13 augusti 2010

Röd och blå subventionspolitik

Äntligen ser det ut som om bostadspolitiken kan bli en viktig fråga inför valet. Häromdagen hade den tagit sig ända in i Aktuelltstudion.
Där kraschlandade tyvärr hela alltet när Mats Odell och Ylva Johansson skulle debattera vad man ska göra åt den tilltagande bostadsbristen.

Alla som beskriver politiska debatter som tillställningar där man bara avbryter varandra och inte svarar på frågor har efter detta ingen som helst anledning att ändra sig.

Men om man ansträngde sig ordentligt så förstod man att Mats Odell inte tycker om subventionspolitik. Enligt honom är subventioner något ont som socialdemokraterna uppfunnit och förstört marknaden med.

Enligt Wikipedia är en ”subvention ett (statligt) ekonomiskt understöd, d.v.s. pengar som betalas för att sänka priset på en vara eller tjänst. Subventioner kan vara synliga eller dolda.
Ett exempel på en synlig subvention är ett direkt bidrag från staten till en viss sektor eller verksamhet. En dold subvention kan vara undantag för en viss sektor att betala skatt eller de fulla kostnader som uppstår för samhället genom sektorns verksamhet.”

Subventionspolitik bedrivs alltså av bägge blocken. Mats Odell och regeringen bedriver subventionspolitik i det fördolda och socialdemokraterna gör det helt öppet.

Regeringen är ivriga anhängare av skatteavdrag dvs. dolda subventioner och genom exempelvis RUT, ROT och ränteavdrag gynnar de alla utom boende i hyresrätt.

Räntebidragen och investeringsbidragen däremot flög all världens väg när regeringen tillträdde.
Så mitt förslag är att alliansen om de är intresserade av rättvisa villkor mellan olika boendeformer kunde föreslå något som hette avdrag istället för bidrag.

Det verkar ju vara ett koncept som man tycker fungerar för villaägare och bostadsrättsinnehavare.

4 kommentarer:

Teddy Franzén, Östberga sa...

Valium och "subventinspolitik" - ja nåt står inte rätt till på HGF.

Kanske därav analyserna av hyrorna och bedrägeriet därom av medlemmarna?

farbror Frej sa...

BE: "Subventionspolitik bedrivs alltså av bägge blocken. Mats Odell och regeringen bedriver subventionspolitik i det fördolda och socialdemokraterna gör det helt öppet."

Problemet med subventioner - dolda såväl som synliga, är att de tenderar att utnyttjas av både företag och enskilda, för egen kortsiktig vinnings skull.

Synliga bostadssubventioner tenderar att bli en utrymme för bygg- och bostadsbolag att höja vinsterna.

Dolda bo-subventioner minskar statens skattebas
och möjligör vildare pris-spekulationer. Utan ränteavdraget hade bopriserna varit kanske 15-25% lägre i dag - allt övrigt lika. Så även ränteavdrag har en bostadsfördyrande effekt.

Till sist får man räkna med statens kostnader när en spekulations-cirkus till slut punkteras. Vilket är en historiskt återkommande konsekvens. Sök på "Manier, panik och krascher - de finansiella krisernas historia" av Charles P Kindleberger.

Vintern 2009 kände sig Mats Odell sig nervös nog att kickstarta en snabbutredning angående möjligheter att införa en "statlig garanti" inför risken att ohanterligt många överbelånade bostadsägare, eventuellt riskerade få sina bostäder tvångssålda pgra negativt eget kapital. Googla "Garantier till bolåntagarna" (E24).

Statliga bolånegarantier finansieras såklart (när de utlöses) med skattemedel - medel som också landets hyresgäster och de bostadsägare som helt/nästan är skuldfria, förväntas bidra med - såklart.

Verkligheten sa...

nina ni na ni nanna ni naaaninnana na

Dagens "google-tips" med Farbror Frej.

Anonym sa...

Och vad har du själv att bidra med i diskussionen Verkligheten? Putslustiga kommentarer för väl inga frågor framåt. Farbror Frej för åtminstone en väl underbyggd och oftast väldigt intressant diskussion.