17 maj 2008

Visionsnostalgi”Så är vi alla drömmare och visionärer, låt det aldrig bli sagt om denna generation att vi lämnade idéer och ideal åt det förflutna, beslutsamhet och rätlinjiga syften åt våra motståndare”

Så sa John F Kennedy till studenterna i Berlin på 60-talet. Av någon anledning har det fastnat i mitt minne. Förmodligen därför att det är en så galant formulerad och närmast poetisk mening med så mycket innehåll. Den är dessutom uppfodrande och ingenting för folk som vill ligga på sofflocket och dra sig och som har svårt att förstå varför det är en god idé att gå upp på morgonen och göra något viktigt.

Jag tycker ändå att Hjalmar Branting var snäppet vassare när han formulerade sig så här:

”Och liksom mitt förstånd säger mig, att vår syn på samhällsutvecklingen är rätt, så revolterar min känsla mot en sakernas ordning, som dömer de ojämförligt flesta att stanna i växten och kväva sina bästa stämningars längtan.”

Vi behöver helt enkelt ha drömmar och förhoppningar om någonting annat än ekonomiska klipp, lyckade spekulationer och en marknad i balans. Annars kommer vi att stanna i växten och kväva våra bästa stämningars längtan.

Inga kommentarer: