23 augusti 2012

Vi har ingen hyresreglering i Sverige

Expressens ledarsida skriver att vi har hyresreglering och att det är skälet till att det inte byggs bostäder.

Har vi hyresreglering? Är det i så fall skälet till att det inte byggs bostäder?

"Hyresreglering är en bostadspolitisk inskränkning i avtalsfriheten på bostadsmarknaden som innebär att hyran inte får sättas till vilket belopp som helst. I praktiken innebär hyresreglering ett tak på vilken hyra som är tillåten att avtala om" står det att läsa på Wikipedia.

Vi har alltså ingen hyresreglering i Sverige.

Hyresregleringen "avskaffades av riksdagen 1971-1974  genom förslag av dåvarande bostadsministern Ingvar Carlsson . Bland annat Folkpartiet hade skrivit motioner ( förslag) om att hyresregleringen skulle avvecklas senast 1974", skriver folkpartipolitikern Nina Lundström.

"Okunnigt i Expressens ledare" skriver moderaten Anti Avsan i sin blogg.

"i Expressens ledare står det i dag att man bör utreda hyresregleringen. Min spontana fråga blir vilken hyresreglering? Jag förstår vad som åsyftas och det är hyressättningsreglerna inom ramen för bruksvärdessystemet, men vi har inte någon hyresreglering"

Nu hindrar inte det Expressen, Fastighetsägarna, Handelskammaren och Sveriges Byggindustrier från att använda begreppet hyresreglering.

De tycker att det har ett signalvärde som de gillar. Det är lite Sovjetiska brödköer över det hela och det gillar de. Inte brödköer precis men att kladda fast den bilden av den hyressättningsmodell som finns i Sverige där fastighetsägare och hyresgäster möts vid förhandlingsbordet.

Lite märkligt är det att Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna, utrycker sin förtjusning  över Expressens ledare på facebook. Vad är han så förtjust över? Att Expressen är ute och cyklar?

Det kan ju också vara så att han gillar att Expressen inser vilka bedrövliga konsekvenser införandet av marknadshyror skulle få. Nu menar dock Expressen att man ska röka ut de nuvarande hyresgästerna från sina lägenheter lite långsamt. Men slutresultatet är man klar över, det kommer att innebära chockhyror som de väljer att kalla det.

Nu verkar ju Expressen inte heller ha klart för sig att hyrorna i nyproduktionen sätts efter en alldeles egen lag. Den infördes bland annat på vårt initiativ därför att  det som redan var byggt inte skulle "smittas" av de höga nyproduktionshyrorna som blev följden av att alla statliga stimulansbidrag till bostadssektorn försvann all världens väg.

Nu ligger hyrorna i det nybyggda på förskräckande nivåer. Hur högre hyror vill Expressen och Reinhold Lennebo ha?

Är det någon som ens kommer att överväga att flytta in en hyresrätt på 75 kvm som idag kostar 13 750 om de kostar 15 000, 17 000 eller 20 000?

Vilken nivå ser Expressen framför sig som rimlig och vid vilka hyresnivåer tror Reinhold Lennebo att hyresrätten har prisat ut sig? Man får mycket bostadsrätt för 20 000 kr i månaden.

PS. Apropå Expressen skriver jag på Expressens debattsida idag om Reinfeldt och satsningen på de 40 000 nya bostäderna. 

16 kommentarer:

Martin sa...

Ditt försök att mäla ut några enstaka aktörer som "vilse i begreppsdjungeln" faller ju rätt snabbt. Slår upp Vänsterpartiets program för Almedalen och ser att de minsann skriver hyresregleringen. Och titta där, är det inte Assar Lindbeck som använder begreppet också? Och minsann, jag tror baske mig att alla nationalekonomer gör honom sällskap. Underligt ...

Kanske är det viktigare att diskutera konsekvenser av systemet - oberoende av vad vi kallar spaden - än att leka ordlekar.

Barbro Engman sa...

Martin, det blir ju inte precis bättre av att det är fler som är vilse i begreppsdjungeln än de jag räknade upp. Vi får ju inte plötsligt hyresreglering bara för att vänsterpartiet använder det det begreppet.
Så alla tjänar väl på att låta bli att förvilla begreppen och kalla saker vid dess rätta namn?

Anonym sa...

Barbro, det är ju på det viset att vi har en reglering av hyresmarknadens funktionssätt, 12 kap JB?? I den åsidosätts ju den i övriga samhällsekonomin dominerande avtalsfriheten mellan parterna. Istället tillerkänns HGF - som inte är part i hyresavtalet - partshabilitet ifråga om att träffa uppgörelser om hyran. Avtal som är mindre förmånliga ifråga om hyra m.m. kan ogiltigförklaras av hyresnämnd eller domstol på helt andra grunder än vid t ex konsumentköp. En reglering med korporativa inslag som syftar till att begränsa avtalsfriheten av bl a hyra, kan knappast beskrivas som ngt annat än en hyresreglering i generella termer. Ngn begreppsförvirring råder därmed knappast, eller hur? Det verkar snarare vara en fråga från din sida om att tvätta bort ett negativt laddat begrepp från en ordning som fungerar förvillande likt en hyresreglering.

//Jesper

Anonym sa...

Jag har en fråga om den nya förbundsstyrelsen. Varför är den så vänsterinriktad? Det är många ut arbetarrörelsen. Och var är dom unika hyresgästerna? Varför väljs tex två anställda inom LO in som ex?

Barbro Engman sa...

FS2004screenshots har en fråga som visserligen inte har ett dugg att göra med det bloggen handlar men eftersom samma fråga dyker upp hela tiden så svarar jag.
Förbundsstyrelsen väljs av ombuden på förbundsstämman. Var och en av ombuden bestämmer sig för vem de tycker verkar vara en duglig företrädare för hyresgästerna och de blir valda.
Vad är "unika" hyresgäster?
Det finns förstås många hyresgäster som är engagerade i både facket och politiken.Vi har inga regler för vem som får vara aktiv eller inte aktiv, vem som får väljas eller inte väljas. Så säkerligen finns det människor som är engaerade i olika politiska partier och i facket som samtidigt är aktiva hos oss. Tycker människor att de är bra blir de valda. Svårare än så är det inte.

farbror Frej sa...

Jesper, att du bara orkar.

Ge upp dina Don Quijote-liknande ansträngningar att försöka skräddasy verkligheten, så att den bättre passar in i din nyliberalt MUF-radikala föreställningsvärld.

Alliansen har ju förövrigt växande interna problem med bristande gnista, idetorka och inbördes slitningar, nu efter två regeringsperioder. De har inte RÅD att göra sig ovän med 2-3 miljoner hyresboende väljare.

Alltså, det är slut för den här gången. Valet väntar bakom hörnet. Tåget har gått. Ge upp.

Anonym sa...

Vad är hyrskatt, Barbro? Hur många procent är den?

Att hyresrätt är dyrare faller sig helt naturligt. Dels låter man någon annan ta risken för satsat kapital och dessutom vill finansiärerna ha avkastning. Det är faktorer som gör hyresrätt dyrare.
Dessutom ökar skillnaden eftersom svaga förhandlingar gjort att hyrorna stiger mer än övriga kostnader i samhället.

En fråga: hur menar du att rot-avdrag ska fungera i hyresrätter? Ska hyresgästerna med hjälp av rot-avdrag renovera fastighetsägarens egendom eller är det fastighetsägaren (näringsidkaren) som ska kunna göra rot-avdrag?

Tacksam för svar. Trevlig helg.

Torsten

Barbro Engman sa...

Torsten, hyrskatten är ett samlingsord för de skattemässiga villkor som missgynnar hyresrätten. Vi ville hitta ett enkelt sätt att uttrycka obalansen. I hyrskatten ingår därför inte avkastning mm
Alla kostnader som fastighetsägaren har betalas i sin tur av hyresgästerna via hyran. Det gäller allt fastighetsavgift, förvaltningskostnader, underhåll mm. Så självklart är inte det meningen att hyresgästerna plötsligt ska börja renovera fastighetsägarens egendom utan det ska vara ett stöd som bidrar till att renoveringar även av hyresfastigheter underlättas. Som du vet går 13 miljarder till renoveringar av i huvudsak villaomåden. Lite balans vore inte i vägen.

Anonym sa...

Jag förstår inte riktigt problemet med underhåll på hyresfastigheter.
Hyresgästerna betalar ju även för underhåll, det är en del av hyran - ingen oförutsedd utgift.
Varför sådant trassel, det är ju bara renovera ex vis miljonprogrammet för hyresgästerna har ju betalat för det.

Har pengarna lagts på annat än underhåll som en del av hyran är avsedd för ligger problemet där.
Det borde Hyresgästföreningen istället titta på. Eller hur Barbro?

Tacksam för svar. Trevlig helg.

Torsten

Barbro Engman sa...

Torsten, det var mycket lättare på den tiden det fanns skattefria underhållsfoner. Då var pengarna öranmärkta och det gick att samla i ladorna. Vi anser att man bör återgå till ett sådant system.
Jag ska ta ett exempel på att det emellanåt är svårt att hålla kvar pengarna i bolaget och använda de till de underhållsåtgärder som behövs.
I Norrköping finns ett kommunalt bolag med stora underhållsbehov. Som ordf i KS anser Lars Stjernkvist att en del av de pengar ska användas för andra kommunala insatser och lyftas bort från Hyresbostäder. Mot detta har hyresgästerna protesterat, skickat foton på vad som behöver åtgärdats, haft duster om det vid förhandlingsbordet, protesterat, demonstrerat mmm. Men Lras Stjernkvist utnyttjar sin majoritet i fullmäktige för att se till att pengarna går till annat. Om det är olaglig eller inte låter jag vara osagt men Norrköping har fått kritik av Boverket för att de inte följer lagen. Det är många som inte följer lagen och bostadsministern kommenterade detta genom att säga att vi inte har som tradition i Sverige att straffa kommuner som inte följer lagen. Det finns många exempel på hur kommunpolitikerna försvårar upprustningar och renoveringar på detta och andra sätt. Sorgligt. Vi kämpar dock vidare både vid förhandlinsgbordet men vi driver också många rättsprocesser. Sorgligt att vi ska behöva gå till domstol för att få kommuner och bostadsföretag att "vårda sina investeringar" och se till att de gör det de ska. Detta borde debatteras mycket mer, det är svårt för det sker i hägnet av en kommunal beslutsprocess som många tycker är svår och ogenomtränglig.

Anonym sa...

Jag håller med om att det är fel att använda hyresbostadsföretagens pengar till annat och plocka ut dom. Det är förjävligt och det sker tydligen oavsett politisk färg.

När det gäller upprustning av miljonprogrammen så finns det en tendens i debatten att de som bor där skulle få en mindre höjning av hyran än andra. I så fall säger iallafall jag nej. Det förstår vem som helt att det är hyresgästen som får acceptera en höjning. Det skall inte betalas av någon annan.

En personlig reflektion av HGF:

- Medlemstidningen är full av hemska annonser om spådomar och annat hokus pokus. Det sänker värdet på tidningen.

- Ni/vi är en rörelse som kapats av S som de gjort/gör med andra liknande medlemsorganisationer. Det är deras strategi och jag är trött på det oavsett parti.

Anonym sa...

Hej Barbro,
visst finns exempel på vinstuttag men några exempel gör inte att det är fullständigt fel på regelverker.

Det som är mer fel är att hgf går med på stora hyreshöjningar trots att bara underhåll (ej standardhöjande) genomförts - något hyresgästerna redan betalat under flera års tid.

Där tycker jag att hgf gett med sig lätt.

Torsten

Anonym sa...

Farbror Frej, som vanligt helt utanför ämnet. Upplever nog mer att det inte främst är jag som har ideologiska skygglappar. Redogjorde ju endast för juridiska fakta. Eller är lagen en MUF-pamflett!?

//Jesper

farbror Frej sa...

"Eller är lagen en MUF-pamflett!?"

Som avtalspart har man rätt att organisera sig som grupp och förhandla kollektivt i det här landet. Punkt.

När seklet var ungt stretade högerpartiet emot denna kollektiva förhandlingsprincip, så länge så möjligt. Liksom du ännu i denna dag. Du är helt enkelt motståndare till att över 530000+ fullt myndiga och tänkande hyresgäster faktiskt väljer att tillvarata sina intressen på just detta vis.

Citat: "Istället tillerkänns HGF - som inte är part i hyresavtalet - partshabilitet ifråga om att träffa uppgörelser om hyran".

Anonym sa...

Hyresgästföreningen förhandlar hyra oavsett om du är medlem eller inte, Farbror Frej.

Faktum är att merparten av förhandlingsersättningen som Hyresgästföreningen åtnjuter betalas av personer som inte är medlem i Hgf.
Förhandlingsersättningen är en avgift från hyresgäster som mer eller mindre är tvingande.

Torsten

Anonym sa...

Elementär avtalsrätt, farbror Frej, är att endast parter ingår avtal. Eftersom HGF inte har ingått mitt hyresavtal, utan jag, är det jag som är part. Jag kan, om jag vill, delegera min parthabilitet till HGF att förhandla om hyra m.m.. Problemet är att så sker även om jag inte vill. T ex för att jag vill förhandla om en hyra som ger mig kontrakt. Eftersom ordningen endast gäller hyresförhållanden och inga andra avtal, är det en särreglering, ett avsteg från det normala.

//Jesper