21 november 2012

Ett litet observandum till Anders Borg


T-shirt som Anders Borg fått som tack på förhand för att han avskaffar hyrskatten.

"Den hetsiga bostadsmarknaden de senaste decennierna har lett till att många hushåll blivit alltmer skuldsatta. Hushållen har nu skulder på uppemot 150 procent av den disponibla inkomsten, högre än någonsin tidigare."

Detta och lite till skrev jag tillsammans med Dick Klang, Timbro, i september 2009 i SvD.

Tre år senare har de svenska hushållens skulder stigit till 170 procent av den disponibla inkomsten. För att lätta på skuldberget vill nu Anders Borg strama åt bostadsutlåningen. Svenskarna har på tok för höga skulder menar han.

"Att hitta tvärtom miljonärer, alltså personer med skulder på en miljon kronor eller mera, är inte svårt. Unga personer i storstäder har ofta inget val än att sälla sig till gruppen. Att Sverige har drygt 50 000 färre hyresrätter i dag jämfört med för tio år sedan, men samtidigt fler bostadsrätter, har bidragit till detta.

Att äga en bostadsrätt är en klen tröst när frysen gått sönder och lönekontot är tomt i slutet av månaden. Här fyller hyresrätten en viktig funktion. Hyresrätten kan bidra till att frigöra kapital som är ett smörjmedel för ekonomin.

Fler bör ha en ekonomisk buffert, inte minst i oroliga ekonomiska tider. Men det måste vara pengar man kommer åt, inte pengar som sitter fast i italienskt badrumskakel. Vi måste sluta se högt belånade bostäder som vägen till välstånd. Annars kommer svenskarna att fortsätta vara rika men proletariserade."

Så skrev vi då, 2009. Nu är det 2012 och läget på bostadsmarknaden är som bekant allt annat än ljus.

Bostadsbristen, som blir allt värre för varje år som går, håller uppe priserna på bostadsrätter och hus. Och hushållens låneskulder ökar ännu mer. Och Anders Borg blir alltmer bekymrad. Och på den krympande hyresmarknaden blir det trängre och trängre.

Satsa på hyresrätten, Anders Borg! Skriv under du med på vår namninsamling om att avskaffa hyrskatten.

Kampanjen heter "Tack på förhand, Anders Borg" så vem passar bättre att skriva under än du? En liten uppmuntran till sig själv när man är på väg att få igång byggandet är ju inte helt fel.

Cirka 30 000 hann före dig med att skriva under och fler kommer.

Nu ska jag snart debattera bostadsbristen i Skåne med Ilmar Reepalu (S) och Magnus Jälminger (M) i Malmö.

Blir kul och höra om de hann före dig med sin underskrift.

För nog tror jag att du är överens med Hyresgästföreningen om att Sverige behöver satsa på fler hyresrätter om det ska gå vägen. Och du har ju lite verktyg i lådan som går att slipa.

Inga kommentarer: