21 juni 2011

Nisse H på Brännpukt


Idag tycker jag att ni ska läsa Svenska Dagbladet. Ni kan förstås läsa hela tidningen men hoppa inte över debattsidan. Idag skriver Nisse H där.

Nisse H är ingen person direkt utan den slitsamma Nils Holgersson-gruppen. Där ingår Fastighetsägarna, SABO, Riksbyggen, HSB och inte minst Hyresgästföreningen.

Nils Holgersson har följt prisutvecklingen på elmarknaden i åratal. 31 procent har elnätsbolagen höjt sina priser de senaste fem åren. Nu vill de höja igen. 32 procent fram till 2015.

Alla prishöjningar faller ner på hyresavin. Vid förhandlingsbordet befinner sig inte elnätsbolag, de sitter i splendid isolation och bevakar sin monopolställning.

Och år efter år följer de som ska bevaka kundernas intressen, Elenergimarknadsinspektionen, samma upptrampade stig och godkänner prishöjningarna.

Inga kommentarer: