en syn på sina kunder som man förväntar sig att en modern företagsledning har. Det för tanken mera till den typ av kollektiv bestraffning av olydiga barn som förekommer i helt andra sammanhang.

Hyresgästföreningen ”kommer inte att acceptera att man straffar våra medlemmar, utan kommer att se till att de kommer till Kolmården. Det blir då ett ypperligt tillfälle för oss att ytterligare informera oss om deras synpunkter och lyssna hur de tycker vi ska gå vidare” låter Björn Johansson ordförande i vår region i Sydost meddela.

Bra Björn. Hyresgästföreningen gör bara vad de ska. Jobbar för att hyresgästerna ska få det de betalar för. Jag trodde att det tillhörde en svunnen tid att reagera som Hyresbostäder gör. Vad hade de tänkt sig att uppnå?

Rimligen kan de väl inte ha tänkt sig att Hyresgästföreningen skulle säga att vi struntar i att kräva underhållsåtgärder nu när ni blev så arga på era hyresgäster.

Inte heller hade de väl tänkt sig att hyresgästerna skulle säga att det är okej att vi först bidrar till den kommunala verksamheten via skattsedeln och dessutom betalar vi gärna lite mer än de andra Norrköpingsborna via hyran. Och inte är det så noga med underhållet.

Eller hade de tänkt sig det?

Inga kommentarer: