21 maj 2008

Vapendragare sökes


Skattebetalarna firar skattelättnader med korv. Foto från Swejens

För några år sedan blev jag inbjuden att tala på Skattebetalarnas förening. Jag satt i bänken och blev alltmer avundsjuk på alla lyckligt lottade som vittnade om sin väldiga oro över förmögenhetsskatten och arvsskatten. Jag har aldrig haft någon anledning att bekymra mig över den typen av skatter. Vi var nog många som gärna velat oroa oss lite för sådana saker som skatt på förmögenheter. Nu är den borttagen så nu har den chansen gått upp i rök.

Den oro många känner för hur de ska klara av att betala hyran smäller inte lika högt i de politiska salongerna. Skatten på hyresrätter är ingenting som exempelvis engagerar Skattebetalarnas förening. Nu är risken överhängande för att vi får hyror som har väldigt stora likheter med rena marknadshyror, men som man absolut inte får kalla marknadshyror. Om man kallar det för marknadshyror bedriver man osaklig och destruktiva propaganda har jag läst i Fastighetstidningen.

Om nu Skattebetalarnas förening är ointresserad av hyresgäster så borde det intressera de fackliga organisationerna. Facken och arbetsgivarna är ansvariga för lönebildningen. Hyresgästföreningen och fastighetsägarna är ansvariga för hyresnivåerna. Om det vill sig illa kan varenda krona i löneökning ätas upp av kommande hyreshöjningar.

Så alla förbund inom TCO, LO, och SACO: Vi behöver er inte bara för att det ska bli balans mellan människors utgifter och inkomster, utan också i debatten.

EDIT:Här kan man läsa mer om min vädjan till fackförbunden att ge sig in i hyresdebatten.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vi är alla skattebetalare och borde gå med i deras förening och verka där!