19 juni 2011

Tji fick ni kan man väl inte säga till sina väljare?

Förra veckan for jag som en skottspole över landet. Från Stockholm till Linköping åter till Stockholm sedan till Vänersborg därifrån till Göteborg för att sedan återvända till Stockholm för att hinna avsluta veckan i Malmö.

Det är förbluffande lika överallt.

Det kan hända att de river lite fler lägenheter på något ställe, bygger lite mer på någon ort, ombildar lite fler lägenheter i någon kommun, renoverar och sköter om sina fastigheter lite bättre på något ställe och säljer ut allmännyttan på något ställe men alla fenomen som präglar vår tid finns i alla delar av detta avlånga land.

Fast rekordet i ombildningar har Stockholm, ingen tvekan om det. Ingen annan kommun kommer ens i närheten av Stockholm när det gäller att göra sig av med hyreslägenheter.

Förvånansvärt många små kommuner verkar ligga i startgroparna för att sälja ut hela sin allmännytta. Dit hör Staffanstorp.

Där har man samlat in tillräckligt många namnunderskrifter för att få en folkomröstning till stånd. Innan kommunfullmäktige fattar beslut om att sälja ut tyckte flera tusen att de kunde kolla med sina kommunmedborgare vad de tyckte.

Demokratiskt och bra på alla sätt och vis. Det var därför riksdagen införde möjligheten till folkomröstning.

Nu tror en del Staffanstorpsbor att kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om utförsäljningen innan de fattar beslut om hur de ska göra med kravet på folkomröstning.

Fast det kan väl ändå inte vara möjligt? Eller är det det? Tji fick ni kan man väl inte säga till sina väljare? Eller kan man det?

Kommundirektörer/ ekonomidirektörer/bolagsdirektörer verkar också vara upptagna med att, på uppdrag av kommunpolitikerna, klura på hur de ska formulera ägardirektiv och på hur kommunen ska gå till väga för att få loss pengar från hyresgästerna i allmännyttan.

Även om man under ordnade förhållanden tar ut subjekt och predikat går det ibland inte att begripa vad de menar med sina formuleringar. Fast det låter tjusigt. Och dyrt. För hyresgästerna.

Fast man kan väl inte säga tji fick ni till sina hyresgäster? Eller kan man det?

Inga kommentarer: