21 maj 2010

Robertfors gör en Vaxholmare

20 maj 2008 bloggade jag om vad som hände efter utförsäljningen av allmännyttan i Vaxholm.

”Sedan försäljningen av Vaxholmsbostäder för nio år sedan har bolaget med 1 200 lägenheter bytt ägare ytterligare fyra gånger. Under tiden har beståndet krympt till 340 lägenheter, efter att två tredjedelar ombildats till bostadsrätter. Sammantaget finns i dag 550 hyreslägenheter i Vaxholm.”


Nu har de problem.

– Det gör att när vi nyrekryterar, så har människor svårt att flytta hit. En person som tjänar som en undersköterska eller ett vårdbiträde har svårt att bosätta sig här, säger Ingrid Ekstedt, chef för socialtjänstförvaltningen.


Nu är man på väg att göra en Vaxholmare i Robertfors. Allmännyttan ska försvinna och lägenheter och hyresgäster ska säljas ut. Huruvida det kommer att leda till att Robertfors hamnar i Vaholmsläge eller inte är än så länge skrivet i stjärnorna

Men om historien upprepar sig så kommer bolaget att säljas vidare både en, två och tre gånger. När kommunens verktyg för byggande och boende har övergått i andra händer så blir det helt enkelt knepigare att klara sitt bostadsförsörjningsansvar.

I Robertfors råder tydligen politisk enighet om att allmännyttan ska gå i graven. Detta är ett exempel på ett fenomen som är vanligt just när det gäller bostadspolitik.

Hur man agerar i kommunerna hänger mer på person än på parti, det är ingen som helst ordning på partilinjerna. En sosse i Robertfors kan därför göra något som inte alls stämmer med vad hans eget parti står för. Det är ett fenomen som jag stött på otaliga gånger och som gäller alla partier.

Glad Pingst önskar jag er alla

25 kommentarer:

Kristina W sa...

Och resten av Sverige ombildar till bostadsrätt. Även du Barbro borde dra slutsatser av det.

Eller ingick det inte i arbetsbeskrivningen för att tjäna 100.000 kr i månaden?

farbror Frej sa...

Lägg lite energi i kommenterandet, tack. Att bara "ha åsikt" kan vilken tjomme som helst.

Argumentation = presentation av argument för eller mot en uppfattning eller teori. Bifoga gärna en länk - eller en sökterm att googla på.

Anonym sa...

Vänat nu Barbro, menar du att bostäderna försvann?

Faka är ju att det finns lika månaga bostäder idag i waxholm som innan försäljningen. Skillnaden är ju att det är bostadsrätter och inte hyresrätter.

Släpp andrahandsuthyrningen fri så blir det betydligt bättre.

Och du Frbror Frej åsikter gör människor intressanta..vilken tjomme som helst kan googla på internet.

Mvh
Jonas

Margareta sa...

Nu googlade jag "tjommen farbror frej"

Margareta sa...

Och jag googlade också "Barbro Engmans månadslön 100.000kr"

Vad gör man sedan då Farbror Frej?

Peter sa...

Jag läste på Brf Ånghästens blogg att HGF tappar mellan 15-20% medlemmar om året nu.

Kanske för att man stämmer BRF föreningar och ägnar sig åt sådant som HGF medlemmar inte tycker att man skall hålla på med?

http://anghasten.blogspot.com/2010/05/nu-ar-sparren-borttagen-igen-och-vi.html

Agneta sa...

Usch och fy va Barbro?! Att folk och kommuner får sälja och köpa fastigheter. Vilket sätt! - och utan att fråga er?

Och sedan "försvann" det lägenheter. Monterades de ner och försvann ur kommunen eller hur menar du?

Det är ren propaganda och planekonomi ni håller på med. Hela Stockholm hoppas vid gud att ert inflytande blir noll i framtiden.

Anonym sa...

Men det är helt otroligt, varendaste dag är det en himla massa gnölkommentarer. Jonas har du inget annat att göra än att gnälla på Barbros blogg.
Det spelar ingen roll vad hon skriver om så håller du på och tjatar om samma saker om och om igen.

Lottie-Ann sa...

Hej Anonym 16.37.

Jag har följt både Barbros och Terjes blogg ett tag nu.

Till skillnad från dig uppskattar jag Jonas inlägg där han framför kritik och ställer för hyresgästerna mycket viktiga frågor. Vad jag däremot inte uppskattar är att det sätt på vilket han bemöts, ömsom med undfallande svar, ömsom med arrogans.

Frågorna hopar sig och många anser att Hyresgästföreningens försök till förklaringar, i den mån de existerar, inte vilar på hållbara argument.

Från Hyresgästföreningen kommer lugnande besked om de framtida hyresnivåerna, men boende i framför allt innerstan tvivlar. Och den som har läst regeringens propostion och Svea hovrätts dom den 5 mars 2010 i mål 7637-08 förstår att det finns anledning till tvivlet.

Många ställer också berättigade frågor kring Hyresgästföreningens agerande vid ombildningar och hur deras ombud argumenterar i domstolen.

Varför åsidosätts de interna riktlinjerna för kvalitetssäkring för juridik flagrant i just dessa ärenden?

Varför kontaktas aldrig motparterna innan ansökningarna om stämning lämnas in?

Varför bereds inte ärendena med den särskilda omsorg som krävs med tanke på den intressekonflikt som föreligger mellan medlemmar som vill ombilda och medlemmar som inte vill ombilda?

Varför argumenterar Hyresgästföreningen i domstol för att lagen ska tolkas på ett sätt som saknar stöd i förarbeten, trots att föreningen i remissvar till justitiedepartementet bevisligen var väl införstådd i lagtextens innebörd?

Varför besvaras inte domstolens förelägganden inom föreskriven tid?

Och - framför allt - varför bedrivs processer med Hyresgästföreningens biträde i fall där det är uppenbart att kärandena inte kan nå framgång med sin talan?

Vilka överenskommelser gäller mellan Hyresgästföreningen och de medlemmar som klandrar beslut om ombildning? Vem betalar rättegångskostnader/skadestånd vid förlust?

Förs det någon diskussion om lämpligheten att biträda vid fruktlösa processer mot bakgrund av den skada både kärandena och de boende som vill ombilda drabbas av?

Förs den någon diskussion om lämpligheten i att föra dessa processer mot bakgrund av den kommande förändringen av systemet för hyressättning?

Hyresgästföreningens väsentligaste uppgift är ju enligt stadgarna att verka för allas rätt till en god bostad "till rimlig kostnad". Alternativa kalkyler visar att kostnaderna för att bo i hyresrätt i innerstan kommer att ganska rejält överstiga kostnaden för att bo i liknande bostad med bostadsrätt. Är det då rimligt och i linje med stadgarna att med alla medel förhindra ombildning i attraktiva områden där hyresgästerna kan förväntas drabbas hårt till följd av kraftiga hyreshöjningar?

Vilka kommer flytta in i dessa lägenheter om ett tiotal år? Låg- och medelinkomsttagare lär knappast ha råd att bo kvar. Ombildningen kan vara mångas enda chans.

Vad gäller den återkommande kritiken om chefernas lönenivåer är Hyresgästföreningens ordförande och hennes närmsta kollegor inte ensamma om att tjäna betydligt mer än merparten av sina medlemmar. Liknande diskussioner om rimlighet och rättvisa förekommer i såväl fackföreningar som i ideella organisationer som sysslar med välgörenhet. Jag tycker det finns en nytta i att diskussionen hålls levande, men den får inte överskugga ännu viktigare frågor.

Anonym sa...

Jag trodde att hyresgästföreningen skulle agera för hyresgästernas sak och intressen, men läser man Jonas inlägg och andras så ska man tydligen agera för bostadsrättsinnehavare, konstigt tycker jag.
Maggan

Lottie-Ann sa...

Hej Maggan!

Jag tror också att Hyresgästföreningen vill agera för hyresgästernas bästa. Men den nya lagstiftningen öppnar för marknadsmässig hyressättning. Även om viljan finns, är Hyresgästföreningens möjligheter att påverka den utvecklingen och dess konsekvenser begränsade.

I centralt belägna, attraktiva, områden kommer vi se kraftigt höjda hyror på några års sikt. För de som bor i sådana områden är ombildning till bostadsrätt därför det bästa alternativet, såvida inte plånboken är väldigt tjock.

Det är inte fel att Hyresgästföreningen sympatiserar med de hyresgäster som inte vill ombilda. Men det är fel att Hyresgästföreningen medverkar i domstolsprocesser som bedrivs utan utsikter till framgång.

Beslut som fattats av en kvalificerad majoritet av de boende måste respekteras. Självklart måste också gällande rättsregler respekteras.

Domstolarna fyller helt andra och viktigare funktioner än att vara forum för politiska manifestationer och missnöjesyttringar. Domstolsprocesser ska inte heller användas i politiska syften.

Lottie-Ann sa...

Hej Barbro!

Jag har skrivit långa inlägg ovan, men hyser ändå en förhoppning om att du ska kommentera det som framförts.

Med vänlig hälsning,

Lottie-Ann

Barbro Engman sa...

Lottie-Ann, det står dig naturligtvis fritt att göra vilka bedömningar du vill om hur det nya lagförslaget kommer att slå. Jag och de flesta med mig delar inte din bedömning och jag tycker att det är ledsamt att du och andra använder den här typen av argument för att få till stånd ombildningar.
Hyresgästföreningen har över en halvmiljon medlemmar spridda över landet. I alla delar av landet finns ett antal likartade problem eller frågeställningar som berör hyresgästerna och som hyresgästföreningen har att hantera men det finns också mycket olikheter. Hyresgästföreningen jobbar därför väldigt lokalt, vi förhandlar lokalt med de 302 kommunala bolagen, vi bedriver bostadsplotiskt opinionarbete i resp. kommun, Hem&Hyra har lokala editioner osv.
Det som dominerar kommentarerna på min blogg, oberoende av vad jag själv skriver om, är ombildningsproblematiken i Stockholm. Ingen annanstans i landet ombildas hyresrätter till bostadsrätter som i Stockholm delvis därför att det är en politiskt önskad utveckling i Stockholm som inte har någon motsvarighet i exempelvis Göteborg eller Malmö.
Jag kommer inte att ge mig i kast med att granska eller tycka om de frågor eller ställningstaganden som vår region i Stockholm gör vare sig det handlar om ombildning eller om de hyresuppgörelser som görs. Det är regionens sak att hantera och det är deras sak att ta ställning till. Om de driver rättsfall på ett felaktigt sätt kommer det att visa sig vid den rättsliga prövningen om de har goda grunder för sitt ifrågasättande kommer det också att visa sig.
Den ombildningspolitik som förs i Stockholm skapar tyvärr konflikter mellan de som valt att bo i hyresrätt och som vill fortsätta göra det och de som vill ombilda. Den som absolut vill bo i en bostadsrätt har ju betydligt större möjligheter att göra det, det är gott om annonser. Valfriheten för den som vill bo i hyresrätt är däremot begränsad och blir alltmer begränsad. Det är en mycket tråkig utveckling. Min uppgift som ordförande är att företräda hyresgästernas intressen, inte villaägarnas eller bostadsrättsinnehavarna. De har egna organisationer.

Lottie-Ann sa...

Hej Barbro!

Jag respekterar din tydliga hållning i dessa frågor och jag har stor förståelse för att många av medlemmarna inte är berörda av den mycket speciella situation som vi har i Stockholms innerstad.

Men jag vill komma med ett påpekande som faktiskt gäller alla medlemmar, oavsett var i riket man bor.

Att Hyresgästföreningens ombud kraftigt åsidosätter de av förbundsstämman beslutade riktlinjer för kvalitetssäkring/juridik är inget som prövas av domstolen. Där måste den interna kontrollen helt enkelt ses över och förbättras.

Om de gemensamma riktlinjer som finns inte följs i vissa regioner är detta faktiskt ett problem för hela organisationen.

Trevlig helg!

farbror Frej sa...

"Och du Frbror Frej åsikter gör människor intressanta.."

Du får en klassisk filmreplik som svar ;-)
http://tinyurl.com/m7m3qd

"vilken tjomme som helst kan googla på internet.

Men varför inte göra just det? Hänvisningar till ämnesrelevanta källor som kan understödja din uppfattning, skulle göra dina inlägg lite mer intressanta. Ett exempel:

Googla "Bostadsrättens segertåg".

Som underrubrik kan man läsa; "En uppsats om bostadsrätten och dess betydelse för Stockholms
utveckling av Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia".

En partsinlaga så klart, men intressant ändå. Kort sagt: Ansträng dig lite!

HGF i förnekelse? sa...

Tillåt mig att få bemöta två felaktiga påståenden i Barbros svar till Lottie-Ann:


Påstående 1. "..det står dig naturligtvis fritt att göra vilka bedömningar du vill om hur det nya lagförslaget kommer att slå. Jag och de flesta med mig delar inte din bedömning och jag tycker att det är ledsamt att du och andra använder den här typen av argument för att få till stånd ombildningar."

Barbro - vad är det "de flesta med mig" du hänvisar till? Alla vet ju att förslaget är ett resultat av er kräftgång för att slippa hamna inför EU-Domstolen i fråga om hyrorna.
Alla som läser förslaget ser vad som skett, men inte du tydligen. Vilka är de som är så "eniga" i din bedömning?

Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet delar INTE din analys
Ordföranden i Hyresgöstföreningen Kungsholmen delar INTE din analys
Ordföranden i Hyresgöstföreningen södermalm delar INTE din analys
Ordföranden i Hyresgöstföreningen östermalm delar INTE din analys
Ordföranden i Hyresgöstföreningen vasastan delar INTE din analys
De som vill ombilda ser verkligen det nya hyressystemet som en central del av sitt beslut - precis som Lottie-Ann säger.
Det är kanske den enda chansen man har att bo kvar i Stockholms innerstad.

OCH ej att förglömma - Fastighetsvärdarna står bredvid och applåderar.

Hur kan du säga att alla är eniga i din analys? Är ni i förnekelse, eller är det bara ett politiskt utspel? Låtsas att det inte är så farligt?
Ni på HGF rikskansli är i själva verket rätt ensamma om att tycka att det inte är någon fara.


Påstående 2. "Den som absolut vill bo i en bostadsrätt har ju betydligt större möjligheter att göra det, det är gott om annonser."

Nu hänvisar du till lägenheter som säljs till marknadspris på en öppen marknad. Alltså för ett pris som är 30-70% högre än det pris man erbjuds om man är med vid en ombildning.
Hur kan du gör en sådan miss? Det är ju helt olika situationer vi pratar om.

I din arrogans avvisar du Lottie-Anns frågor med svepande, och i de flesta fallen, felaktiga påståenden.
De personer som drabbas av er arrogans och verklighetsflykt och som skall betala de NYA HÖGA HYRORNA gör en annan analys.

De ser en ombildning som en möjlighet att fortsätta bo kvar i sin lägenhet med en rimlig boendekostnad. Men endast i fallet om man ombildar.

Det är en mycket cyniskt och underlig syn ny har på era medlemmar och människorna ni så flagrant avvisar i sin oro.

Anonym sa...

Barbro gör inga felaktiga påståenden, däremot kan man tro olika om vad som kommer att hända med hyrorna. Vem som har rätt och vem som har fel får vi väl se. Jag tror att Barbro har ett mycket stort stöd för sina uppfattningar.Att Nätverket för Hyresgästernas boendetrygghet och några ordföranden i innerstadsföreningar i Stockholm har synpunkter på hennes uppfattningar stämmer säkert men Barbro företräder hela hyresgästföreningen och där har hon nog ett massivt stöd för sina uppfattningar. Jag tycker Barbro ska fortsätta driva hyresgästernas intressen och inte blivande bostadsrättsinnehavares intressen. Börjar hon driva bostadsrättsintressenternas uppfattningar får hon nog byta jobb...
Maggan

Anonym sa...

Barbro driver inte "blivande genom att tillgodose vårt önskemål om att hon ska ge följande instruktioner till medarbetarna:

-riktlinjerna för kvalitetssäkring/juridik ska följas även vid klander av beslut om ombildning

- biträde vid klander av beslut om ombildning ska endast ges om yrkandet och stödargumenten är juridiskt hållbara. Om processen är utsiktslös ska den inte uppmuntras av Hyresgästföreningen.

Anonym sa...

Barbro driver inte "blivande bostadsrättsinnehavares intressen" genom att tillgodose deras önskemål om att hon ska ge följande instruktioner till medarbetarna:

-riktlinjerna för kvalitetssäkring/juridik ska följas även vid klander av beslut om ombildning

- biträde vid klander av beslut om ombildning ska endast ges om yrkandet och stödargumenten är juridiskt hållbara. Om processen är utsiktslös ska den inte uppmuntras av Hyresgästföreningen.

farbror Frej sa...

"Alltså för ett pris som är 30-70% högre än det pris man erbjuds om man är med vid en ombildning."

70% lägre ombildningspris innanför tullarna är väl ändå lite väl optimistiskt. Tror du förre ägaren vill "skänka bort" en så stor andel av vinsten till sina förra hyresgäster - av sitt goda hjärta?

"en sådan miss? Det är ju helt olika situationer vi pratar om."

Du antyder indirekt att priserna är så höga att köpa BR via ombildning snart nog är den enda återstående möjligheten att köpa till ett "mera rimligt" pris.

Men vänta nu - om ombildningspriset är det "mera rimliga" priset, för dig och dina grannar - vad ska man då säga om priserna på den öppna marknaden? Särskilt de närmaste åren när boräntorna förväntas gå upp, och bolånetaket på 85% är spikat - alltihop räknat ovanpå (som man hoppas) fortsatt stigande priser?

Mera orimligt?

Anonym sa...

"Orimligt" är subjektivt. För hushåll med höga inkomster upplevs prisnivån inte orimlig på samma sätt som för låg- och medelinkomsttagare.

farbror Frej sa...

"Orimligt" är subjektivt. För hushåll med höga inkomster"

Självklart. Det finns dock minst två invändningar att ta hänsyn till:

1: Tillgången på högavlönade (över 40K i månadslön) är relativt begränsad. Det är mest folk i chefsposition som tjänar så mycket. Samt exempelvis advokater och läkare. De flesta övriga med lite "finare" högskolekrävande yrken (men ej chefsposition) ligger istället och harvar runt 25-32K brutto. Gå in på www.lonestatistik.se och jämför själv vad folk i olika yrken har för bruttolöner. Den riktigt stora massan tjänar endast runt 16-23K brutto.

2: Ju högre lön/sparande och ju högre social status; destå mindre sannolikhet är det att det är frågan om någon desperat bostadslös andrahandsboende eller möbelerat rums-boende vi har att göra med. Speciellt när det gäller infödda (ej nyinflyttade) högavlönade inom länet. De HAR redan bostad, men vill kanske byta. Men om boprispsykologin ändrar kurs söderut, så har de råd att vänta. Mer högavlönade är i allmänhet inte "bostadsdesperata", även om man naturligtvis kan hitta undantag.

Anonym sa...

Antalet högavlönade må vara få, men de tenderar att bosätta sig i samma områden, många väljer innerstaden...

farbror Frej sa...

"Antalet högavlönade må vara få, men de tenderar att bosätta sig i samma områden, många väljer innerstaden..."

Enligt Wikipedia huserar för närvarande 296000 invånare innanför tullarna. Räkna vidare på att endast 5% (jag gissar) av hela Stockholms läns 2 miljoner invånare kvalificerar sig som "höginkomstagare" (= över 40K brutto i arbetslön).

Det blir 100000 invånare - varav minst hälften troligen föredrar att bo i villa utanför tullarna istället. Typ Lidingö, Danderyd och sådana ställen.

Det blir ju inte så många över, eller hur? Dessutom är det skillnad på läge och läge även innanför tullarna. Även där finns det mindre attraktiva lägen, typ avgasiga storgatsadresser, bullriga och bråkiga krogadresser samt sömnigt halvtrista bakgatsadresser.

Anonym sa...

Re Farbror Frej, Jag är mycket osäker på dina gissningar om höginkomsttagare. Om nu HGF ordförande tjänar över 100 000kr per månad. Då är säkert hela HGF höginkomsttagare. Jag tror att det är närmare 30% höginkomsttagare i Stockholm. Sedan är ju många två i familjen. Två löner på ca 30 000/månad räcker långt.....

Vidare är det märkligt att du gissar utan att har torrt på fötterna. Är det en åsikt du försöker uttrycka ; )

Är du Poeten Börje?
Mvh
Jonas