19 december 2012

Men jisses Attefall - vad ska du göra nu?

Jag kan inte säga att det är en världsnyhet att regeringen till varje pris vill höja andrahandshyrorna. Men trots att jag befinner mig i Indien så kan jag inte undgå den parlamentariska oreda som omgärdar omröstningen om höjda andrahandshyror.

Även de av sjukdom härjade ledamöterna kallas in från när och fjärran för att se till att ungdomar får det ännu svårare att hitta en bostad. Obegripligt att regeringen vill gå i mål med att med någon rösts övervikt från SD få igenom detta förslag.

Ovanpå detta kommer regeringsutredare Per-Anders Bergendahls förslag om en total omläggning av hyressättningssystemet. Har det varit Stefan Attefalls avsikt att en enmansutredare ska få leverera samma typ av förslag som Mikael Koch gjorde för några år sedan och som en enhällig riksdag sa nej till. Vad är det med alliansens lust att till varje pris höja hyrorna för vanligt folk och åstadkomma en ännu värre segregation än den vi redan har?

Antingen borde Stefan Attefall säga som han sa i SVT förra veckan, att den nya lagen ligger fast eller så får han väl säga att regeringens julklapp blir höjda hyror.

Veronica Palm borde begära att det tillsätts en parlamentarisk utredning om utifall det kliar i själen hos alliansen att marknadsanpassa hyrorna.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Höja hyrorna är hgf bra på själva.

Hur ser fördelningen ut mellan höjningar över resp under kpi kommande år? Där ser ni om ni gjort ett godkänt jobb.

Anonym sa...

Att bara dra förhandlingsresultatet och jämföra med 1 parameter, oavsett vilken, är bara ett tecken på okunskap och en snedvriden verklighetsuppfattning. Orkar inte ens argumentera mot första kommentaren och jag är till och med fastighetsägare.

Anonym sa...

När vi i dessa jultider söker efter lugnet med tända ljus och pepparkakor på bordet så har hyresregleringen och vårt bruksvärdessystem fått det hett om öronen. Regeringens beska julklapp, Svenskt Näringslivs korta julrim & pressyltan från Bryssel skakar om hyresgäströrelsen och får upp anhängarna vilstol framför brasan.

Det är troligtvis omöjligt att stoppa den differentierade hyressättningen i vårt land. Hyrorna kommer anpassas mer och mer efter utbud och efterfrågan samt standardkomponenter. Arbetet fortskrider inte bara i de större orterna utan även i mindre kommuner. Arbetet som förhandlingsparterna gör är steg i rätt riktning, hyrorna har tidigare varit felaktigt fördelade och strukturen för dåligt anpassad till verkligheten.

Är själv skeptisk till ändrade villkor avseende uthyrning av Brf-lägenheter. Skapar i min värld en mycket liten effekt på flyttkedjor men däremot desto mer stök i julbaket. Det behövs inte fler ingredienser i hyressättningen som skapar fler och olika hyresnivåer beroende på läge och upplåtelseform. Som sagt, blir bara stökigt.

Fokus måste ligga på att förenkla byggprocesser samt skapa ett enhetlig regelverk, oavsett var i landet man befinner sig. Dagens hårda krav i BBR och de långa handläggningstiderna fördröjer byggandet. Presumtionshyror i nyproduktion kan vi lägga ner. Ett gott försök men systemet har klarat sig bra utan denna form av hyressättning. Sänk kraven vid ombyggnader av fastigheter och hitta en hyresstruktur som är bruksvärdesmässigt korrekt. Subventioner från staten är ett verktyg som vi provat och det enda resultatet därifrån är en byggherre med fetare plånbok.

Hyresgästföreningen måste även förstå att fastigheterna inte tillhör hyresgästerna. De boende är kunder som skall vårdas ömt och i all välmening men i vår ekonomi så är det så att avkastning skall tillfalla den som tagit en risk och äger byggnaden. Alternativet heter kommunism.

Anonym sa...

Varför ska inte hyresgäster betala vad saker kostar?

Anonym sa...

Hej Barbro!

De utredningar som presenteras verkar eniga på en punkt; dagens system fungerar dåligt. Systemet begränsar nybyggen, flexibilitet och rörlighet på hyresmarknaden m.m. När utredningarna görs av personer som inte företräder ett organiserat särintresse, verkar de landa i samma slutsatser kring hyressystemet. De enda som jag har hört försvara detsamma är egentligen HGF. Är det så att HGF är ensam om att förstå fördelarna med dagens system – om de nu finns är ju sannolikheten mycket liten för det – eller försvarar HGF ett system som den gynnas av? Något skäl måste ju finnas för att oberoende utredare och experter ser brister i systemet som förklaringar till dagens usla situation på hyresmarknaden, medan HGF bara ser fördelar med dagens system, samtidigt som situationen inte beror på systemets tillämpning.

//Jesper

Anonym sa...

Jag skulle önska att Barbror Engman, som hyresgästernas viktigaste företrädare, tog situationens allvar på ett mindre raljerande sätt. Vi har aldrig tidigare varit så här nära ett genombrott för marknadshyror, allt sammantaget. Det är inte läge att fnissa och skämta, utan snarare att äntligen mobilisera.
Kom nu äntligen in i matchen; motståndarna spelar rugby, men ni dansar balett.
/Lars

Anonym sa...

Vansinnigt roligt slut på ditt inlägg, Lars.

Det är verkligen sant!

Tyvärr verkar du dansa balett i otakt till musiken också, Barbro.

"Svempa"