25 januari 2011

Självkostnad, en kostnad man väljer själv?

3,85 miljarder flyttades från de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm till ägaren Stockholms kommun 1999.

Beslutet om denna gigantiska penningöverföring överklagades av min företrädare Jan Danneman.

Han hävdade att beslutet stred mot självkostnadsprincipen. Stockholms kommun ansåg för sin del att självkostnadsprincipen inte gällde deras bostadsbolag.

Länsrätten i Stockholms län avgjorde ärendet lagom till jul 1999.

Länsrätten skriver att det enligt gällande rätt finns undantag från självkostnadsprincipen.

”Det anses således att kommunernas medelsförvaltning inte omfattas av självkost-nadsprincipen. För detta finns stöd i 8 kap 2§ KL (kommunallagen) som innebär att kommuner skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan uppnås. Av såväl doktrin som utredningar i lagstiftningsarbete framgår inte heller att kommu-nal fastighetsförvaltning om fattas av självkostnadsprincipen.”
(Mål 6237-99)

Danneman förlorade och Stockholms kommun vann. Självkostnadsprincipen ansågs inte gälla bostadsbolag.

10 år senare, den 8 december 2009 hade Stockholmshem styrelsemöte.

I protokollet kan man läsa att deras krav på hyreshöjningar: ”grundar sig på att bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer och förhandlingarna ska inte längre ske utifrån självkostnadsprincipen.”

Hoppsan.

Stockholms kommun som vann i länsrätten för tio år sedan genom att argumentera för att självkostnadsprincipen inte gällde har alltså i smyg låtit sina bolag jobba efter just självkostnadsprincipen, eller? I vart fall är det ingenting som märkts när de förhandlat hyrorna.

I Dagens Samhälle kan man läsa en intervju med Per Blomstrand, vice vd, Stockholms stadshus. "Självkostnadsprincipen ut. Vinstmaximering in." Står det i ingressen (artikeln på nätet).

Hoppsan.

Enligt Per Blomstrand ”behöver vi skruva upp avkastningskraven”. Den självkostnadsprincip som de anser sig ha jobbat efter har gett 700 miljoner i vinst. Nu ska de bli ”affärsmässiga” och skruvar upp avkastningskraven till
1 000 000 000 kr.

Regeringen har för sin del hängt med i svängarna och försöker inte slå blå dunster i ögonen på folk. SABO har också hävdat hela tiden att deras bolag sedan länge agerar affärsmässigt.

Regeringen skriver att bolagen ska drivas ”enligt affärsmässiga principer”. Det är ett i lagstiftningssammanhang nytt begrepp som i stor utsträckning är en anpassning till faktiska förhållanden. Regeringen konstaterar också att bolagen redan ”under lång tid varit tvungna att iaktta ett affärsmässigt förhållningssätt.”

Den vinstmaximering som Dagens Samhälle menar är på ingång har i själva verket aldrig varit på väg åt det hållet.

Regeringen motiverar lagen om allmännyttans villkor med att bolagen annars kan ”reduceras till att enbart ha vinstmaximering som mål. Något motiv för en kommun att vare sig bilda eller äga ett sådant företag finns inte…”.

Bolagen har ”inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter”.

UPPDATERAT:

Idag fortsätter Svd sin granskning av de oseriösa fastighetsägarna som borde ta sig en funderare på vad de har för syfte med sin verksamhet. Regeringen borde stärka skyddet för de boende, inte försvaga det. Fastighetsägarna är glada åt regelförenklingen och hyresgästerna är förtvivlade över fukt och mögel.

Det är i sådana lägen det är viktigt vad regeringen prioriterar. I det här fallet blev det regelförenklingen som vann över konsumentskyddet.

17 kommentarer:

HGF, Södermalm sa...

Tyvärr Barbro, men Terje Censurerar igen:

--------

Anonym sa...
Skulle du alltså kunna tänka dig att skriva artiklar tillsammans med Sverigedemokrater om de "kämpar" för hyresrätten?
-------
Terje Gunnarson sa...
Nej
-----

Ska alltså engagemanget komma från vänsster (VPK, K, Trotskisterna) för att det ska vara "fint nog"? Är det så vi skall tolka "den demokratiskt obundna" hyresgästföreningen?

Du säger ju ovan att "Vilken politisk hemvist respektive har saknar i detta samanhang betydelse."


jaja.. - är det så att man vänder kappan efter vinden på HGF?

Repliken sa...

Ett angrepp mot svensk föreningsdemokrati

REPLIK | Borättsombildning
Publicerad: 24 januari 2011, 19.29. Senast ändrad: 25 januari 2011, 07.53

Artikeln "Stoppa fusket vid ombildning” bygger i bästa fall på okunskap om svensk föreningsdemokrati och avtalsfrihet. I värsta fall är de ren smutskastning.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-angrepp-mot-svensk-foreningsdemokrati_5889565.svd

Repliken 2 sa...

man kan läsa:

"I en artikel på Brännpunkt 22/1 anklagar representanter för bland annat Rädda Hyresrätten och Hyresgästföreningen ombildningskonsulter och bostadsrättsföreningar för ”allvarliga övertramp, rent fusk och stora konflikter” vid de senaste årens ombildningar. I bästa fall bygger anklagelserna på okunskap om svensk föreningsdemokrati och avtalsfrihet. I värsta fall är de ren smutskastning.

• För det första vill artikelförfattarna inskränka föreningsdemokratin genom att hindra medlemmarna i en förening, i det här fallet en bostadsrättsförening, från att hålla mer än en stämma för att ta ställning till om de ska köpa fastigheten de bor i. Ett fattat beslut skulle alltså inte kunna ändras i framtiden även om den kvalificerade majoritetens vilja skulle ändras. Ett sådant förslag är ett direkt angrepp mot svensk föreningsdemokrati som vi värnar och håller högt, och det säger sig självt att det skulle få stora negativa konsekvenser för svenskt föreningsliv.

• Vidare vänder sig författarna mot att vissa föreningar tillåter ett ombud att företräda fler än en hyresgäst via fullmakter. Fullmakterna är inte bara ett praktiskt hjälpmedel för alla inblandade i en ombildningsprocess, de är en vedertagen demokratisk grundsten. Som hyresgäst väljer du att rösta genom att själv besöka köpstämman eller genom att lämna din röst via ett valfritt ombud. Ombuden kan inte påverka hur du röstar, de kan bara förmedla din röst. Vi kan omöjligt se att det skulle vara ett problem att flera hyresgäster ibland väljer att ha samma ombud."

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-angrepp-mot-svensk-foreningsdemokrati_5889565.svd

Drabbad av HGF, skarpnäck sa...

Så sant som det är sagt! "Tomma burkar skramlar mest"

Det är i själva verket på HGF och i Rädda nätverken som demokratiproblemet finns. Därav de konstiga tilltagen och helt knäppa analyserna kring ombildningarna.

Samma lag reglerar HGF som BRF. Ändå pekar man finger.

Barbro Engman sa...

Kan ni tala om för mig hur jag ska göra för att slippa svara på frågor som rör andra ? Jag svarar för mig själv och ni måste väl kunna respektera det.
Kan ni tala om för mig hur jag ska bete mig för att inte alla kommentarer hela tiden ska handla om ombildningar i Stockholm.
Denna dag har jag skrivit om oseriösa fastighetsägare och vinstintressrade allmännyttor.
Är det verkligen så att ingen är intresserad av det?

Glashus sa...

Kanske man på HGF har en helt egen uppfattning om Ekonomi?

Något som de senaste årens underskott i budgeten vittnat om... var det -80 mille förra året? -100?

Så.. ja - kanske ni inte skall slå andra på fingrarna i dessa frågor?

Anno-nym sa...

Barbro Engman sa...
Kan ni tala om för mig hur jag ska göra för att slippa svara på frågor som rör andra ? Jag svarar för mig själv och ni måste väl kunna respektera det.
Kan ni tala om för mig hur jag ska bete mig för att inte alla kommentarer hela tiden ska handla om ombildningar i Stockholm.
Denna dag har jag skrivit om oseriösa fastighetsägare och vinstintressrade allmännyttor.
Är det verkligen så att ingen är intresserad av det?
........

Ringa Terje och säga åt han att låta folk debattera utan hans censur?

Maria Olsson sa...

Hej barbro,

Tack för en fin blogg.

Du hänvisar till en artikel i Dagens Samhälle men länken verkar fattas. Går det att fixa?

Barbro Engman sa...

Maria de har inte lagt ut artikeln på nätet,tyvärr

Barbro Engman sa...

Anno-nym jag har inget ansvar för Terje.

Barbro Engman sa...

Glashus, vi har en otroligt stark ekonomi.

Glashus sa...

Barbro Engman sa...
Glashus, vi har en otroligt stark ekonomi.
-----------------

Jag läser nog bokslutet annorlunda än dig då Barbro?


"
Bokslut 2009
Hyresgästföreningens verksamhetsresultat 2009 visar ett underskott på
–7 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett underskott på –64 mkr 2008"

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/Documents/verksamhetsberattelse_arsredovisning_2009.pdf

Glashus sa...

Ja just det ja... Så har "kvasten gått" på kansliet och ni tjänade storkovan på försäljningen av Rosenön.

"Klirr i kassan för Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen redovisar ett överskott på 66 miljoner kronor för år 2009. Bakom uppgången ligger minskade pensionskostnader och en kraftig börsuppgång. Även försäljningen av Rosenön bidrar till det positiva resultatet.​"

http://www.hemhyra.se/Sidor/Klirr-i-kassan-f%C3%B6r-Hyresg%C3%A4stf%C3%B6reningen.aspx

Humor: "Jämfört med katastrofåret 2008 har resultatet förbättrats med 136 miljoner kronor."

Anonym sa...

Barbro: Oavsett om du tycker att du har ansvar för honom eller inte, tror jag att dina läsare implicit kommer tycka att du har det så länge du är förbundsordförande i organisationen han verkar...

Barbro Engman sa...

Anonym jag är helt övertygad om att mina läsare kan bättre än så. Nog vet människor att jag inte har min blogg för att svara på vad andra människor gör och inte gör. Dessutom har ju Terje svarat på den fråga han fick.

Verkligheten sa...

Farbror Frej - har du googlat på sistone?

Bara 4% av svenskarna anväder sin bostad som säkerhet för lån som går till annat än rustning av lägenheten.

Alltså ingen risk för bolånebubbla.

(Synovate / DN)

farbror Frej sa...

"Alltså ingen risk för bolånebubbla."

I de delar av landet där 15% kontantinsats + förnyad amorteringsfrihet hela vägen fram till döden, är en tvingande förutsättning - inte ett val; ja, då ÄR det en bubbla.

Det skulle kännas mera seriöst ifall man inte envisades med att blandar in ALLA svenskar i sådana här undersökningar - från lantisar, småstadsbor till storstadsboende. De borde koncentrera sig på storstadsboende enbart eftersom det är där pris-rasrisken är som mest relevant.