05 maj 2008

Rakt på med Karl-GöstaIdag är jag på Börshuset i Malmö, ännu en debatt om utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna äger rum. Den här gången har nog alla läst den.

Fastighetsägarna Syd har engagerat Karl-Gösta Bergström som moderator. Jag fick ett mejl från Karl-Gösta häromdagen och turligt nog skickade han med ett foto så att man förstod att Karl-Gösta i verkligheten var den mer välkända K-G. Mannen som i likhet med Lena Smedsaas, TV4, och Mats Knutsson, SVT, brukar recensera politiken och tala om för oss vad vi nyss hörde och vad vi borde tycka om det.

Panelen denna gång består av Dan Ericsson, Odells statssekreterare, den ständigt närvarande vd:n för fastighetsägarna, Per-Åke Eriksson, och Anders Rubin, kommunalråd i Malmö. Samt jag, en livs levande hyresgästpamp.

För när K-G Bergström och jag passerade varandra på kvalitetsmässan i Göteborg sa han inte hej på dig, utan någonting i stil med att ”här kommer en livs levande hyresgästpamp”. Min kamrat från Vansbro såg lite undrande ut. Jag med. Googlar man på hyresgästpamp får man ingen träff. Finns alltså inga. Noll träffar på hyresgästboss heller. Han måste ha sagt hyresgästbasen för då rasslar det till på Google, 2 490 träffar.

Nu skriver han i alla fall, hej på dig! i mejlet så jag skiter i att fundera över vad han i förväg kan ha tillskrivit mig för egenskaper. Det visar sig.

Fastighetsägarna har däremot allting klart för sig och skriver på sin hemsida:

”Utredningen kommer fram till att dagens stöd till de kommunala bostadsbolagen inte är förenligt med EU: s regler för statsstöd och att bolagens hyresnormerande roll inte stämmer med EG-rätten.”

När man läser utredningen så står det inte så utan det står:

”Frågan om vilken modell som bör väljas handlar ytterst om politiska värderingar och prioriteringar och om Sverige är berett att låta en självkostnadsmodell prövas EG rättsligt. Vi tar inte ställning i den frågan utan den bör avgöras av regeringen och riksdagen efter politisk och samhällelig debatt”.
(sid. 25)

På sid. 451 står det: ”Det kan tyckas förvånande att vi kommer fram till att den hyresnormerande rollen antagligen inte är förenlig med fördragets konkurrensregler, när de flesta av de experter som yttrat sig i frågan anser att den kan godtas och den ende expert som har invändningar mot den – Per Norberg – har det av skäl som skiljer sig något från våra.”

Det vore väl bra om Karl-Gösta kunde fråga lite om det.

Inga kommentarer: