11 maj 2012

Ord utan tanke aldrig himlen når

Upp flyga orden tanken stilla står, ord utan tanke himlen aldrig når, skrev William Shakespeare.

Att låta orden få makt över tanken är det många som jobbar på. Det gäller att hitta ord för det man inte gillar som har en negativ klang eller som med tiden kan ges en negativ klang.

Bidrag är exempelvis ett ord som numera bara förknippas med elände. Det är dyrt och ineffektivt. Ett bidragssamhälle vill ingen leva i, det är en rak väg mot undergång och utanförskap.

Avdrag däremot kan både vara ineffektivt och dyrt men det förmodas ändå vara bra på något vis. Ingen är exempelvis bekymrad över det ökande antalet avdragsberoende villaägare.

Man kan därför inte diskutera ett investeringsbidrag för att få igång byggandet på samma sätt som man kan diskutera en sänkning av krogmomsen för att få igång ätandet.

Till skillnad från krogägarna som förmodas sänka matpriset så förmodas byggarna stoppa pengarna i egen ficka.

Igår var jag på ett seminarium. Där använde Stockholms Handelskammare genomgående begreppet hyresreglering. Vet inte Handelskammaren att hyresregleringen avskaffades i början av 70-talet?

Det kanske de vet, om inte så skulle det stärka deras trovärdighet om de åtminstone antydde att de hängt med i riksdagsbesluten.

Handelskammaren tycker väl att ordet hyresreglering signalerar något uschligt och förgånget så de hänger sig fast vid det förgångna. De har väl läst sin Shakespeare, upp flyga orden tanken stilla står.

Det faktum att parterna på hyresmarknaden förhandlar är enligt Handelskammaren ett elände och förklaringen till att det inte byggs hyresrätter. Inte ett ord sades om att man borde göra något åt beskattningen av hyresrätter eller de skenande markpriserna.

Nu byggs det inte heller bostadsrätter och villor i tillräcklig utsträckning. Stellan Lundström, KTH, var dock inne på att marknaden inte vill bygga för mycket så priserna sänks. Låter som ett rimligt marknadsbeteende.

Marknaden har heller inte tagit på sig uppgiften att bygga bostäder till rimliga kostnader. Det har regeringen tagit på sig. Det står i grundlagen att ”det åligger det allmänna att trygga rätten till bostad”.

Åligga är ett härligt ord som för tanken till ansvar och handlingskraft. Men ord utan tanke aldrig till himlen når.


Inga kommentarer: