28 maj 2012

Idag skriver jag på Newsmill

Läs debattinlägget här.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Barbro!

Den stagnation som du befarar, har vi inte redan det på hyresmarknaden? OECD (eller var det IMF?) hade ju synpunkter på den svenska hyresmarknadens funktionssätt. Och som du också skriver, allt hänger ihop. Det innefattar sannolikt också prissättningen för hyresbostäder med dess plats inom en fungerande samhällsordning. Jag tycker att det är symptomatiskt för hyresmodellens brister att enda sättet för att få liv i den och få den att leverera bostäder, är att skattebetalarna skall bevilja stora bidrag utan ngn motsvarande motprestation i andra änden. För de skattelättnader som du föreslår, motsvaras inte av ngn skatteplikt liknande den som finns när bostadsägaren t ex säljer sin bostad.

För de bostadssökande är nog en andrahandslösning bättre än ingen lösning.

//Jesper

Anonym sa...

Vore intressant att läsa ett svar från Barbro på Jespers kommentar.

Antar att det inte kommer för Barbro saknar svar.

Hon kan inte resonera kring skatter på grund av okunskap utan tror att statliga bidrag är en enda sättet att få sprutt på hyresrätten.

Du är desperat, Barbro. Och passé.

farbror Frej sa...

Anonym: "Hon kan inte resonera kring skatter på grund av okunskap"

Att "resonera" låter sig inte enkelt göras när motparten dels anser sig utgöra den eviga sakkunskapen på området (ödmjukheten saknas). Dels inte har fattat att det främst handlar om "mjuka" frågeställningar såsom rättvisa, fördelning, rim och reson m.m. Inte om "hårda" verkställanden om hur ensidigt marknadsliberala uppfattningar om t.ex. skatter m.m. rent formellt ska lag-uttolkas.

Anonym sa...

Farbror Frej, det går bra att resonera när resultaten är svårtydda och/eller motstridiga. I det här fallet saknas inte negativa resultat:bostadsbrist, nära nog obefintligt nybyggande och allt detta i ett system som fortfarande försvaras såsom höjden av all visdom - trots resultaten. Förefaller snarare som att dogmatiken och den religiösa övertygelsen finns hos systemförvararna, än hos dess kritiker - undertecknad naturligtvis inkluderad i det senare;-)

P.s Att referera till nyhetsinslag, tidningsartiklar m.m uppfyller näppeligen kraven på seriösa källhänvisningar i ngn vetenskaplig mening. D.s

//Jesper

Anonym sa...

Det går också att dra slutsatsen att det låga bostadsbyggandet är ett resultat av en moderat bostadspolitik! Eller snarare avsaknad av politiska ambitioner för att uppfylla den lagstiftning som kommuner arbetar efter. och en total respektlöshet inför de behov som rapporteras!

Söderhöna

Anonym sa...

Söderhöna, nu har ju inte moderaterna styrt Sverige i mer än ca 6 år, medan bostadsbristen uppstått betydligt tidigare där en annan politisk kraft innehaft styrelsen. Din slutsats om det blir fel. Undra kan man ju varför bristen uppstår inom bruksvärdessystemet i Sverige, medan det tycks okänt i jämförbara länder. Ingen bostad är ju sämre än en dyr bostad.


//jesper

Anonym sa...

Du vet mycket väl att de politiska/ekonomiska förutsättningarna för hyresrätten försämrades redan under 90-talets borgerliga styre, Jesper! Och nej det är inget fenomen som är okännt för andra delar av världen inte ens för delar av Europa. Avsaknad av generella goda boendevillkor präglar tyvärr det som du förespråkar. Det ser jag som ett stort problem för dig. Saknas förmågan att identifiera goda och sunda bostäder med rimliga hyror som en del av det ansvar politiken kan axla så speglar de en brist! Inte bara på politiskt ansvar utan på solidaritet och medmänsklighet. Så nej, en dyr bostad är en inget alternativ för en ansvarsfull bostadspolitik!
Idag har vi haft besök i hönsgården av tuppen! Han klarade inte av sitt uppdrag som tupp i ett hönshus fyllt av fem hönor.....och jagade istället ut dem ur tryggheten in bland buskar och skyddande trädkronor. Han verkar ha blivit lite bortskämd under året han tillbringat i stor hönsgård och med två hönor. Kanske fick han helt enkelt storhetsvansinne!

Söderhöna

Anonym sa...

Sedan styrde såssarna i 12 år utan att ändra ngt. Med förlov sagt, du skjuter högt över!

Vår typ av accelererande bostadsbrist är okänt i jämförbara länder. När bostadsbrist uppstår, sköter marlknaden den saken. Det saknas motsvarigeht till våra rigida och fyrkantiga regleringar i t ex Norge, Finland, Tyskland, Holland, Storbritannien m.m.Det är uppenbart svårt att se att Kejsaren är naken!

Bra bostäder till rimliga priser skall ändå betalas av ngn. Skillnaden i marknadspris skall ngn stå för. Om inte av hyresgästen själv, vem skall då betala åt hyresgästen? Försvaret av systemet av de som åtnjuter dess fördelar är mer egoistiskt än att förespråka att var och en betal för sig. I övrigt undrar jag vad det du indentifierar som mitt problem, bidrar med att skaffa fler hyresrätter?

//Jesper