17 juni 2008

Professor varnar - 'social housing' närmar sig Sverige

I Europa finns många varianter av 'social housing' där människor med låga inkomster eller handikapp hänvisas till särskilda hyresvärdar. Att låsa in segregation och fattigdom i särskilda bolag är ingenting vi gillar i Sverige.

Mats Odell är helt emot 'social housing'. Alla politiska partier är helt emot. SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är helt emot. Mikael Koch fick inte ens utreda något som innebar att vi kunde få social housing i Sverige.

Det går inte att uppbåda någon som vill ha 'social housing'. Motståndet är massivt. Ändå kommer vi förmodligen att få det ingen vill ha.

– Det finns ett statistiskt samband mellan allmännyttans storlek och koncentrationen svaga hushåll. När allmännyttan säljs ut och ombildas till bostadsrätt blir det som blir kvar mer och mer likt 'social housing', säger professor Lena Magnusson Turner på IBF.

Det räcker inte med att säga att man är emot 'social housing', man måste jobba på att det inte införs också.

Inga kommentarer: