09 maj 2008

Fredag hela veckan

Idag är det fredag igen trots att det var fredag igår. Kanske inte helt sant, men så känns det i alla fall. Det kan bero på att mitt liv ter sig lite enformigt. Jag är just nu en kringresande tyckare, recensent, debattör kring utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna. Det frestar på.

I måndags var jag på debatt i Malmö anordnad av Fastighetsägarna som samma dag hade skrivit lång artikel i Sydsvenskan om att det går dåligt för dem och att hyrorna måste upp. I onsdags var det hearing anordnad av SKL (Sveriges kommuner och landsting) där jag återigen träffade samme vd för fastighetsägarna, Per-Åke Eriksson, som det var synd om redan i Malmö. I torsdags var det dags för en hearing anordnad av Civilutskottet där Per-Åke Eriksson talade före mig. Vi hölls åtskilda och fick inte lyssna på varandra. Förmodligen var det fortfarande lika synd om fastighetsägarna fast det nu hunnit bli torsdag. Nu är det fredag och jag kan inte låta bli att skriva om det.

Det är väldigt konstigt om det skulle gå så dåligt för dem. Antalet privata hyresrätter är större än antalet allmännyttiga hyresrätter. Uppenbarligen tycker de det är en marknad som är värd att investera i. Så här står det på som svar på frågan: Varför investera i bostadshyresfastigheter?

• Högre riskjusterad avkastning jämfört med
obligationer och aktier.
• Bättre riskspridning i förhållande till aktier.
• Jämn direktavkastning och en stabil värdeökning.
• Lägre marknadsrisk och lägre hyresrisk i jämförelse med kontors-, butiks- och industrifastigheter.
• En samlad bedömning är att bostadshyrorna fortsätter att vara stabila eller stigande.

Det där sista är väl en utmaning för oss. Men det kräver att vi kan förhandla på justa villkor även i framtiden.

Veckan bestod inte bara av fastighetsägare som det är synd om. Acko Ankarberg, kristdemokrat och ordförande för SKL:s beredning för bostadsfrågor, höll ett väldigt bra anförande på SKL-hearingen där hon förordade en tredje modell. Mycket av det hon sa stämmer med våra uppfattningar. Jag hoppas att hon sa samma sak på Civilutskottet. För nu är vi i det konstiga läget att utredningen ska ut på remiss. Den innehåller två alternativa modeller. Ett tredje alternativ är nu under stark uppsegling och där återfinns som intressenter samtliga partier i SKL, SABO och Hyresgästföreningen. Vi är förstås inte helt överens om vad en sådan modell skulle kunna innebära, fast en sak är vi överens om. Utredningens förslag håller inte.

Jag är på Gotland och inte en enda hearing eller debatt verkar vara i sikte bland raukarna i Folhammar. Kanske kommer jag att tycka att det blir tomt.

PS. Läs också Hyresgästföreningens svar idag här på Fastighetsägarnas debattartikel i Sydsvenskan.

Inga kommentarer: