06 juni 2011

Sencyklisk byggindustri


Påståendet om att byggindustrin är sencyklisk står BKN, Statens Bostadskreditnämnd, för.

Jag tycker det låter misstänkt likt ett bekymmersamt sjukdomstillstånd. Det är det kanske också.

Det är i alla fall oroväckande med en hel bransch som reagerar långsamt på konjunkturförändringar. Inte minst borde det oroa alla som trängtar efter en egen bostad.

För på byggfronten händer det inte alls så mycket som det borde.

Förutom senfärdigheten så har markkostnaderna ökat kraftigt under det senaste decenniet, säger BKN i sin senaste rapport. Lika illa är det med byggmaterialpriserna, de stiger och stiger.

Förklaringen är dålig eller obefintlig konkurrens.

Konkurrensverket är helt överens med BKN om denna brist på konkurrens. Alla som tror på marknadens välsignelsebringande krafter brukar envetet hävda att vi måste ha konkurrens för att kundernas ska få lägre priser.

Ändå är det just avsaknaden av konkurrens som är förhärskande på så många områden.

På alla debatter jag deltagit i så är det alltid någon som hävdar att det är hyresgästernas fel att det inte byggs. De betalar för låg hyra.

De flesta verkar dock gilla konkurrens bara som teori för i verkliga livet jobbar de hårt för att utveckla sina oligopol/ monopol och skapa kreativa prishöjningsmekanismer.

Nu förväntar sig BKN en framtid med lägre markpriser, lägre priser på bostäder och följaktligen lägre vinster för byggindustrin.

Tidningen Fastighetsaktien skriver.

”Eftersom byggindustrin är en sencyklisk bransch finns det även stor risk för att den bygger upp för stora lager med osålda lägenheter.

Redan nu rapporteras om en viss tröghet i bostadsförsäljningarna i Stockholm, trots föranmälningar om stort intresse. Detta riskscenario om stora osålda lager kan peka på att det kommer att byggas en större andel hyresrätter i våra större städer.”

Fler hyresrätter, sänkta markkostnader och lägre vinster för byggindustrin. Det låter väl bra.

Nu får man satsa någon krona på att BKN har rätt.

Jag tycker för övrigt att det vore bra för balansen om företrädare för byggmaterialbranschen var lite mera frekventa på debatter om det låga bostadsbyggandet.

Inga kommentarer: