22 februari 2011

Stefan Attefall har fel om hyresrätten

Häromdagen hade Stefan Attefall en debattartikel i GP.
Idag svarar jag och Bengt Svensson, regionordförande för hyresgästerna i Västra Sverige, på den.

Så här skriver vi:

Huvudorsaken till det låga bostadsbyggandet av hyresrätter under 2000-talet är att det varit än mer lönsamt för markägare och byggbolag att bygga bostadsrätter, skriver bland andra Barbro Engman, Hyresgästföreningen.

I kölvattnet av statsminister Reinfeldts uttalanden att hyresrätten inte har någon framtid, i vart fall inte i storstädernas centrala delar, är det bra att bostadsminister Stefan Attefall på GP Debatt (17/2) slår fast att hyresrätter behövs i alla stadsdelar. Men när Attefall beskriver vad som är orsak och verkan låter han tyvärr mer som en företrädare för de privata fastighetsägarna än som en ansvarstagande bostadsminister.


Vi håller med Attefall när han säger att bostadsmarknaden fungerar dåligt och att en orsak till detta är att det under lång tid byggts för få bostäder. Detta gäller hela bostadsmarknaden, det vill säga villa-, bostadsrätts- och hyresrättsmarknaden. Men när Attefall förklarar bristen på hyresrätter med att privata investerare känt sig bundna av den kommunala självkostnadsprincipen, och därför inte investerat i hyresfastigheter, är han inte trovärdig. Alla studier som gjorts visar nämligen att avkastningen från bostadshyresfastigheter har varit högre än avkastningen från kontorsfastigheter, aktier och obligationer under de senaste 20 åren. Bostadsbristen åtgärdas genom att bygga fler bostäder, inte med en ännu bättre lönsamhet för fastighetsägarna. Och självkostnadsprincipen har inte heller gällt de senaste 15 åren vilket den borgerliga regeringen 1991-1994 slog fast i prop. 1993-94: 188 s. 83.


Mer lönsamt bygga bostadsrätter

Huvudorsaken till det låga bostadsbyggandet av hyresrätter under 2000-talet är i stället att det varit än mer lönsamt för markägare och byggbolag att bygga bostadsrätter. Att skattesystemet medger 30 procents avdrag för räntekostnaderna för villa- och bostadsrättsägare är en viktig orsak till detta förhållande.


Attefall skriver sedan att ”När marknaden fungerar kan de flesta hushåll ordna en bra bostad av egen kraft.” Visst kan det vara så, men problemet är att varken villa- bostadsrätts- eller hyresrättsmarknaden har fungerat tillfredsställande de senaste tio åren i storstäderna, vilket visar sig när priserna på villor och bostadsrätter stigit med mer än 100 procent medan lönerna bara ökat med cirka 25 procent. Prisutvecklingen de senaste tio åren är bara en logisk följd av en stor inflyttning till storstäderna och en alldeles för liten nyproduktion av bostäder.


Attefalls enda recept för att hyresrätten ska överleva i centrala och attraktiva delar är att ställa krav på att hyresmarknadens parter levererar förhandlingsresultat som gör att hyresrätten kan överleva. Det är ett anmärkningsvärt uttalande av en minister. Det är parterna på hyresmarknaden som förhandlar hyror. Och det ska de göra utan politisk inblandning.


Attefall tillsätter nu en utredning för att se över hur man kan stärka hyresrätten. Det tycker vi är bra och vi ser fram emot när Attefall presenterar en skattereform för hyresrätten som skapar likvärdiga villkor för hyresrätts-, bostadsrätts-, och villamarknaden.


Barbro Engman

förbundsordförande Hyresgästföreningen

Bengt Svensson

Hyresgästföreningen region västra Sverige

25 kommentarer:

I all välmening sa...

Barbro!

Med all respekt för din person och ditt kunnande om Hyresrätten och dess förutsättningar.

Men när man skriver "
Stefan Attefall har fel om hyresrätten" och att alla som inte uttalar sig i den riktning man själv vill så har man ofta fel själv.

Är en hel väld emot en så har man oftast missat något i sin analys och har fel.

Kanske dags för dig Barbro och Hyresgästföreningen i stort att göra om omvärldsanalysen och komma fram med en ny plan?

För förnekelsen och kräftgången funkar inte längre...

Lise-lott, numera fd medlem Hgf sa...

Skottet på södermalm har 70% för en ombildning och ett underskrivet köpeavtal - VARFÖR har ni lagt medlemspengar på att försöka stoppa och hindra dem?!!!

Och tydligen hade den en namninsamling där 77 av Hyresgästföreningens 106 medlemmar i huset protesterade mot stämningen. VARFÖR gick DU en sådan massiv majoritet emot TVÅ GÅNGER OM.

Vad har hänt med Hyresgästföreningen? Vem är det ni jobbar för EGENTLIGEN!

Anonym sa...

Skottet fuskade med ombildningen å därför blev det ingen. Tycker du det är OK att strunta i lagregler?

Anonym sa...

Jag har hört att Skottet ska bli ombildat, men jag kanske har fel?

Boende i Skottet sa...

Anonym sa...
Skottet fuskade med ombildningen å därför blev det ingen. Tycker du det är OK att strunta i lagregler?

22 februari 2011 09:53
............

Med din logik så är alltså 70% av de som bor i skottet fuskare och lögnare? Spännande logik.

I själva verket är det 4st rättshaverister understödda och finaniserade av HGF som sker. det har inget med demokrati att göra.

Det har i det ena fallet med bittra männsikor att göra och i det andra fallet en politisk organisation som gör allt för att skydda sina ekonomiska intressen.

Prata inte om rätt och fel - för du är helt snett ute.

Forssman sa...

Det logiska är ju såklart att skottet med två av stockholmshem godkända stämmor och ett underskrivet köpeavtal tillträder inom kort.

Allt annat vore fel och att inte låta demokratin härska.

Anonym sa...

Trist att brf skottet inte har en egen blogg. Inlägg som ovan kunde då debatteras där.
Hur kan ni diskutera demokrati utan att själva medverka med ett eget forum?

Söderhöna

Allan i Dalen sa...

Anonym sa...
Trist att brf skottet inte har en egen blogg. Inlägg som ovan kunde då debatteras där.
Hur kan ni diskutera demokrati utan att själva medverka med ett eget forum?
------

Kackel-kackel-gobbel-gobbel?

Verkligheten hälsar på sa...

Har demoskop fel också Barbro?

Få vill bo i hyresrätt
Bara en av tio bor helst i hyresrätt.

En undersökning från Demoskop, som bygger på 1 020 intervjuer, visar att två tredjedelar av de svenska hushållen helst vill bo i villa.

SEB, som beställt undersökningen, skriver i en pressrelease att 66 procent helst vill bo i villa eller radhus är samma andel som vid de senaste tre årens mätningar. Däremot ökar andelen som vill bo i bostadsrätt ökar till 21 procent, från 18 procent förra året medan andelen som vill bo i hyresrätt minskar till 11 procent från 13 procent förra året.

http://realtid.se/ArticlePages/201102/21/20110221145749_Realtid127/20110221145749_Realtid127.dbp.asp

Anonym sa...

Bostadsbyggandet ökar i Sverige - men det betyder ingenting för Hyresgästföreningen.
De gnäller ändå.
Anledningen: Det byggs bostäder som Hyresgästföreningen inte tjänar pengar på.

Organisationsegoism kallas det.

Barbro Engman sa...

I all välmening sa "att alla som inte uttalar sig i den riktning man själv vill så har man ofta fel själv"

Nja, det köper jag inte riktigt. Vi har alla olika åsikter, värderingar och synsätt som vi bryter mot varandra. Det är det som är demokratins innersta kärna. Attefall tycker som han tycker och det vore väl märkligt om inte jag fick ha en annan åsikt än honom.

Barbro Engman sa...

Verkligheten hälsar på undrar om jag tycker att Demoskop har fel. Nä, varför skulle jag tycka det? Jag är väl medveten om att hyresrätten har det kärvt och det påverkar naturligtvis människor.Du precis som jag är säkert medveten om vad som präglar vår tid. Men jag jobbar för hyresgästerna och jag gillar att bo i hyresrätt. Så jag jobbar oförtrutet vidare för att de ca 3 miljoner som bor i hyresrätt ska få goda villkor.Andra jobbar för att minska antalet hyresrätter och för att det ägda boendet ska få goda villkor.

Barbro Engman sa...

Anonym skriver, "Bostadsbyggandet ökar i Sverige - men det betyder ingenting för Hyresgästföreningen.
De gnäller ändå.
Anledningen: Det byggs bostäder som Hyresgästföreningen inte tjänar pengar på.
Organisationsegoism kallas det".

Jag förstår mig inte på den här typen av inlägg. Bostadsbristen slår hårt mot människor och samhälle. Om det tror jag att de flesta är överens. Hyresgästföreningen tycker att det är bra att det byggs villor, bostadsrätter och hyresrätter. Det är alldeles självklart att vi ska ha olika boendeformer. Något annat har vi aldrig tyckt, sagt eller hävdat i något sammanhang.
Det är väldigt många som är bekymrade över det låga bostadsbyggandet. Att kalla det gnäll visar att du inte förstår hur hårt bostadsbristen slår.

farbror Frej sa...

I all välmening: "Är en hel värld emot en så har man oftast missat något i sin analys och har fel."

Tror man på allvar att man alltid klarar sig bäst genom att "springa med flocken" eller "yla med vargarna", så begränsar sig förmodligens ens historiska kunskaper till vad man läst sig till på baksidorna av kornflakes-paketen hemma vid frukostbordet.

farbror Frej sa...

Det går numera inte en vecka utan att det dyker upp en eller flera oroande bostads-artiklar i ekonomi-pressen. Nu senast i dag den 23 februari på ekonomisajten "Dagens Industri" (di.se):

"Vi har en bubbla" > "Hushållen underskattar risker med bolån"

Bengt Hansson, analytiker på Bostadskreditnämnden (BKN) uttalar sig:

"Skulderna har ökat dramatiskt och enligt Hansson kan den utvecklingen inte tolkas på annat sätt än att hushållen spekulerar i sitt boende." [...] "Det är naivt att tro att prisstegringar på bostäder ska pågå i all framtid."

Farbror Frej sa...

"Professor: Ingen boprisbubbla
Publicerad: 23 februari 2011, 14.13
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, tror inte på någon bostadsbubbla, varken nu eller de närmaste åren. "

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/professor-ingen-boprisbubbla_5963537.svd

"SBAB har också analyserat effekterna av åtstramningarna på bolånemarknaden. De bygger sin analys på antalet bostadsaffärer som gjorts via sajten Hemnet under inledningen av 2011. Effekterna tycks dock, än så länge, inte har varit de väntade."

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/borantorna-snart-over-5-procent_5963539.svd

André Johansson sa...

>>Verkligheten hälsar på

Om SEB via Demoskop ställt den mer relevanta frågan: Vilken boendeform passar ditt behov bäst idag? - skulle betydligt fler svara hyresrätt.

Det visar Hyresgästföreningens undersökning Unga vuxnas boende: En majoritet av unga vuxna svarar hyresrätt på den frågan.

Se här:

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/rapporter/Documents/0039_Unga_vuxnas_boende_1997-2009_kortversion.pdf

farbror Frej sa...

"Professor: Ingen boprisbubbla"

Posta under egen synonym, tack. Att snylta på min verkar lite desperat.

Anonym sa...

Hyresrättsaktivisterna ägnar all sin tid åt att hoppas att det går dåligt för bostadsrättsinnehavare.

Otäck syn på andra människor...

Anonym sa...

Det här med ombildningarna har verkligen lockat fram det allra sämsta hos människor. Men de absolut flesta övertrampen har begåtts av ombildningskonsulterna och dom som velat ombilda, det finns många bevis för det.

Anonym sa...

Nix - lögnerna, skrämselpropagandan och okynnesstämningar signeras HGF Stockholm.
Terje Gunnarsson är den stora boven för att det blivit sån osämja på flera håll. Han eldar på sina stormtrupper i rädda och ser till att HGF stödjer dem ekonomiskt.

Läste ett uttalande av Terje på Kommunistiska Partiet Stockholms hemsida där han säger att "Hyresgästföreningen ska utbilda aktivister".
Låter som Al-Quida-träningsläger...

Anonym sa...

Återigen lämnas svepande påståenden om övergrepp. Påståendena är fortfarande falska. Man förstår ju naturligtvis vad syftet är, men det blir s a s ett skott i foten när man inte preciserar sig

Redovisa istället vilka lögner, vilken skrämselpropaganda och vilka okynnesstämmningar du menar.

Lycka till!

Anonym sa...

Jaha - ny fick vi i innerstaden en hyreshöjning på över 3% igen. Förmodligen ända uppåt 3,5%.

"tack hyresgästföreningen"....

Anonym sa...

och nu slår Stockholmsmodellen..

"2011 års hyreshöjning varierar mellan 1,95%-3,5% beroende på faktorer som exempelvis fastighetens standard och tidigare hyresnivå. Årets hyreshöjning gäller retroaktivt från den 1 mars 2011."

Anonym sa...

@ Anonym 15:18
Tackar du hyresgästföreningen också när du får löneförhöjning?